AutoCAD avançat 2D i 3D

Inscripció

Inscripció

  • Inscripció

   Adjuntar documentació
   • Per acabar de formalitzar la teva inscripció i que sigui válida necessitem que adjuntis la següent documentació:

    Correu electrònic:

    Annexo 1: descarregueu el document, ompliu-lo i adjunteu-lo

    Descarregar Annex 1

    DNI/NIE

    CV

    Última nómina (Només si ets assalariat)

    Últim rebut autònom (Nómes si ets autònom)

    Dardo (Només si et trobes a l'atur)

    Document on aparegui el núm. d'afiliació a la seguretat social
   • Preu matrícula
    100% subvencionat

    Durada
    36 hores

    Dates
    Del 27/02/2023 al 19/04/2023

    Horari
    Dilluns i dimecres de 18:00 a 21:00

    Metodologia
    Presencial

    Ubicació
    Llorens i Artigas, 12 – 08028 BCN

    Objectius

    • Saber les bases sòlides de dibuix en 2D/3D.
    • Dominar de la metodologia de treball en Espai Model, tant de dibuix en 2D com en 3D.
    • Dominar de la metodologia de treball en Espai Paper o Presentacions.
    • Dominar dels conceptes d’Acotació amb estils Anotatius.
    • Dominar la impressió i generació de fitxers.

    Requisits d’accés

    Consulta els requisits per poder accedir al curs aquí.

    Consulta els requisits tecnològics mínims aquí.

    autocad_avanzado_2d_3d

    Continguts

    1. Repàs de totes les ordres de dibuix en 2D.
    2. Configuració d’AutoCAD. Espais de Treball.
    3. Gestió de fitxers, plantilles, ordres de control de pantalla.
    4. Creació de fitxers de bloc, gestió de capes avançada, estils d’acotació. Acotació amb estils anotatius.
    5. Creació de taules, referències externes, atributs.
    6. Metodologia de treball en espai model, plànols a escala i creació de detalls. Impressió.
    7. Dibuix en isomètric. Acotació en isomètric.
    8. SCP Sistemes de Coordenades Personal.
    9. Dibuix en 3D. Creació de primitives. Operacions booleanes en el dibuix amb sòlids. Creació de sòlids per extrusió, revolució, prémer i tirar, solevació, etc..
    10. Metodologia de treball en Espai Paper o Presentacions.
    11. Transformacions geomètriques en 3D. Edició de sòlids.
    12. Presentació del dibuix final en 3D.

    Informació addicional

    En finalitzar el curs, es farà entrega d’un certificat d’aprofitament.

    Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya.

    Com formalitzar la inscripció

    Per a realitzar la inscripció és imprescindible emplenar el formulari que trobaràs en el botó “inscripció” i adjuntar la següent documentació:

    Emplenar i adjuntar al formulari de preinscripció l’Annex 1 

    • Fotocòpia del DNI en vigor.
    • Curriculum Vitae.
    • Fotocòpia de l’última nòmina en la seva totalitat on aparegui la següent informació: N.º de Seguretat Social del treballador, N.º de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa (si estàs en actiu).
    • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms (només si ets autònom).
    • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya) (només si ets desocupat).
    • Fotocòpia de qualsevol document on es pugui apreciar el N.º d’afiliació a la Seguretat Social  (només si ets desocupat).

     Sol·licitud d'informació

     Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.

      Inscripció

      Adjuntar documentació

       Per acabar de formalitzar la teva inscripció i que sigui válida necessitem que adjuntis la següent documentació:

       Correu electrònic:

       Annexo 1: descarregueu el document, ompliu-lo i adjunteu-lo

       Descarregar Annex 1

       DNI/NIE

       CV

       Última nómina (Només si ets assalariat)

       Últim rebut autònom (Nómes si ets autònom)

       Dardo (Només si et trobes a l'atur)

       Document on aparegui el núm. d'afiliació a la seguretat social

       a) Les persones treballadores assalariades que presten els seus serveis en empreses privades o entitats públiques no incloses en l’àmbit d’aplicació dels acords de formació de les administracions públiques i que cotitzen a la Seguretat Social en concepte de formació professional per a l’ocupació.

       b) Les persones treballadores que es trobin en alguna de les situacions següents: persones treballadores fixes discontinues en els períodes de no ocupació, persones treballadores que accedeixin a la situació de desocupació quan es trobin en període formatiu o persones treballadores acollides a la regulació d’ocupació en els seus períodes de suspensió d’ocupació.

       c) Les persones treballadores adscrites al sistema especial per a persones treballadores per compte d’altri incloses en el règim general de la Seguretat Social durant els períodes d’inactivitat, el règim especial de persones treballadores autònomes, el del mar i aquelles altres de la Seguretat Social que no cotitzin per formació professional.

       d) Les persones cuidadores de les persones en situació de dependència poden participar en la formació de les accions formatives específiques pròpies de la seva activitat.

       e) El personal al servei de les administracions públiques o sector públic.

       f) Les persones treballadores pertanyents a la plantilla de les entitats beneficiàries o proveïdores dels programes de formació regulats en aquesta Ordre, poden participar en les accions formatives que aquestes gestionin fins a un límit del 10% del total de participants del programa, sense superar, en cap cas, el límit del 10% del total de les seves persones treballadores en plantilla.

       Requisits tecnològics mínims

       Sistema Operatiu: Windows 10 – 11 / MAC no soportat
       Més informació