A qui estan dirigits?

Els espais de fabricació acadèmics estan dirigits a tota la comunitat acadèmica. El públic objectiu principal d’aquests espais és l’alumnat, no obstant això, també pretenen atreure el cos docent i altres membres d’aquesta comunitat.

Quin és el seu objectiu?

Aquests espais pretenen fomentar en la comunitat acadèmica l’ús de les tecnologies de fabricació digital, així com potenciar el coneixement sobre aquestes.

Per a això, un dels objectius principals d’aquests espais és facilitar l’accés dels alumnes, docents i uns altres a aquestes tecnologies de fabricació, i posar-les a la seva disposició per al desenvolupament de projectes acadèmics i de recerca. Les tecnologies de disseny i fabricació digital permetran portar aquests projectes del món de les idees a la realitat, i validar la seva utilitat, característiques i aplicacions.

A més, en aquests espais es duen a terme tasques de difusió del coneixement sobre aquestes tecnologies, capacitant així als alumnes per a poder manejar aquestes eines i podent valorar així les seves possibles aplicacions en el marc acadèmic i fomentant l’ús de les mateixes en un posterior àmbit professional.

cimupc-espai-fabricacio-academic

Quins programes integren?

Programa de formació

Mitjançant un conjunt d’accions formatives, els membres de la comunitat acadèmica podran adquirir coneixements sobre les diferents tecnologies derivades de la fabricació digital, així com el disseny o els mètodes de fabricació additiva i com utilitzar-los d’una manera òptima per a aconseguir objectius concrets. Com a base d’aquestes accions sempre es mantindran l’aprenentatge obert, compartit i actiu per part dels participants i es fomentaran les relacions interpersonals entre alumnes i docents dels diferents àmbits acadèmics.

Programa de fabricació

Aquests espais oferiran serveis de fabricació sota demanda, com a part de l’aprenentatge de la utilització d’aquestes tecnologies i de les diferents possibilitats que aquestes són capaces d’oferir i com a servei per a facilitar la realització de projectes acadèmics que facin servir la fabricació com a eina per a la consecució d’objectius, o com a part central d’aquest projecte. Els espais estaran oberts a tota la comunitat acadèmica i funcionaran com qualsevol servei sota demanda.

Vols venir a conèixer-nos?

Envia un correu a: comunicacio@fundaciocim.org