Fabricació additiva per impressió 3D

Inscripció

Inscripció

  • Inscripció

   Adjuntar documentació
   • Per acabar de formalitzar la teva inscripció i que sigui válida necessitem que adjuntis la següent documentació:

    Correu electrònic:

    Annexo 1: descarregueu el document, ompliu-lo i adjunteu-lo

    Descarregar Annex 1

    DNI/NIE

    CV

    Última nómina (Només si ets assalariat)

    Últim rebut autònom (Nómes si ets autònom)

    Dardo (Només si et trobes a l'atur)

    Document on aparegui el núm. d'afiliació a la seguretat social
   • Preu matrícula
    100% subvencionat

    Durada
    30 hores

    Dates
    Del 07/11/2023 al 14/12/2023

    Horari
    Dimarts i dijous de 18:00 a 21:00 h

    Metodologia
    Presencial

    Ubicació
    Llorens i Artigas, 12 – 08028 BCN

    Objectius

    Generals

    L’objectiu principal del curs és adquirir coneixements sobre el funcionament i utilització d’una impressora 3D professional d’escriptori de tipus FFF (Fused Filament Fabrication), per tal de conèixer la manera d’obtenir peces, productes, utillatges i prototips.

    Específics

    Adquirir coneixements sobre el funcionament i utilització d’una impressora 3D professional d’escriptori FDM per a l’obtenció de peces, productes, utillatges i prototips.

    Conèixer el funcionament, característiques, beneficis, limitacions i àmbits d’aplicació de les tecnologies de fabricació additiva (impressió 3D) per a l’àmbit professional.

    Entendre les diferents tecnologies i processos de fabricació additiva i capacitar-se per a prendre decisions d’implementació d’aquestes tecnologies en el desenvolupament d’un producte a l’empresa.

    Requisits mínims

    Consulta els requisits per poder accedir al curs aquí.

    Fabricacio_Additiva_3D

    Continguts

    1. Introducció a la Fabricació Digital i la impressió 3D
    2. Processos de Fabricació Additiva
    3. Impressió 3D d’escriptori (FDM)
    4. Serveis d’impressió 3D, biblioteques de peces i recursos
    5. Modelatge 3D i digitalització
    6. Postprocessats de peces impreses
    7. Aplicacions de fabricació additiva
    8. Pràctica i visita a Planta Pilot
    9. Avaluació

    Com formalitzar la inscripció

    Per a realitzar la inscripció és imprescindible emplenar el formulari que trobaràs en el botó “inscripció” i adjuntar la següent documentació:

    Emplenar i adjuntar al formulari de preinscripció l’Annex 1

    • Fotocòpia del DNI en vigor.
    • Curriculum Vitae.
    • Fotocòpia de l’última nòmina en la seva totalitat on aparegui la següent informació: N.º de Seguretat Social del treballador, N.º de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa (si estàs en actiu).
    • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms (només si ets autònom).
    • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya) (només si ets desocupat).
    • Fotocòpia de qualsevol document on es pugui apreciar el N.º d’afiliació a la Seguretat Social  (només si ets desocupat).
    Ministerio de trabajo y economía social - SEPE - Servicio de empleo público estatal
    Generalitat de Catalunya consorci per a la formació contínua de Catalunya

     Sol·licitud d'informació

     Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.

      Inscripció

      Adjuntar documentació

       Per acabar de formalitzar la teva inscripció i que sigui válida necessitem que adjuntis la següent documentació:

       Correu electrònic:

       Annexo 1: descarregueu el document, ompliu-lo i adjunteu-lo

       Descarregar Annex 1

       DNI/NIE

       CV

       Última nómina (Només si ets assalariat)

       Últim rebut autònom (Nómes si ets autònom)

       Dardo (Només si et trobes a l'atur)

       Document on aparegui el núm. d'afiliació a la seguretat social
       • Treballadores assalariades que treballin en empreses privades o entitats públiques no incloses en l’àmbit d’aplicació dels acords de formació de les administracions públiques i que cotitzin a la Seguretat Social la quota de Formació Professional.
       • Treballadores fixes discontinues en períodes de no ocupació, persones que es queden a l’atur quan es trobin en el període formatiu o persones acollides a la regulació d’ocupació en els seus períodes de suspensió de treball.
       • Treballadores desocupats (places limitades a tots els plans per convocatòria).
       • Règim especial de persones treballadores autònomes.
       • Treballadores en situació d’ERTO.
       • Treballadores al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals previstes a la base 2 d’aquest annex, amb el límit màxim del 10% del total de persones participants del programa formatiu.