Disseny Mecànic amb Solidworks Professional (Edició II)

Preu matrícula
100% subvencionat

Durada
30 hores

Dates
Del 06/03/2023 al 27/03/2023

Horari
Dilluns, dimecres i divendres de 18:00 a 21:00

Metodologia
Virtual

Ubicació
Llorens i Artigas, 12 – 08028 BCN

Objectius

Generals

Dotar a l’alumnat d’un nivell avançat en l’ús d’un programa essencial en el camp del disseny mecànic.

Específics

Dissenyar i modelar productes complexes.

Dominar l’edició de peces i assemblatges.

Preparar els/les alumnes perquè puguin presentar-se a l’examen que permet l’obtenció del Certified SolidWorks Professional (CSWP).

Requisits mínims

Consulta els requisits per poder accedir al curs aquí.

Consulta els requisits tecnològics mínims aquí.

cimupc continua disseny mecanic amb solidworks professional 2

Continguts

 1. Modelatge Avançat
 2. Vincular valors i equacions
 3. Configuracions i edició de peces
 4. Assemblatges avançats
 5. Sessió repàs conceptes i complementació pràctiques
 6. Model i pràctica examen CSWP
 7. Examen teòrico-pràctic
 8. Introdució i ús del mòdul sostenibilitat del Solidworks

Com formalitzar la inscripció

Per a realitzar la inscripció és imprescindible emplenar el formulari que trobaràs en el botó “inscripció” i adjuntar la següent documentació:

Emplenar i adjuntar al formulari de preinscripció l’Annex 1

 • Fotocòpia del DNI en vigor.
 • Curriculum Vitae.
 • Fotocòpia de l’última nòmina en la seva totalitat on aparegui la següent informació: N.º de Seguretat Social del treballador, N.º de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa (si estàs en actiu).
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms (només si ets autònom).
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya) (només si ets desocupat).
 • Fotocòpia de qualsevol document on es pugui apreciar el N.º d’afiliació a la Seguretat Social  (només si ets desocupat).
Logos-MRR

  Sol·licitud d'informació

  Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.

   Inscripció

   Adjuntar documentació

    Per acabar de formalitzar la teva inscripció i que sigui válida necessitem que adjuntis la següent documentació:

    Correu electrònic:

    Annexo 1: descarregueu el document, ompliu-lo i adjunteu-lo

    Descarregar Annex 1

    DNI/NIE

    CV

    Última nómina (Només si ets assalariat)

    Últim rebut autònom (Nómes si ets autònom)

    Dardo (Només si et trobes a l'atur)

    Document on aparegui el núm. d'afiliació a la seguretat social

    a) Les persones treballadores assalariades que presten els seus serveis en empreses privades o entitats públiques no incloses en l’àmbit d’aplicació dels acords de formació de les administracions públiques i que cotitzen a la Seguretat Social en concepte de formació professional per a l’ocupació.

    b) Les persones treballadores que es trobin en alguna de les situacions següents: persones treballadores fixes discontinues en els períodes de no ocupació, persones treballadores que accedeixin a la situació de desocupació quan es trobin en període formatiu o persones treballadores acollides a la regulació d’ocupació en els seus períodes de suspensió d’ocupació.

    c) Les persones treballadores adscrites al sistema especial per a persones treballadores per compte d’altri incloses en el règim general de la Seguretat Social durant els períodes d’inactivitat, el règim especial de persones treballadores autònomes, el del mar i aquelles altres de la Seguretat Social que no cotitzin per formació professional.

    d) Les persones cuidadores de les persones en situació de dependència poden participar en la formació de les accions formatives específiques pròpies de la seva activitat.

    e) El personal al servei de les administracions públiques o sector públic.

    f) Les persones treballadores pertanyents a la plantilla de les entitats beneficiàries o proveïdores dels programes de formació regulats en aquesta Ordre, poden participar en les accions formatives que aquestes gestionin fins a un límit del 10% del total de participants del programa, sense superar, en cap cas, el límit del 10% del total de les seves persones treballadores en plantilla.

    Requisits tecnològics mínims

    • Sistema Operatiu: Windows 8.1 – 10 – 11 / macOS 10.13 Intel – 11.0 Apple Silicon / Linux
    • Processador: CPU quad core amb suport SSE2
    • RAM: 8 GB
    • Gràfica: GPU amb 2 GB, compatible amb OpenGL 4.3.lum