El programa pretén millorar les competències professionals a través d’una formació 100% subvencionada, de qualitat, pràctica i aplicable al lloc de treball. Està adreçat a persones treballadores en actiu, tant assalariades com autònomes, i a persones en situació d’atur.

En algunes de les nostres formacions s’utilitzen eines de programació i simulació de dispositius industrials com PLCs, SCADA, Robots…

Logo Rockwell
Logo Schneider
Logo Siemens
Logo RoboDK

Disseny 3D

Revit bàsic en entorn BIM

cimupc continua revit basic intermig en entorn bim 3

Revit intermig en entorn BIM

cimupc continua revit basic intermig en entorn bim

Fonaments de disseny i modelatge d'instal·lacions amb Revit MEP

cimupc continua revit mep entorn bim 2

Gestió, elements i famílies amb revit en entorn BIM

cimupc continua revit avançat gestio i families en entorn bim

Disseny amb Solidworks

cimupc continua disseny mecanic amb solidworks professional 2

Disseny mecànic (Nivell II) - Solidworks Professional

cimupc disseny grafic autocad

AutoCAD avançat 2D i 3D

autocad_avanzado_2d_3d

Impressió 3D

Disseny tridimensional paramètric per impressió 3D

cimupc disseny tridimensional parametric impressio 3d

Fabricació Additiva per impressió 3D

Fabricacio_Additiva_3D

Automatització i Robòtica

Introducció a l'Automatització Programable

cimupc automatitzacio programable 2

Automatització Programable I

Automatitzacio

Automatització Programable II

Automatitzacio

Automatització Programable avançada

Automatitzacio

Robòtica Autònoma i Col·laborativa

robotica

CAD aplicat a sistemes elèctrics (EPLAN)

diseño-electrico-eplan