FOMENT DE VOCACIONS STEAM

En CIM UPC, centre tecnològic adscrit a la Universitat Politècnica de Catalunya, tenim la missió institucional d’apropar les tecnologies de fabricació digital a les noves generacions.

El STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) és un acrònim de diferents àrees d’estudi: la Ciència, la Tecnologia, l’Enginyeria, les Arts i les Matemàtiques. L’aprenentatge STEAM integra la ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques des d’una perspectiva que incorpora l’estètica, l’espectacularitat i un alt grau de creativitat.

S’aplica un nou model de transformació pedagògica i metodològica que vol donar als alumnes l’oportunitat d’identificar problemes del món real que cal entendre des d’una base matemàtica i científica, per a trobar solucions realistes i acompanyar i conduir el seu propi procés d’aprenentatge i així donar protagonisme en l’alumnat fomentant la creativitat, la curiositat, l’anàlisi personalitzada, l’intercanvi d’idees, el treball cooperatiu i el pensament crític.

Per poder transferir aquestes noves habilitats i coneixements, és bàsic que prèviament els docents, davant de la realitat tecnològica que avui dia vivim a les aules, disposin d’eines i recursos que els permetin utilitzar-la de manera efectiva i transmetre les noves habilitats i coneixements a l’alumnat. Per això CIM UPC proposa formacions com l’Educ@Tech, ideal per introduir-se al món de la fabricació digital i de la impressió 3D.

També desenvolupem activitats a l’aula dels mateixos centres, per a fer divulgació de la tecnologia mitjançant metodologies demostratives i ludificades, on a través del joc l’alumnat assimila els conceptes de la Indústria 4.0.

En CIM UPC, gràcies al coneixement que existeix i genera gràcies a la gran quantitat de projectes de recerca que realitza, ofereix el suport als diferents projectes educatius, com poden ser els treballs de recerca o de síntesis, per a acostar la innovació a l’aula.

Una de les vies d’accés a la generació de les vocacions STEAM són les col·laboracions que realitzem amb les entitats territorials i del sector educatiu,des d’un punt més lúdic, col·laborant en campus i casals, introduint la tecnologia en àmbits com la cultura i l’esport.

Per això, obrim les nostres portes en tots els centres que vulguin conèixer les tecnologies de fabricació digital i prototipatge, aprenent el seu funcionament, així com les diferències entre elles i les aplicacions de cadascuna, perquè els visitants adquireixin una noció molt pròxima del valor afegit que tenen. Tot això es durà a terme mitjançant una visita guiada perquè aquest procés d’aprenentatge sigui dinàmic i amè.

Vols venir a conèixer-nos?

Envia un correu a: comunicacio@fundaciocim.org