Automatització Programable I

Inscripció

Inscripció

  • Inscripció

   Adjuntar documentació
   • Per acabar de formalitzar la teva inscripció i que sigui válida necessitem que adjuntis la següent documentació:

    Correu electrònic:

    Annexo 1: descarregueu el document, ompliu-lo i adjunteu-lo

    Descarregar Annex 1

    DNI/NIE

    CV

    Última nómina (Només si ets assalariat)

    Últim rebut autònom (Nómes si ets autònom)

    Dardo (Només si et trobes a l'atur)

    Document on aparegui el núm. d'afiliació a la seguretat social
   • Preu matrícula

    100% subvencionat

    Durada

    40 hores

    Dates

    Del 23/2/24 al 19/4/24

    Horari

    Divendres de 18:00 a 21:00 i Dissabtes de 10:00 a 13:00

    Metodologia

    Presencial

    Ubicació

    Llorens i Artigas, 12 – 08028 BCN

    Objectius

    Generals

    • Programar i realitzar el manteniment d’un autòmat programable.
    • Conèixer els conceptes fonamentals en l’automatisme, de l’estructura de l’autòmat i el seu funcionament.
    • Inspecció d’autòmats, diagnòstic i reparació de les avaries.

    Requisits d’accés

    Consulta els requisits per poder accedir al curs aquí.

    cimupc automatitzacio programable 2

    Continguts

    1. Transició de la lògica cablejada a la lògica programada
    2. Parts i funcionament d’un autòmat programable
    3. Conèixer l’estructura bàsica, els components i el funcionament d’un autòmat programable
    4. Descobrir les possibilitats dels autòmats programables
    5. Conceptes de programació
    6. Escriptura d’un programa
    7. Introducció a l’ eina de programació (CX-programmer)
    8. Formes de representació d’un programa
    9. Estructura del programa
    10. Objectes de programació
    11. Operacions bàsiques
    12. Muntatge
    13. Direccionament
    14. Instruccions bàsiques
    15. Instruccions d’ enclavament
    16. Seqüència d’operacions i control del temps
    17. Comptadors
    18. Instruccions comparació
    19. Sensors i captadors
    20. Introducció a l’electroneumàtica

    Informació addicional

    En finalitzar el curs, es farà entrega d’un certificat d’aprofitament.

    Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya.

    Com formalitzar la inscripció

    Per a realitzar la inscripció és imprescindible emplenar el formulari que trobaràs en el botó “inscripció” i adjuntar la següent documentació:

    Emplenar i adjuntar al formulari de preinscripció l’Annex 1 

    • Fotocòpia del DNI en vigor.
    • Curriculum Vitae.
    • Fotocòpia de l’última nòmina en la seva totalitat on aparegui la següent informació: N.º de Seguretat Social del treballador, N.º de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa (si estàs en actiu).
    • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms (només si ets autònom).
    • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya) (només si ets desocupat).
    • Fotocòpia de qualsevol document on es pugui apreciar el N.º d’afiliació a la Seguretat Social  (només si ets desocupat).
    Generalitat de Catalunya consorci per a la formació contínua de Catalunya
    Ministerio de trabajo y economía social - SEPE - Servicio de empleo público estatal

     Sol·licitud d'informació

     Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.

      Inscripció

      Adjuntar documentació

       Per acabar de formalitzar la teva inscripció i que sigui válida necessitem que adjuntis la següent documentació:

       Correu electrònic:

       Annexo 1: descarregueu el document, ompliu-lo i adjunteu-lo

       Descarregar Annex 1

       DNI/NIE

       CV

       Última nómina (Només si ets assalariat)

       Últim rebut autònom (Nómes si ets autònom)

       Dardo (Només si et trobes a l'atur)

       Document on aparegui el núm. d'afiliació a la seguretat social
       • Treballadores assalariades que treballin en empreses privades o entitats públiques no incloses en l’àmbit d’aplicació dels acords de formació de les administracions públiques i que cotitzin a la Seguretat Social la quota de Formació Professional.
       • Treballadores fixes discontinues en períodes de no ocupació, persones que es queden a l’atur quan es trobin en el període formatiu o persones acollides a la regulació d’ocupació en els seus períodes de suspensió de treball.
       • Treballadores desocupats (places limitades a tots els plans per convocatòria).
       • Règim especial de persones treballadores autònomes.
       • Treballadores en situació d’ERTO.