CIM UPC adquireix noves màquines de manufactura avançada per a metalls i resines

Barcelona, 1 de juny de 2024CIM UPC ha fet una inversió estratègica en noves màquines de manufactura avançada. S’incorporen equips d’impressió metàl·lica i de resina que potencien les seves capacitats de R+D+I.

Les adquisicions inclouen tecnologies d’impressió metàl·lica DED (Directed Energy Deposition) i PBF (Powder Bed Fusion). La tecnologia DED, representada per la Meltio M600, utilitza nou làsers blaus de díode directe per fondre el filament metàl·lic, dipositant-lo capa per capa per crear o reparar components. La tecnologia PBF, amb la Samylabs Alba 300, utilitza un llit de pols metàl·lic que es fusiona selectivament mitjançant un làser, creant capa a capa la peça desitjada. Ambdues tecnologies són ideals per a sectors industrials com l’aeroespacial i l’automobilístic, entre d’altres.

A més, CIM UPC ha incorporat tecnologies de sinterització làser selectiva (SLS) per partícules de polímers, com per exemple, la poliamida i el TPU, i estereolitografia (SLA) per a resines. La màquina Sinterit, basada en SLS, utilitza un làser per fusionar partícules de pols capa per capa, proporcionant materials amb suficient resistència mecànica, amb aplicacions industrials. La tecnologia SLA, amb la màquina Titan3, utilitza un làser UV per solidificar resina líquida. La tecnologia ofereix alta precisió i detall, que és perfecte per a prototips d’alta resolució. Un clar exemple d’ús és al sector mèdic.

Aquestes adquisicions han estat possibles gràcies a la col·laboració estreta entre CIM UPC i el grup d’investigació de Processos de Conformació de Materials Metàl·lics de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Segons el Dr. José María Cabrera, director general de CIM UPC, “aquest esforç conjunt posiciona CIM UPC a l’avantguarda de la investigació i el desenvolupament en manufactura avançada”.

Les noves màquines permeten a CIM UPC realitzar estudis detallats sobre l’adopció de tecnologies emergents a les PIMES, oferint acompanyament en caracterització mecànica i microestructural i contribuint en el desenvolupament del coneixement en aquests camps.

Amb aquestes incorporacions, CIM UPC està millor equipat per donar suport a investigadors, estudiants i professionals del sector industrial en els seus projectes, obrint noves oportunitats per a la innovació i el desenvolupament de productes d’alta tecnologia. Els nous equips es posen també a disposició dels grups de recerca de la UPC per poder portar a termes projectes conjunts d’R+D+I.

Les noves màquines estan operatives a la Planta Pilot de CIM UPC, un centre neuràlgic per a la formació, la investigació i el desenvolupament en tecnologies de manufactura avançada.

Projecte DWYN: Innovació en impressió 3D metàl·lica

CIM UPC també està desenvolupant la seva pròpia màquina d’impressió 3D metàl·lica amb la tecnologia WAAM (Wire Arc Additive Manufacturing) a través del projecte DWYN. Aquesta tecnologia utilitza un arc elèctric per fondre un fil metàl·lic i dipositar-lo capa per capa, creant components metàl·lics complexos i de gran mida. La tècnica WAAM combina la precisió de la soldadura TIG per arc amb l’eficiència de la impressió 3D, reduint costos i materials en la producció de peces personalitzades.

El projecte DWYN (Desenvolupament Experimental de Nova Tecnologia d’Impressió Dual 3D per a l’Obtenció de Peces Estructurals d’Acers Inoxidables) té com a objectiu el desenvolupament d’una nova tecnologia d’impressió TIG-WAAM amb dos capçals (i doble fil), millorant la productivitat i reduint costos i impacte ambiental. Aquest projecte (CPP2021-009042), finançat per MCIN/AEI i la Unió Europea “NextGenerationEU”/PRTR, compta amb la col·laboració de Acerinox Europa, Codesol, la Universitat Politècnica de Catalunya, i els grups de recerca de la UPC PROCOMAME i ATEM.

CIM UPC continua apostant per la innovació tecnològica i la col·laboració amb la indústria per impulsar el desenvolupament de productes d’alta tecnologia i augmentar el nivell de coneixement en el camp de la manufactura avançada.