CIM UPC rep dues ajudes AGAUR-Llavor per desenvolupar la impressió 3D de resines i metalls

CIM UPC ha rebut finançament d’AGAUR per desenvolupar la impressió 3D de pastes termoestables amb base epoxi i de metalls. Els projectes estan liderats pel Dr. Felip Fenollosa, director d’RDI estratègica, i compta amb la participació dels científics emprenedors Sergio Elizalde i Miguel Grande

Actualment, és possible imprimir en 3D fibres de carboni. Tot i això, la mala adhesió interfacial limita les possibilitats d’aplicacions. Una possible solució és utilitzar compòsits amb matriu polimèrica termoestables on l’adherència entre les fibres de carboni i la matriu polimèrica és major. L’objectiu del projecte impressió 3D de pastes termoestables amb base epoxi (CARBOPRINT 3D) és desenvolupar pastes termoestables base epoxi per extrudir-les a temperatura ambient en impressores Direct Ink Writing (DIW). Algunes de les possibles aplicacions es troben al món de l’aeronàutica i l’automoció.

D’altra banda, la fabricació additiva de metall permet generar peces estructurals amb geometries complexes que serien impossibles de fabricar amb mètodes tradicionals. La finalitat del projecte d’impressió de metalls és fer recerca en fabricació additiva de metall per fricció (FSA-M3TAL). El procés consisteix a generar calor mitjançant fricció d’una eina buida rotativa. El moviment genera una suavització del material sense arribar al punt de fusió. Aquesta característica amb una alimentació de forma contínua permet construir peces grans capa a capa amb una alta resistència mecànica.

El kick-off dels projectes s’ha celebrat el 13 de febrer al Campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra.