Disseny tridimensional paramètric per impressió 3D

Preu matrícula
100% subvencionat

Durada
30 hores

Dates
Del 17/01/2023 al 16/02/2023

Horari
Dimarts i dijous de 18:00 a 21:00

Metodologia
Presencial

Ubicació
Llorens i Artigas, 12 – 08028 BCN

Objectius

Generals

L’objectiu principal del curs és adquirir coneixements sobre disseny paramètric i el funcionament i utilització d’una impressora 3D professional d’escriptori de tipus FFF (Fused Filament Fabrication), per tal de conèixer la millor manera d’obtenir resultats tècnics i estètics.

Específics

Conèixer els principis bàsics de disseny i modelat 3D per a impressió 3D.

Adquirir coneixements i fluïdesa amb programari CAD (Solidworks) per a l’aplicació en Fabricació Additiva.

Entendre les característiques, beneficis i limitacions de les peces impreses en 3D i modelades en un programa de modelat 3D paramètric per a l’entorn professional i empresarial.

Comprendre el procés general d’impressió 3D amb les principals tecnologies d’obtenció de peces i prototips 3D; SLS, SLA i FDM.

Requisits mínims

Consulta els requisits per poder accedir al curs aquí.

cimupc disseny tridimensional parametric impressio 3d

Continguts

 1. Introducció a la Fabricació Digital i la impressió 3D
 2. Introducció a SOLIDWORKS
 3. Introducció a la Fabricació Digital i la impressió 3D
 1. Modelatge 3D per a impressió 3D
 2. Avaluació
 3. Consums energètics i disminució de l’impacte ambiental
Generalitat de Catalunya consorci per a la formació contínua de Catalunya
Ministerio de trabajo y economía social - SEPE - Servicio de empleo público estatal
unio patronal metalurgica

  Sol·licitud d'informació

  Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.


   Inscripció


   Adjuntar documentació

    Per acabar de formalitzar la teva inscripció i que sigui válida necessitem que adjuntis la següent documentació:

    Correu electrònic:

    Annexo 1: descarregueu el document, ompliu-lo i adjunteu-lo

    Descarregar Annex 1

    DNI/NIE

    CV

    Última nómina (Només si ets assalariat)

    Últim rebut autònom (Nómes si ets autònom)

    Dardo (Només si et trobes a l'atur)

    Document on aparegui el núm. d'afiliació a la seguretat social

    a) Les persones treballadores assalariades que presten els seus serveis en empreses privades o entitats públiques no incloses en l’àmbit d’aplicació dels acords de formació de les administracions públiques i que cotitzen a la Seguretat Social en concepte de formació professional per a l’ocupació.

    b) Les persones treballadores que es trobin en alguna de les situacions següents: persones treballadores fixes discontinues en els períodes de no ocupació, persones treballadores que accedeixin a la situació de desocupació quan es trobin en període formatiu o persones treballadores acollides a la regulació d’ocupació en els seus períodes de suspensió d’ocupació.

    c) Les persones treballadores adscrites al sistema especial per a persones treballadores per compte d’altri incloses en el règim general de la Seguretat Social durant els períodes d’inactivitat, el règim especial de persones treballadores autònomes, el del mar i aquelles altres de la Seguretat Social que no cotitzin per formació professional.

    d) Les persones cuidadores de les persones en situació de dependència poden participar en la formació de les accions formatives específiques pròpies de la seva activitat.

    e) El personal al servei de les administracions públiques o sector públic.

    f) Les persones treballadores pertanyents a la plantilla de les entitats beneficiàries o proveïdores dels programes de formació regulats en aquesta Ordre, poden participar en les accions formatives que aquestes gestionin fins a un límit del 10% del total de participants del programa, sense superar, en cap cas, el límit del 10% del total de les seves persones treballadores en plantilla.