El programa pretén millorar les competències professionals a través d’una formació 100% subvencionada, de qualitat, pràctica i aplicable al lloc de treball. Està adreçat a persones treballadores en actiu, tant assalariades com autònomes, i a persones en situació d’atur.

Troba el teu curs

lupa

Disseny 3D

Elaboració de la documentació dels sistemes de control

Revit bàsic en entorn BIM

El principal objectiu del curs és que l’alumne es familiaritzi amb la metodologia BIM i els avantatges que ofereix el disseny paramètric i el programari Autodesk Revit en contraposició a les metodologies i programaris CAD que s’utilitzaven fins al ara.

Més informació

Del 06/02/24 al 20/02/24

Dimarts i dijous de 18:00h a 21:00h

Virtual

cimupc continua revit basic intermig en entorn bim

Revit intermig en entorn BIM

Millorar el control i seguiment de les obres, desviacions, intervencions, etc.

Més informació

Del 27/02/24 al 12/03/24

Dimarts i Dijous de 18:00h a 21:00h

Virtual

cimupc continua revit avançat gestio i families en entorn bim

Gestió, elements i famílies amb revit en entorn BIM

El propòsit del curs és que l’alumne aprengui els conceptes bàsics de modelatge, documentació i extracció d’informació d’un projecte complet d’edificació, conèixer la metodologia BIM i què significa treballar en 3 dimensions, on tota la informació del projecte està permanentment actualitzada en una maqueta virtual completa.

Més informació

Del 19/03/2024 al 25/04/2024

Dimarts i Dijous de 18:00h a 21:00h

Virtual

cimupc continua revit mep entorn bim 2

Fonaments de disseny i modelatge d’instal·lacions amb Revit MEP

El propòsit del curs és que l’alumne aprengui els conceptes bàsics de modelatge, documentació i extracció d’informació d’un projecte complet d’edificació i conèixer la metodologia BIM.

Més informació

Del 30/04/24 al 30/05/24

Dimarts i Dijous de 18:00h a 21:00h

Virtual

cimupc continua disseny mecanic amb solidworks professional 2

Disseny i Mecanització per ordinador: Solidworks

Dotar a l’alumnat del coneixement necessari per a poder utilitzar les principals eines del programa SolidWorks perquè posteriorment puguin aplicar-les per a usos d’eines i especialitats avançades.

Més informació

19/12/2023 (1ª sessió Presencial)
Del 15/01/2024 al 18/03/2024 (Virtual)

Dilluns i dimecres de 18:00h a 21:00h

Virtual

(1ª sessió Presencial)
Del 29/01/2024 al 17/04/2024

Dilluns i dimecres de 18:00h a 21:00h

Virtual

cimupc disseny grafic autocad

Disseny amb Solidworks

Conèixer i aprendre a utiltzar les operacions bàsiques (extrusió, tall, arrodonniment, escombrat i corbes, etc…) , així com crear sòlids multi cos i assemblatges.

Més informació

Del 04/03/2024 al 24/04/2024

Dilluns i dimecres de 18:00h a 21:00h

Virtual

Inscripció

Inscripció

  • Inscripció

   Adjuntar documentació
   • Per acabar de formalitzar la teva inscripció i que sigui válida necessitem que adjuntis la següent documentació:

    Correu electrònic:

    Annexo 1: descarregueu el document, ompliu-lo i adjunteu-lo

    Descarregar Annex 1

    DNI/NIE

    CV

    Última nómina (Només si ets assalariat)

    Últim rebut autònom (Nómes si ets autònom)

    Dardo (Només si et trobes a l'atur)

    Document on aparegui el núm. d'afiliació a la seguretat social
   • cimupc disseny grafic autocad

    Disseny mecànic (Nivell II) – Solidworks Professional

    Aprofundir en el disseny mecànic mitjançant el programa assistit per ordinador 2D.

    Més informació

    Del 03/04/2024 al 08/05/2024

    Dilluns i Dimecres de 18:00h a 21:00h

    Virtual

    cimupc continua disseny mecanic amb solidworks professional 2

    Disseny Mecànic Solidworks Professional

    Dissenyar i modelar productes complexes, dominar l’edició de peces i assemblatges y preparar els/les alumnes perquè puguin presentar-se a l’examen que permet l’obtenció del Certified SolidWorks Professional (CSWP).

    Més informació

    Del 29/04/2024 al 05/06/2024

    Dilluns i dimecres de 18:00h a 21:00h

    Virtual

    Inscripció

    Inscripció

    • Inscripció

     Adjuntar documentació
     • Per acabar de formalitzar la teva inscripció i que sigui válida necessitem que adjuntis la següent documentació:

      Correu electrònic:

      Annexo 1: descarregueu el document, ompliu-lo i adjunteu-lo

      Descarregar Annex 1

      DNI/NIE

      CV

      Última nómina (Només si ets assalariat)

      Últim rebut autònom (Nómes si ets autònom)

      Dardo (Només si et trobes a l'atur)

      Document on aparegui el núm. d'afiliació a la seguretat social
     • Impressió 3D

      cimupc disseny tridimensional parametric impressio 3d

      Disseny paramètric per impressió 3D

      L’objectiu principal del curs és adquirir coneixements sobre disseny paramètric i el funcionament i utilització d’una impressora 3D professional d’escriptori de tipus FFF (Fused Filament Fabrication), per tal de conèixer la millor manera d’obtenir resultats tècnics i estètics.

