CIM-UPC
DIRECCIÓ
Jose Mª Cabrera Director General jmcabreracimupc.org
Elisabet Caballero Directora de Serveis Generals ecaballerocimupc.org
Mª Carmen Rodríguez Directora de Talent, Formació i Divulgació mcrodriguezcimupc.org
Felip Fenollosa Director de R+D Estratègica ffenollosacimupc.org
Laura Calvo Directora de Projectes lcalvocimupc.org
Roger Uceda Director de Transferència i Valorització rucedacimupc.org
Jaume Canadés Director de Control i Qualitat jcanadescimupc.org
Daniel Gómez Director Planta Pilot i Serveis dgomezcimupc.org
R+D+I
Louison Poudelet Tècnic de Projecte Senior. Cements, DIW lpoudeletcimupc.org
Pamela Lustig Tècnica de Projecte Senior. Health plustigcimupc.org
Paula Blasco Tècnica de Projecte Junior pblascocimupc.org
Roger Cardona Tècnic de Projecte Junior rcardonacimupc.org
Francesc Sabaté Responsable de Projecte Industria 4.0 fsabatecimupc.org
PLANTA PILOT
Brian Ramírez Tècnic Planta Pilot. Acabats bramirezcimupc.org
Cristian Martínez Tècnic Planta Pilot. Acabats cmartinezcimupc.org
José Manuel Jorrín Tècnic Planta Pilot. CNC jmjorrincimupc.org
Marc San Millán Tècnic Planta Pilot. RT msanmillancimupc.org
DIVULGACIÓ
Juan Vicente Rodriguez Responsable de Divulgació jrodriguezcimupc.org
Elisa Soriano Tècnica Espais de Fabricació esorianocimupc.org
Kike Bela Tècnic Espais de Fabricació kbelacimupc.org
Mario Martínez Tècnic Espais de Fabricació mmgranadoscimupc.org
Mireia Rosquellas Tècnica Espais de Fabricació mrosquellascimupc.org
Talia Puey Tècnica Espais de Fabricació tpueycimupc.org
FORMACIÓ
Laia Aixala Responsable de Formació laixalacimupc.org
Vanessa Martinez Tècnica de Formació vmartinezcimupc.org
Pilar Beitia Tècnica de Formació pbeitiacimupc.org
Rosa Rodríguez Tècnica de Formació rrodriguezcimupc.org
Agustin Gómez Tècnic de Formació agomezcimupc.org
SERVEIS GENERALS
Xavier M. Lama Responsable d’Administració i Compres jmlamacimupc.org
Ariadna López Tècnica de Desenvolupament de Persones alopezccimupc.org
Paqui Pardo Responsable de TIC’s ppardocimupc.org
Eric Gil Tècnic de Sistemes egilcimupc.org
COL·LABORACIONS UPC
Jessica Calvo Muñoz Col·laboradora UPC jcalvocimupc.org
Pere Barriobero Vila Col·laborador UPC pbarrioberocimupc.org