Disseny i Mecanització per ordinador: Solidworks

Inscripció

Inscripció

  • Inscripció

   Adjuntar documentació
   • Per acabar de formalitzar la teva inscripció i que sigui válida necessitem que adjuntis la següent documentació:

    Correu electrònic:

    Annexo 1: descarregueu el document, ompliu-lo i adjunteu-lo

    Descarregar Annex 1

    DNI/NIE

    CV

    Última nómina (Només si ets assalariat)

    Últim rebut autònom (Nómes si ets autònom)

    Dardo (Només si et trobes a l'atur)

    Document on aparegui el núm. d'afiliació a la seguretat social
   • Preu matrícula
    100% subvencionat

    Durada
    60 hores

    Dates
    Del 14/05/2024  al 18/07/2024

    Horari
    Dimarts i Dijous de 18:00h a 21:00h
    Dia presencial
    14/05/2024

    Metodologia
    Virtual

    Ubicació
    Llorens i Artigas, 12 – 08028 BCN

    Objectius Generals

    Aplicar les eines del programa SolidWorks per treballar amb qualsevol tipus de producte, des
    de dissenys bàsics fins a dissenys complexos considerant diferents materials i acabats i
    incorporant de manera transversal conceptes vinculats a l’economia circular.

    Objectius Específics

    • Analitzar l’estructura i els elements dels programes de disseny en 3D.
    • Aplicar les instruccions per dur a terme diverses operacions parametritzades identificant les propietats dels fitxers.
    • Establir els tipus d’assemblatges i canvis en el disseny 3D, configurant l’explosió i els mecanismes d’embalatge.
    • Formular les operacions avançades de disseny i assemblatge.
    • Analitzar l’estructura i els elements dels programes de disseny en 2D i incorporar conceptes transversals aplicables al disseny en perspectiva global.

    Requisits d’accés

    Consulta els requisits per poder accedir al curs aquí.

    Consulta els requisits tecnològics mínims aquí.

    cimupc disseny i mecanitzacio ordinador solidworks 2

    Continguts

    MÒDUL DE FORMACIÓ 1: Bases del disseny 3D

    • Anàlisi de les bases del disseny 3D
    • Concepte de parametrització en peça.
    • Estructura i elements del programa.

    MÒDUL DE FORMACIÓ 2: Operacions parametritzades i paràmetres de les propietats del fitxer

    • Aplicació d’operacions parametritzades
    • Extrusió.
    • Revolució.
    • Simetria.
    • Altres operacions parametritzades.
    • Identificació dels paràmetres de les propietats del fitxer
    • Selecció de material.
    • Colors.
    • Gruix de xapes metàl·liques.
    • Altres paràmetres.

    MÒDUL DE FORMACIÓ 3: Configuracions de peces, embalatges i canvis

    • Realització d’assemblatges
    • Concepte.
    • Restriccions de peces.
    • Realització de canvis
    • Canvis en el disseny d’una peça.
    • Canvis en el context d’un assemblatge.
    • Conflictes de parametrització: identificació d’errors i recomanacions per evitar errors.
    • Configuració de peça i assemblatge
    • Explosió d’acoblament.
    • Configuració de mecanismes.

    MÒDUL DE FORMACIÓ 4: Introducció a operacions avançades

    • Formulació d’operacions avançades
    • Taules de disseny de peça i assemblatge.
    • Equacions i vincular valors.

    MÒDUL DE FORMACIÓ 5: Bases del disseny 2D i conceptes transversals

    • Anàlisi de bases del disseny 2D
    • Estructura i elements del programa.
    • Introducció a les normes d’acotació.
    • Vistes d’acotació.
    • Tipus d’acotacions.
    • Anàlisi dels conceptes transversals
    • Sostenibilitat.
    • Economia circular: aspectes socials, ambientals i econòmics.

    Informació addicional

    En finalitzar el curs, es farà entrega d’un certificat d’aprofitament.

    Curs gestionat per UNIÓ PATRONAL METAL·LÚRGICA i subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya

    Com formalitzar la inscripció

    Per a realitzar la inscripció és imprescindible emplenar el formulari que trobaràs en el botó “inscripció” i adjuntar la següent documentació:

    Emplenar i adjuntar al formulari de preinscripció l’Annex 1

    • Fotocòpia del DNI en vigor.
    • Curriculum Vitae.
    • Fotocòpia de l’última nòmina en la seva totalitat on aparegui la següent informació: N.º de Seguretat Social del treballador, N.º de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa (si estàs en actiu).
    • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms (només si ets autònom).
    • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya) (només si ets desocupat).
    • Fotocòpia de qualsevol document on es pugui apreciar el N.º d’afiliació a la Seguretat Social  (només si ets desocupat).
    UPM - Unió Patronal Metal·lúrgica
    Generalitat de Catalunya consorci per a la formació contínua de Catalunya
    Ministerio de trabajo y economía social - SEPE - Servicio de empleo público estatal

     Sol·licitud d'informació

     Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.

      Inscripció

      Adjuntar documentació

       Per acabar de formalitzar la teva inscripció i que sigui válida necessitem que adjuntis la següent documentació:

       Correu electrònic:

       Annexo 1: descarregueu el document, ompliu-lo i adjunteu-lo

       Descarregar Annex 1

       DNI/NIE

       CV

       Última nómina (Només si ets assalariat)

       Últim rebut autònom (Nómes si ets autònom)

       Dardo (Només si et trobes a l'atur)

       Document on aparegui el núm. d'afiliació a la seguretat social

       Acreditacions/titulacions

       Complir com a mínim algun dels següents requisits:

       • Certificat de professionalitat nivell 1.
       • Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
       • Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
       • Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
       • Certificat de Professionalitat de nivell 2.
       • Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà.
       • Haver superat qualsevol prova oficial d’accés a la Universitat.

       Si l’alumne no compleix aquests requisits es realitzarà prova mínima de coneixements.

       Requisits tecnològics mínims

       Sistema Operatiu: Windows 10 – 11 / MAC no soportat
       Més informació