Directori CIM-UPC

 

DIRECCIÓ
Jose Mª Cabrera Director General jmcabreracimupc.org
Elisabet Caballero Directora de Serveis Generals ecaballerocimupc.org
Mª Carmen Rodríguez Directora de Talent, Formació i Divulgació mcrodriguezcimupc.org
Felip Fenollosa Director de R+D Estratègica ffenollosacimupc.org
Laura Calvo Directora de Projectes lcalvocimupc.org
Roger Uceda Director de Transferència i Valorització rucedacimupc.org
Xavier M. Lama Director de Control i Qualitat jmlamacimupc.org
Daniel Gómez Director Planta Pilot i Serveis dgomezcimupc.org
R+D+I
Louison Poudelet Tècnic de Projecte Senior. Cements, DIW lpoudeletcimupc.org
Laura del Mazo Gestora de Projectes ldelmazocimupc.org
Roger Cardona Técnic d’investigació de Projectes rcardonacimupc.org
Francesc Sabaté Responsable de Projecte Industria 4.0 fsabatecimupc.org
Sergio Alberto Elizalde Tècnic investigador. Simulació numèrica selizaldecimupc.org
Evarist Tardio Técnic d’investigació de Projectes etardiocimupc.org
TRANSFERÈNCIA I VALORITZACIÓ
Arnau Cumelles Tècnic de Transferència i Valorització acumellescimupc.org
Lua Po Tècnica de Transferència i Valorització lpvicentecimupc.org
Maria Casas Tècnica de Transferència i Valorització mcasascimupc.org
PLANTA PILOT
Brian Ramírez Tècnic Planta Pilot. Acabats bramirezcimupc.org
Cristian Martínez Tècnic Planta Pilot. Acabats cmartinezcimupc.org
José Manuel Jorrín Tècnic Planta Pilot. CNC jmjorrincimupc.org
Marc San Millán Tècnic Planta Pilot. RT msanmillancimupc.org
DIVULGACIÓ
Juan Vicente Rodriguez Responsable de Divulgació jrodriguezcimupc.org
Elisa Soriano Tècnica Espais de Fabricació esorianocimupc.org
Jared Bueno Tècnic Espais de Fabricació jbuenocimupc.org
Martina Oriol Tècnica Espais de Fabricació moriolcimupc.org
Lorena Islas Tècnica Espais de Fabricació lislascimupc.org
Maite Zamora Tècnica Espais de Fabricació mzamoracimupc.org
Marc Bassó Tècnic de Divulgació Tecnològica mbassocimupc.org
FORMACIÓ
Rosa Rodríguez Tècnica de Formació rrodriguezcimupc.org
Agustin Gómez Tècnic de Formació agomezcimupc.org
Loly Arcos Tècnica de Formació mdarcoscimupc.org
Georgina de Luz Tècnica de Formació gdeluzcimupc.org
SERVEIS GENERALS
Paula Muñoz Responsable d’Administració i Compres pmunozcimupc.org
Ariadna López Tècnica de Desenvolupament de Persones alopezccimupc.org
Paqui Pardo Responsable de TIC’s ppardocimupc.org
Eric Gil Tècnic de Sistemes egilcimupc.org
Angel Chacón Tècnic de Comunicació i Màrqueting achaconcimupc.org
Vanessa Martinez Tècnica de Comunicació vmartinezcimupc.org
COL·LABORACIONS UPC
Jessica Calvo Muñoz Col·laboradora UPC jcalvocimupc.org
Pere Barriobero Vila Col·laborador UPC pbarrioberocimupc.org
Joaquim Minguella Col·laborador UPC jminguellacimupc.org
Miguel Grande Col·laborador UPC mgrandecimupc.org