Directori CIM-UPC

DIRECCIÓ

Jose Mª Cabrera Director General jmcabreracimupc.org
Elisabet Caballero Directora de Serveis Generals ecaballerocimupc.org
Mª Carmen Rodríguez Directora de Formació mcrodriguezcimupc.org
Felip Fenollosa Director de R+D Estratègica ffenollosacimupc.org
Laura Calvo Directora de Projectes lcalvocimupc.org
Roger Uceda Director de Transferència i Valorització rucedacimupc.org
Xavier M. Lama Director de Control i Qualitat jmlamacimupc.org
Daniel Gómez Director Planta Pilot i Serveis dgomezcimupc.org

R+D+I

Louison Poudelet Tècnic de Projecte Senior. Cements, DIW lpoudeletcimupc.org
Laura del Mazo Gestora de Projectes ldelmazocimupc.org
Roger Cardona Técnic d’investigació de Projectes rcardonacimupc.org
Francesc Sabaté Responsable de Projecte Industria 4.0 fsabatecimupc.org
Sergio Alberto Elizalde Tècnic investigador. Simulació numèrica selizaldecimupc.org
Evarist Tardio Técnic d’investigació de Projectes etardiocimupc.org

TRANSFERÈNCIA I VALORITZACIÓ

Arnau Cumelles Tècnic de Transferència i Valorització acumellescimupc.org
Lua Po Tècnica de Transferència i Valorització lpvicentecimupc.org
Maria Casas Tècnica de Transferència i Valorització mcasascimupc.org
Verònica Menendez Tècnica de Transferència i Valorització vmenendezcimupc.org

PLANTA PILOT

Brian Ramírez Tècnic Planta Pilot. Acabats bramirezcimupc.org
Cristian Martínez Tècnic Planta Pilot. Acabats cmartinezcimupc.org
José Manuel Jorrín Tècnic Planta Pilot. CNC jmjorrincimupc.org
Marc San Millán Tècnic Planta Pilot. RT msanmillancimupc.org

DIVULGACIÓ

Elisa Soriano Tècnica Espais de Fabricació esorianocimupc.org
Irma Marco Tècnica Espais de Fabricació imarcocimupc.org
Jared Bueno Tècnic Espais de Fabricació jbuenocimupc.org
Martina Oriol Tècnica Espais de Fabricació moriolcimupc.org
Lorena Islas Tècnica Espais de Fabricació lislascimupc.org
Maite Zamora Tècnica Espais de Fabricació mzamoracimupc.org
Marc Bassó Tècnic de Divulgació Tecnològica mbassocimupc.org
Mercedes Rodríguez Tècnica Espais de Fabricació mmercedesrodriguezcimupc.org

FORMACIÓ

Rosa Rodríguez Tècnica de Formació rrodriguezcimupc.org
Agustin Gómez Tècnic de Formació agomezcimupc.org
Loly Arcos Tècnica de Formació mdarcoscimupc.org
Georgina de Luz Tècnica de Formació gdeluzcimupc.org

SERVEIS GENERALS

Paula Muñoz Responsable d’Administració i Compres pmunozcimupc.org
Ariadna López Tècnica de Desenvolupament de Persones alopezccimupc.org
Paqui Pardo Responsable de TIC’s ppardocimupc.org
Eric Gil Tècnic de Sistemes egilcimupc.org
Angel Chacón Tècnic de Comunicació i Màrqueting achaconcimupc.org
Vanessa Martinez Tècnica de Comunicació vmartinezcimupc.org

COL·LABORACIONS UPC

Jessica Calvo Muñoz Col·laboradora UPC jcalvocimupc.org
Pere Barriobero Vila Col·laborador UPC pbarrioberocimupc.org
Joaquim Minguella Col·laborador UPC jminguellacimupc.org
Miguel Grande Col·laborador UPC mgrandecimupc.org