Automatització Programable II

Inscripció

Inscripció

  • Inscripció

   Adjuntar documentació
   • Per acabar de formalitzar la teva inscripció i que sigui válida necessitem que adjuntis la següent documentació:

    Correu electrònic:

    Annexo 1: descarregueu el document, ompliu-lo i adjunteu-lo

    Descarregar Annex 1

    DNI/NIE

    CV

    Última nómina (Només si ets assalariat)

    Últim rebut autònom (Nómes si ets autònom)

    Dardo (Només si et trobes a l'atur)

    Document on aparegui el núm. d'afiliació a la seguretat social
   • Preu matrícula

    100% subvencionat

    Durada

    60 hores

    Dates

    Del 10/05/2024 al 20/07/2024

    Horari

    Divendres de 18:00 a 21:00 i Dissabtes de 10:00 a 13:00

    Metodologia

    Presencial

    Ubicació

    Llorens i Artigas, 12 – 08028 BCN

    Objectius

    Generals

    L’objectiu principal del curs és adquirir coneixements sobre el funcionament i utilització de PLC en l’àmbit industrial i aprendre les tècniques de programació que permetin l’elaboració i/o modificació de programes de control industrial.

    Específics

    Dotar al participant de coneixements teòric/pràctics significatius sobre automatització elèctrica, electropneumàtica i pneumàtica com a base per a l’adquisició de les competències pertinents necessàries per a l’exercici de les ocupacions relacionades amb el manteniment d’automatismes
    industrials.

    Requisits d’accés

    Consulta els requisits per poder accedir al curs aquí.

    Automatitzacio

    Continguts

    • Introducció als Autòmats Programables
    • Instruccions bàsiques (Introducció Programació Tia Portal v17)
    • Instruccions Avançades
    • Instruccions Matemàtiques
    • Pantalles Programables I (Introducció als HMI)
    • Pantalles Programables II (Introducció als HMI Configuració)
    • Sistemes de senyals Analògics
    • Sensors analògics
    • Senyals Captadors Analògics
    • Variadors de velocitat electrònics
    • Introducció als encoder (Configuració del PLC per a treballar amb sistemes d’alta velocitat)
    • OPC

    Informació addicional

    En finalitzar el curs, es farà entrega d’un certificat d’aprofitament.

    Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya.

    Com formalitzar la inscripció

    Per a realitzar la inscripció és imprescindible emplenar el formulari que trobaràs en el botó “inscripció” i adjuntar la següent documentació:

    Emplenar i adjuntar al formulari de preinscripció l’Annex 1 

    • Fotocòpia del DNI en vigor.
    • Curriculum Vitae.
    • Fotocòpia de l’última nòmina en la seva totalitat on aparegui la següent informació: N.º de Seguretat Social del treballador, N.º de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa (si estàs en actiu).
    • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms (només si ets autònom).
    • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya) (només si ets desocupat).
    • Fotocòpia de qualsevol document on es pugui apreciar el N.º d’afiliació a la Seguretat Social  (només si ets desocupat).
    Generalitat de Catalunya consorci per a la formació contínua de Catalunya
    Ministerio de trabajo y economía social - SEPE - Servicio de empleo público estatal

     Sol·licitud d'informació

     Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.

      Inscripció

      Adjuntar documentació

       Per acabar de formalitzar la teva inscripció i que sigui válida necessitem que adjuntis la següent documentació:

       Correu electrònic:

       Annexo 1: descarregueu el document, ompliu-lo i adjunteu-lo

       Descarregar Annex 1

       DNI/NIE

       CV

       Última nómina (Només si ets assalariat)

       Últim rebut autònom (Nómes si ets autònom)

       Dardo (Només si et trobes a l'atur)

       Document on aparegui el núm. d'afiliació a la seguretat social

       a)Treballadores assalariades que treballin en empreses privades o entitats públiques no incloses en l’àmbit d’aplicació dels acords de formació de les administracions públiques i que cotitzin en la Seguretat Social la quota de Formació Professional.

       b)Treballadores fixes discontínues en períodes de no ocupació, persones que es queden en atur quan es trobin en el període formatiu o persones acollides a la regulació d’ocupació en els seus períodes de suspensió de treball.

       c)Treballadores desocupades (places limitades a tots els plans per convocatòria).

       d)Règim especial de persones treballadores autònomes.

       e)Treballadores en situació de ERTO