Database Administration (CdP level 3)

Inscripció

Inscripció

  • Registration

   Attach documentation
   • Para acabar de formalizar tu inscripción y que sea válida necesitamos que adjuntes la siguiente documentación:

    E-mail address:

    DNI/NIE

    CV

    SOC registration document (DARDO) / Document certifying ERTE status

   • Tuition fee
    100% subsidized

    Duration
    610+80h of internships in a company

    Dates
    From 27/03/2023 to 31/10/2023

    Opening hours
    Monday to Friday from 08:00 a 14:00h

    Methodology
    Face-to-face

    Location
    Llorens i Artigas, 12 – 08028 BCN

    Propòsit

    El curs ocupacional Administració de bases de dades capacita a qualsevol tècnic a configurar sistemes informàtics i gestionar un sistema de base de dades.

    Mitjançant una plataforma d’administració i anàlisi de base de dades, es dissenya, es crea i s’administra una base de dades. Amb aquesta eina s’assegura la integritat, la disponibilitat i la confidencialitat de la informació emmagatzemada en una base de dades.

    Amb l’elaboració de diferents casos pràctics garantim l’aprenentatge d’un sistema de base de dades així com les tècniques més habituals per a poder configurar i gestionar els sistemes d’informació dins d’una empresa.

    Certificat de professionalitat

    Els certificats de professionalitat són títols oficials a tot l’Estat Espanyol que acrediten les competències professionals que ha adquirit a un treballador per al desenvolupament d’una activitat laboral, confirma que la persona que el posseeix té les habilitats i coneixements necessaris per a ocupar aquest treball, és a dir: està qualificat i compleix el perfil professional per al compliment d’una professió.

    El Certificat de Professionalitat està constituït per uns blocs denominats Unitats de Competència i aquests al seu torn s’organitzen en Mòduls Formatius. Cada unitat de competència té associada un codi d’acció formativa dins de l’itinerari i es facilita que un mateix alumne participi en totes les accions de l’itinerari, perquè pugui obtenir el títol corresponent.

    El certificat es convalida per mitjà de les Qualificacions Professionals amb la formació del Cicle Formatiu de Grau Mitjà i/o Superior de la família professional a la qual correspon.

    L’alumne que no realitzi tots els mòduls formatius que integren el certificat de professionalitat obtindrà una certificació dels mòduls superats que tindrà efectes d’acreditació parcial acumulable de les competències professionals adquirides.

    A qui va dirigit?

    Està orientat a persones amb experiència en l’àmbit de la informàtica, informàtics, matemàtics, físics, telecomunicacions, perfils empresarials i administració d’empreses, administradors de sistemes.

    A aquelles persones que volen adquirir les habilitats professionals necessàries per conèixer els sistemes operatius i les aplicacions informàtiques, l’administració de sistemes gestors de bases de dades i la gestió de bases de dades.

    Han d’estar inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya abans d’iniciar l’acció formativa, tant si són persones treballadores en situació d’atur (80% de les places) acreditant el DO, com si són persones treballadores ocupades (20% de les places) ), realitzant la demanda de millora.

    Col·lectius prioritaris

    Prioritàriament, persones treballadores en situació d’atur demandants d’ocupació (DONO), i també:

    • Persones amb especials dificultats d’inserció al mercat de treball i/o en situació de vulnerabilitat social (persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, persones més grans de 45 anys.
    • Persones inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades de manera ininterrompuda més de 2 anys).
    • Dones.
    • Persones que no cobren prestació per desocupació o que no tinguin dret. Persones amb baixa qualificació professional.
    • Joves menors de 30 anys.
    • Persones treballadores en situació d’ERTO (Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació).
    • Persones beneficiàries dels programes PREPARA, “Activació per a l’Ocupació” i altres que comportin l’obligació o compromís de participar en cursos de formació per a l’ocupació, dins de les polítiques actives d’ocupació.

    Contents

    1. Operating systems and computer applications module

    • Computadors per a bases de dades: Diferenciar components bàsics d’un ordinador, Introducció als Sistemes Operatius (Windows, Linux).
    • Sistemes d’emmagatzematge: Sistemes d’arxiu, Volums lògics i físics, Salvaguarda física i lògica.
    • Aplicacions microinformàtiques i Internet per a consulta i generació de documentació: Processadors de Text, fulls de càlcul i Edició de Presentacions, Transferència de fitxers, Projectes de programari lliure.

    2. Administration of database management systems

    • Storage of information and introduction to DBMS: Analysis and exemplification of the different models of storage of information in files, Storage in DBMS.
    • DBMS and installation (MySQL, Oracle): Database management systems, Data Dictionary, Analysis of the functional structure of the DBMS, Installation of a DBMS.
    • Administration and monitoring of the installed SGBD: SGBD administration, Construction of scripts for the SGBD and BBDD administration, Monitoring and adjustment of the SGBD performance.
    • Introduction to non-relational databases: MongoBD.
    • Data query, access and data monitoring. Programming of GUI applications (Python, Node-red).

    3. Database management

    • Relational databases and data modelling: Relational databases, Relational Model Analysis, Description and application of the Entity-Relationship Model for data modeling.
    • SQL data definition and modification languages: Analysis of information storage objects and structures for different DBMS, definition, manipulation and control languages.
    • Data backup and security: Data backup and recovery, distributed databases, Data security, Data transfer.

    4. Final project

    logos-foap

     Information request

     For more information fill out the form below and we will contact you within 24 hours.

      Registration

      Attach documentation

       Para acabar de formalizar tu inscripción y que sea válida necesitamos que adjuntes la siguiente documentación:

       E-mail address:

       DNI/NIE

       CV

       SOC registration document (DARDO) / Document certifying ERTE status