Planificació dels sistemes de control per a processos seqüencials en sistemes d’automatizació industrial

Inscripció

Inscripció

  • Inscripció

   Adjuntar documentació
   • Per acabar de formalitzar la teva inscripció i que sigui válida necessitem que adjuntis la següent documentació:

    Correu electrònic:

    Annexo 1: descarregueu el document, ompliu-lo i adjunteu-lo

    Descarregar Annex 1

    DNI/NIE

    CV

    Última nómina (Només si ets assalariat)

    Últim rebut autònom (Nómes si ets autònom)

    Dardo (Només si et trobes a l'atur)

    Document on aparegui el núm. d'afiliació a la seguretat social
   • Preu matrícula
    100% subvencionat

    Durada
    70 hores

    Dates
    Del 26/09/2023 al 30/11/2023

    Horari
    Dimarts i dijous de 18:00 a 21:30 h

    Metodologia
    Presencial

    Ubicació
    c/Llorens i Artigas, 12 – 08028 BCN

    Propòsit

    L’objectiu principal del curs és adquirir coneixements sobre el funcionament i utilització de PLC en l’àmbit industrial i aprendre les tècniques de programació que permetin l’elaboració i/o modificació de programes de control industrial.

    Conèixer els conceptes bàsics de l’automatisme, l’estructura de l’autòmat i el seu
    funcionament.

    A qui va adreçat?

    Perfils amb coneixements elèctrics bàsics interessats en desenvolupar la seva carrera
    professional en l’àmbit de l’automatització industrial.

    Requisits d’accés

    Consulta els requisits per poder accedir al curs aquí.

    plc1

    Continguts

    1. Introducció a la programació de PLC’s. Tipus de PLC’s i funcionament
    2. Elements d’Entrada – Sortida. Cablejat de la Targetes d’Entrada – Sortida
    3. Arquitectura Lògica d’un PLC
    4. Llenguatges de Programació. Blocs
    5. Contactes de bobines. Set i reset.
    6. Temporitzadors
    7. Comptadors. Moviment de Dades
    8. Instruccions aritmètiques i comparació
    9. GRAFCET’s
    10. Avaluació

    Informació addicional

    En finalitzar el curs, es farà entrega d’un certificat d’aprofitament.

    Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya.

    Com formalitzar la inscripció

    Per a realitzar la inscripció és imprescindible emplenar el formulari que trobaràs en el botó “inscripció” i adjuntar la següent documentació:

    Emplenar i adjuntar al formulari de preinscripció l’Annex 1 

    • Fotocòpia del DNI en vigor.
    • Títol acadèmic.
    • Curriculum Vitae.
    • Fotocòpia de l’última nòmina en la seva totalitat on aparegui la següent informació: N.º de Seguretat Social del treballador, N.º de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa (si estàs en actiu).
    • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms (només si ets autònom).
    • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya) (només si ets desocupat).
    • Fotocòpia de qualsevol document on es pugui apreciar el N.º d’afiliació a la Seguretat Social  (només si ets desocupat).

     Sol·licitud d'informació

     Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.

     • Treballadores assalariades que treballin en empreses privades o entitats públiques no incloses en l’àmbit d’aplicació dels acords de formació de les administracions públiques i que cotitzin a la Seguretat Social la quota de Formació Professional.
     • Treballadores fixes discontinues en períodes de no ocupació, persones que es queden a l’atur quan es trobin en el període formatiu o persones acollides a la regulació d’ocupació en els seus períodes de suspensió de treball.
     • Treballadores desocupats (places limitades a tots els plans per convocatòria).
     • Règim especial de persones treballadores autònomes.
     • Treballadores en situació d’ERTO.
     • Treballadores al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals previstes a la base 2 d’aquest annex, amb el límit màxim del 10% del total de persones participants del programa formatiu.
     Logo Generalitat de Catalunya y Gobierno de España