CAD aplicat a sistemes elèctrics (EPLAN)

CAD aplicat a sistemes elèctrics (EPLAN)

Preu matrícula
100% subvencionat

Durada
40 hores

Dates
Del 03/03/2023 al 28/04/2023

Horari
Divendres de 18:00 a 21:00
Dissabte de 10:00 a 13:00

Metodologia
Presencial

Ubicació
c/Llorens i Artigas, 12 – 08028 BCN

Objectius

Generals

Adquirir els coneixements necessaris per al maneig del programa informàtic de
disseny elèctric.

Objectius específics:

Elaborar la documentació tècnica del sistema informàtic i de comunicació industrial (plans, programari de base, programes de comunicació), que permeti la construcció i el posterior manteniment d’aquests sistemes, en el suport adequat i amb els mitjans normalitzats.

Introduir els paràmetres requerits pel programari, optimitzant l’aprofitament dels
recursos del sistema.

Realitzar les proves de funcionalitat del programari d’acord amb el
procediment establert, assegurant la fiabilitat del sistema i l’òptim aprofitament dels recursos del
mateix.

Requisits d’accés

Consulta els requisits per poder accedir al curs aquí.

eplan-electric

Continguts

 1. Els projectes
 2. Els plànols
 3. Les llibreries
 4. Els elements
 5. Catàleg de referències
 6. Llistat
 7. Anàlisi de referències creuades
 8. Editor de bornas
 9. Utilitats
 10. Mòdul PLC ́s
 11. Estructura dedades interna
 12. Mòdul max
 13. Tractament de superprojectes
 14. Capes de electrical designer

Com formalitzar la inscripció

Per a realitzar la inscripció és imprescindible emplenar el formulari que trobaràs en el botó “inscripció” i adjuntar la següent documentació:

Emplenar i adjuntar al formulari de preinscripció l’Annex 1 

 • Fotocòpia del DNI en vigor.
 • Curriculum Vitae.
 • Fotocòpia de l’última nòmina en la seva totalitat on aparegui la següent informació: N.º de Seguretat Social del treballador, N.º de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa (si estàs en actiu).
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms (només si ets autònom).
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya) (només si ets desocupat).
 • Fotocòpia de qualsevol document on es pugui apreciar el N.º d’afiliació a la Seguretat Social  (només si ets desocupat).

Informació addicional

En finalitzar el curs, es farà entrega d’un certificat d’aprofitament.

Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya.

logo-consorci_per_a_la_formacio
Ministerio de trabajo y economía social - SEPE - Servicio de empleo público estatal

  Sol·licitud d'informació

  Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.

   Inscripció

   Adjuntar documentació

    Per acabar de formalitzar la teva inscripció i que sigui válida necessitem que adjuntis la següent documentació:

    Correu electrònic:

    Annexo 1: descarregueu el document, ompliu-lo i adjunteu-lo

    Descarregar Annex 1

    DNI/NIE

    CV

    Última nómina (Només si ets assalariat)

    Últim rebut autònom (Nómes si ets autònom)

    Dardo (Només si et trobes a l'atur)

    Document on aparegui el núm. d'afiliació a la seguretat social

    a) Les persones treballadores assalariades que presten els seus serveis en empreses privades o entitats públiques no incloses en l’àmbit d’aplicació dels acords de formació de les administracions públiques i que cotitzen a la Seguretat Social en concepte de formació professional per a l’ocupació.

    b) Les persones treballadores que es trobin en alguna de les situacions següents: persones treballadores fixes discontinues en els períodes de no ocupació, persones treballadores que accedeixin a la situació de desocupació quan es trobin en període formatiu o persones treballadores acollides a la regulació d’ocupació en els seus períodes de suspensió d’ocupació.

    c) Les persones treballadores adscrites al sistema especial per a persones treballadores per compte aliena incloses en el règim general de la Seguretat Social durant els períodes d’inactivitat, el règim especial de persones treballadores autònoms, el del mar i a aquelles altres de la Seguretat Social que no cotitzin per formació professional.

    d) Les persones cuidadores de les persones en situació de dependència poden participar en la formació de les accions formatives específiques pròpies de la seva activitat.

    e) Les persones treballadores pertanyents a la plantilla de les entitats beneficiàries o proveïdores dels programes de formació regulats en aquesta Ordre, poden participar en les accions formatives que aquesta gestioni fins a un límit del 10% del total de participants del programa, sense superar, en cap cas, el límit del 10% del total de les seves persones treballadores en plantilla.

    f) Les persones treballadores desocupades inscrites en el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. La participació de les persones treballadores desocupades no pot superar el 30% del total de persones participants.