El programa pretén millorar les competències professionals a través d’una formació 100% subvencionada, de qualitat, pràctica i aplicable al lloc de treball. Està adreçat a persones treballadores en actiu, tant assalariades com autònomes, i a persones en situació d’atur.

En algunes de les nostres formacions s’utilitzen eines de programació i simulació de dispositius industrials com PLCs, SCADA, Robots…

Logo Rockwell
Logo Schneider
Logo Siemens
Logo RoboDK

Programes de Qualificacions Professionals (conduents a Certificat de Professionalitat i adreçat a persones treballadores)

Planificació dels sistemes de control per a processos seqüencials

Planificació dels sistemes de control per a processos seqüencials

Elaboració de la documentació dels sistemes de control per a processos seqüencials en sist. d'automatizació industrial

Elaboració de la documentació dels sistemes de control

Representació de projectes d'edificació (Nivell 3)

cimupc projectes edificacio

Programes de formació sectorial i MRR (Àmbit Indústria / Construcció)

Revit bàsic en entorn BIM

cimupc continua revit basic intermig en entorn bim

Programes de formació transversal i MRR (Àmbit Fabricació/Impressió 3D/ IOT)

Disseny tridimensional paramètric per impressió 3D

cimupc disseny tridimensional parametric impressio 3d

Fabricació Additiva per impressió 3D

Fabricacio_Additiva_3D

ITS Databases - Introducció a les bases de dades

bbdd

ITS Python - Introducció a la programació en Python