Preu matrícula
100% subvencionat

Durada
40 hores

Dates
Pendent de convocatòria

Horari
Pendent de convocatòria

Metodologia
Presencial

Ubicació
c/Llorens i Artigas, 12 – 08028 BCN

Propòsit

El propòsit d’aquest curs és permetre a l’alumne ampliar els seus coneixements en disseny mecànic augmentant els seus coneixements de SolidWorks i la implementació dels seus dissenys a través del prototipatge en impressió 3D.

Objectius

L’objectiu del curs és dotar a l’alumnat d’un nivell avançat en l’ús d’un programa essencial en el camp del disseny mecànic així com del coneixement d’una tecnologia de fabricació digital com és la impressió 3D.

A qui va adreçat?

Està dirigit a perfils la formació o l’experiència dels quals laboral vagi lligada a sectors com el disseny industrial o l’enginyeria i vulguin millorar el seu nivell en l’ús del programa SolidWorks i aprendre a prototipar amb la impressió 3D.

*Coneixements de SolidWorks. Es necessiten habilitats bàsiques de maneig amb l’ordinador en entorn Windows i coneixements previs de l’ús d’eines CAD per a la realització d’aquest curs. Important haver realitzat el curs de SolidWorks bàsic en les nostres instal·lacions.

Requisits d’accés

Consulta els requisits per poder accedir al curs aquí.

disseny industrial

Continguts

 1. Introducció al disseny industrial
 2. Disseny amb xapa metàl·lica
 3. Disseny amb superfícies
 4. Introducció a la impressió 3D
 5. Paràmetres essencials de la impressió 3D
 6. Prototipatge amb impressió 3D

Informació addicional

En finalitzar el curs, es farà entrega d’un certificat d’aprofitament.

Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya.

Com formalitzar la inscripció

Per a realitzar la inscripció és imprescindible emplenar el formulari que trobaràs en el botó “inscripció” i adjuntar la següent documentació:

Emplenar i adjuntar al formulari de preinscripció l’Annex 1 

 • Fotocòpia del DNI en vigor.
 • Curriculum Vitae.
 • Fotocòpia de l’última nòmina en la seva totalitat on aparegui la següent informació: N.º de Seguretat Social del treballador, N.º de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa (si estàs en actiu).
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms (només si ets autònom).
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya) (només si ets desocupat).
 • Fotocòpia de qualsevol document on es pugui apreciar el N.º d’afiliació a la Seguretat Social  (només si ets desocupat).
Generalitat de Catalunya consorci per a la formació contínua de Catalunya
Ministerio de trabajo y economía social - SEPE - Servicio de empleo público estatal
unio patronal metalurgica

  Sol·licitud d'informació

  Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.

   Inscripció

   Adjuntar documentació

    Per acabar de formalitzar la teva inscripció i que sigui válida necessitem que adjuntis la següent documentació:

    Correu electrònic:

    Annexo 1: descarregueu el document, ompliu-lo i adjunteu-lo

    Descarregar Annex 1

    DNI/NIE

    CV

    Última nómina (Només si ets assalariat)

    Últim rebut autònom (Nómes si ets autònom)

    Dardo (Només si et trobes a l'atur)

    Document on aparegui el núm. d'afiliació a la seguretat social

    a) Les persones treballadores assalariades que presten els seus serveis en empreses privades o entitats públiques no incloses en l’àmbit d’aplicació dels acords de formació de les administracions públiques i que cotitzen a la Seguretat Social en concepte de formació professional per a l’ocupació.

    b) Les persones treballadores que es trobin en alguna de les situacions següents: persones treballadores fixes discontinues en els períodes de no ocupació, persones treballadores que accedeixin a la situació de desocupació quan es trobin en període formatiu o persones treballadores acollides a la regulació d’ocupació en els seus períodes de suspensió d’ocupació.

    c) Les persones treballadores adscrites al sistema especial per a persones treballadores per compte d’altri incloses en el règim general de la Seguretat Social durant els períodes d’inactivitat, el règim especial de persones treballadores autònomes, el del mar i aquelles altres de la Seguretat Social que no cotitzin per formació professional.

    d) Les persones cuidadores de les persones en situació de dependència poden participar en la formació de les accions formatives específiques pròpies de la seva activitat.

    e) El personal al servei de les administracions públiques o sector públic.

    f) Les persones treballadores pertanyents a la plantilla de les entitats beneficiàries o proveïdores dels programes de formació regulats en aquesta Ordre, poden participar en les accions formatives que aquestes gestionin fins a un límit del 10% del total de participants del programa, sense superar, en cap cas, el límit del 10% del total de les seves persones treballadores en plantilla.