Preu matrícula
100% subvencionat

Durada
36 hores

Dates
Pendent de convocatòria

Horari
Pendent de convocatòria

Metodologia
Streaming

Ubicació
Llorens i Artigas, 12 – 08028 BCN

Propòsit

AutoCAD és un software vectorial bàsic de disseny assistit per ordinador, molt estès a nivell mundial, que capacita a qualsevol tècnic per a crear i produir dibuixos de forma dinàmica i sense dificultats.

El seu avantatge competitiu és la creació de dibuixos en 2D, podent crear eficaçment plans tècnics en tots els àmbits: arquitectura, urbanisme, paisatgisme, construcció, restauració, decoració, topografia, cartografia, enginyeria civil, agrònoms, mecànica, electricitat…

Objectius

Un dels objectius principals del curs Autocad avançat 2D i 3D és saber les bases sòlides de dibuix 2D/3D, però a més, també es treballarà per aconseguir el domini de la metodologia de treball Espai Model (tant de dibuix 2D com en 3D), així com el de la metodologia Espai Paper o Presentacions. Per altra banda, també es marcaran com a objectius el domini dels conceptes d’Acotació amb estils Anotatius i el domini de la impressió i generació de fitxers.

A qui va adreçat?

El curs Autocad avançat 2D i 3D està orientat a professionals i estudiants tècnics, especialment enginyers i arquitectes, que vulguin aprendre i dominar una de les millors eines de disseny CAD 2D i iniciar-se en el modelatge 3D.

Requisits d’accés

Consulta els requisits per poder accedir al curs aquí.

autocad_avanzado_2d_3d

Continguts

 • Funcions bàsiques.
 • Descripció del sistema.
 • Eines bàsiques per al disseny en 2D: dibuix, edició (transformacions 2D).
 • Eines per a gestionar la geometria: capes, propietats d’elements.
 • Elements repetitius: blocs i atributs.
 • Acotació i text.
 • Presentacions i preparació per a la impressió de plànols.
 • Introducció a l’espai 3D: plànols de treball i vistes.
 • Creació de sòlids primitius.
 • Operacions booleanes amb sòlids.
 • Edició de sòlids. Transformacions 3D.

Informació addicional

En finalitzar el curs, es farà entrega d’un certificat d’aprofitament.

Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya.

Com formalitzar la inscripció

Per a realitzar la inscripció és imprescindible emplenar el formulari que trobaràs en el botó “inscripció” i adjuntar la següent documentació:

Emplenar i adjuntar al formulari de preinscripció l’Annex 1 

 • Fotocòpia del DNI en vigor.
 • Curriculum Vitae.
 • Fotocòpia de l’última nòmina en la seva totalitat on aparegui la següent informació: N.º de Seguretat Social del treballador, N.º de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa (si estàs en actiu).
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms (només si ets autònom).
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya) (només si ets desocupat).
 • Fotocòpia de qualsevol document on es pugui apreciar el N.º d’afiliació a la Seguretat Social  (només si ets desocupat).
Generalitat de Catalunya consorci per a la formació contínua de Catalunya
Ministerio de trabajo y economía social - SEPE - Servicio de empleo público estatal
unio patronal metalurgica

  Sol·licitud d'informació

  Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.


   Inscripció


   Adjuntar documentació

    Per acabar de formalitzar la teva inscripció i que sigui válida necessitem que adjuntis la següent documentació:

    Correu electrònic:

    Annexo 1: descarregueu el document, ompliu-lo i adjunteu-lo

    Descarregar Annex 1

    DNI/NIE

    CV

    Última nómina (Només si ets assalariat)

    Últim rebut autònom (Nómes si ets autònom)

    Dardo (Només si et trobes a l'atur)

    Document on aparegui el núm. d'afiliació a la seguretat social

    a) Les persones treballadores assalariades que presten els seus serveis en empreses privades o entitats públiques no incloses en l’àmbit d’aplicació dels acords de formació de les administracions públiques i que cotitzen a la Seguretat Social en concepte de formació professional per a l’ocupació.

    b) Les persones treballadores que es trobin en alguna de les situacions següents: persones treballadores fixes discontinues en els períodes de no ocupació, persones treballadores que accedeixin a la situació de desocupació quan es trobin en període formatiu o persones treballadores acollides a la regulació d’ocupació en els seus períodes de suspensió d’ocupació.

    c) Les persones treballadores adscrites al sistema especial per a persones treballadores per compte d’altri incloses en el règim general de la Seguretat Social durant els períodes d’inactivitat, el règim especial de persones treballadores autònomes, el del mar i aquelles altres de la Seguretat Social que no cotitzin per formació professional.

    d) Les persones cuidadores de les persones en situació de dependència poden participar en la formació de les accions formatives específiques pròpies de la seva activitat.

    e) El personal al servei de les administracions públiques o sector públic.

    f) Les persones treballadores pertanyents a la plantilla de les entitats beneficiàries o proveïdores dels programes de formació regulats en aquesta Ordre, poden participar en les accions formatives que aquestes gestionin fins a un límit del 10% del total de participants del programa, sense superar, en cap cas, el límit del 10% del total de les seves persones treballadores en plantilla.