      Més informació

      Del 16/04/24 al 16/05/24

      Dimarts i Dijous de 18:00h a 21:00h

      Presencial

      Inscripció

      Inscripció

      • Inscripció

       Adjuntar documentació
       • Per acabar de formalitzar la teva inscripció i que sigui válida necessitem que adjuntis la següent documentació:

        Correu electrònic:

        Annexo 1: descarregueu el document, ompliu-lo i adjunteu-lo

        Descarregar Annex 1

        DNI/NIE

        CV

        Última nómina (Només si ets assalariat)

        Últim rebut autònom (Nómes si ets autònom)

        Dardo (Només si et trobes a l'atur)

        Document on aparegui el núm. d'afiliació a la seguretat social
       • Fabricacio_Additiva_3D

        Fabricació additiva per impressió 3D

        L’objectiu principal del curs és adquirir coneixements sobre el funcionament i utilització d’una impressora 3D professional d’escriptori de tipus FFF (Fused Filament Fabrication), per tal de conèixer la manera d’obtenir peces, productes, utillatges i prototips.

        Més informació

        Del 21/05/24 al 20/06/24

        Dimarts i Dijous de 18:00h a 21:00h

        Presencial

        Inscripció

        Inscripció

        • Inscripció

         Adjuntar documentació
         • Per acabar de formalitzar la teva inscripció i que sigui válida necessitem que adjuntis la següent documentació:

          Correu electrònic:

          Annexo 1: descarregueu el document, ompliu-lo i adjunteu-lo

          Descarregar Annex 1

          DNI/NIE

          CV

          Última nómina (Només si ets assalariat)

          Últim rebut autònom (Nómes si ets autònom)

          Dardo (Només si et trobes a l'atur)

          Document on aparegui el núm. d'afiliació a la seguretat social
         • Automatització i robòtica

          Automatitzacio

          Automatització Programable I

          Adquirir coneixements sobre el funcionament i utilització de plc’s en l’àmbit industrial i aprendre les tècniques de programació que permetin l’elaboració i/o modificació de programes de control industrial.

          Més informació

          Del 23/02/2024 al 04/05/2024

          Divendres de 18:00h a 21:00h i Dissabtes de 10:00h a 13:00h

          Presencial

          Inscripció

          Inscripció

          • Inscripció

           Adjuntar documentació
           • Per acabar de formalitzar la teva inscripció i que sigui válida necessitem que adjuntis la següent documentació:

            Correu electrònic:

            Annexo 1: descarregueu el document, ompliu-lo i adjunteu-lo

            Descarregar Annex 1

            DNI/NIE

            CV

            Última nómina (Només si ets assalariat)

            Últim rebut autònom (Nómes si ets autònom)

            Dardo (Només si et trobes a l'atur)

            Document on aparegui el núm. d'afiliació a la seguretat social
           • Automatitzacio

            Automatització Programable II

            Dotar al participant de coneixements teòric/pràctics significatius sobre automatització elèctrica, electropneumàtica i pneumàtica com a base per a l’adquisició de les competències pertinents necessàries per a l’exercici de les ocupacions relacionades amb el manteniment d’automatismes industrials.

            Més informació

            Del 11/05/2024 al 21/07/2024

            Divendres de 18:00h a 21:00h i Dissabtes de 10:00h a 13:00h

            Presencial

            Inscripció

            Inscripció

            • Inscripció

             Adjuntar documentació
             • Per acabar de formalitzar la teva inscripció i que sigui válida necessitem que adjuntis la següent documentació:

              Correu electrònic:

              Annexo 1: descarregueu el document, ompliu-lo i adjunteu-lo

              Descarregar Annex 1

              DNI/NIE

              CV

              Última nómina (Només si ets assalariat)

              Últim rebut autònom (Nómes si ets autònom)

              Dardo (Només si et trobes a l'atur)

              Document on aparegui el núm. d'afiliació a la seguretat social
             • diseño-electrico-eplan

              CAD aplicat a sistemes elèctrics (EPLAN)

              Adquirir els coneixements necessaris per al maneig del programa informàtic de
              disseny elèctric.

              Més informació

              Del 17/05/24 al 05/07/24

              Divendres de 18:00h a 21:00h i Dissabtes de 10:00h a 13:00h

              Presencial

              Inscripció

              Inscripció

              • Inscripció

               Adjuntar documentació
               • Per acabar de formalitzar la teva inscripció i que sigui válida necessitem que adjuntis la següent documentació:

                Correu electrònic:

                Annexo 1: descarregueu el document, ompliu-lo i adjunteu-lo

                Descarregar Annex 1

                DNI/NIE

                CV

                Última nómina (Només si ets assalariat)

                Últim rebut autònom (Nómes si ets autònom)

                Dardo (Només si et trobes a l'atur)

                Document on aparegui el núm. d'afiliació a la seguretat social
               • En algunes de les nostres formacions s’utilitzen eines de programació i simulació de dispositius industrials com PLCs, SCADA, Robots…

                Logo Rockwell
                Logo Schneider
                Logo Siemens
                Logo RoboDK