CAD aplicat a sistemes elèctrics (EPLAN)

Inscripció

Inscripció

  • Inscripció

   Adjuntar documentació
   • Per acabar de formalitzar la teva inscripció i que sigui válida necessitem que adjuntis la següent documentació:

    Correu electrònic:

    Annexo 1: descarregueu el document, ompliu-lo i adjunteu-lo

    Descarregar Annex 1

    DNI/NIE

    CV

    Última nómina (Només si ets assalariat)

    Últim rebut autònom (Nómes si ets autònom)

    Dardo (Només si et trobes a l'atur)

    Document on aparegui el núm. d'afiliació a la seguretat social
   • Preu matrícula

    100% subvencionat

    Durada

    40 hores

    Dates

    Del 17/05/24 al 05/07/24

    Horari

    Divendres de 18:00 a 21:00 i Dissabtes de 10:00 a 13:00

    Metodologia

    Presencial

    Ubicació

    c/Llorens i Artigas, 12 – 08028 BCN

    Objectius

    Generals

    Adquirir els coneixements necessaris per al maneig del programa informàtic de
    disseny elèctric.

    Objectius específics:

    Elaborar la documentació tècnica del sistema informàtic i de comunicació industrial (plans, programari de base, programes de comunicació), que permeti la construcció i el posterior manteniment d’aquests sistemes, en el suport adequat i amb els mitjans normalitzats.

    Introduir els paràmetres requerits pel programari, optimitzant l’aprofitament dels
    recursos del sistema.

    Realitzar les proves de funcionalitat del programari d’acord amb el
    procediment establert, assegurant la fiabilitat del sistema i l’òptim aprofitament dels recursos del
    mateix.

    Requisits d’accés

    Consulta els requisits per poder accedir al curs aquí.

    eplan-electric

    Continguts

    1. Els projectes
    2. Els plànols
    3. Les llibreries
    4. Els elements
    5. Catàleg de referències
    6. Llistat
    7. Anàlisi de referències creuades
    8. Editor de bornas
    9. Utilitats
    10. Mòdul PLC ́s
    11. Estructura dedades interna
    12. Mòdul max
    13. Tractament de superprojectes
    14. Capes de electrical designer

    Com formalitzar la inscripció

    Per a realitzar la inscripció és imprescindible emplenar el formulari que trobaràs en el botó “inscripció” i adjuntar la següent documentació:

    Emplenar i adjuntar al formulari de preinscripció l’Annex 1 

    • Fotocòpia del DNI en vigor.
    • Curriculum Vitae.
    • Fotocòpia de l’última nòmina en la seva totalitat on aparegui la següent informació: N.º de Seguretat Social del treballador, N.º de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa (si estàs en actiu).
    • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms (només si ets autònom).
    • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya) (només si ets desocupat).
    • Fotocòpia de qualsevol document on es pugui apreciar el N.º d’afiliació a la Seguretat Social  (només si ets desocupat).

    Informació addicional

    En finalitzar el curs, es farà entrega d’un certificat d’aprofitament.

    Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya.

     Sol·licitud d'informació

     Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.

      Inscripció

      Adjuntar documentació

       Per acabar de formalitzar la teva inscripció i que sigui válida necessitem que adjuntis la següent documentació:

       Correu electrònic:

       Annexo 1: descarregueu el document, ompliu-lo i adjunteu-lo

       Descarregar Annex 1

       DNI/NIE

       CV

       Última nómina (Només si ets assalariat)

       Últim rebut autònom (Nómes si ets autònom)

       Dardo (Només si et trobes a l'atur)

       Document on aparegui el núm. d'afiliació a la seguretat social
       • Treballadores assalariades que treballin en empreses privades o entitats públiques no incloses en l’àmbit d’aplicació dels acords de formació de les administracions públiques i que cotitzin a la Seguretat Social la quota de Formació Professional.
       • Treballadores fixes discontinues en períodes de no ocupació, persones que es queden a l’atur quan es trobin en el període formatiu o persones acollides a la regulació d’ocupació en els seus períodes de suspensió de treball.
       • Treballadores desocupats (places limitades a tots els plans per convocatòria).
       • Règim especial de persones treballadores autònomes.
       • Treballadores en situació d’ERTO.