Fonaments de disseny i modelatge d’instal·lacions amb Revit MEP

Preu matrícula

100% subvencionat

Durada

30 hores

Dates

Del 30/4/24 al 30/5/24

 

Horari
Dimarts i Dijous de 18:00 a 21:00

Metodologia

Virtual

Ubicació

Llorens i Artigas, 12 – 08028 BCN

Objectius

Generals

El principal objectiu del curs és que l’alumne es familiaritzi amb la metodologia BIM i els avantatges que ofereix el disseny paramètric i el programari Autodesk Revit en contraposició a les metodologies i programaris CAD que s’utilitzaven fins al ara. També s’aprendrà a desenvolupar una volumetria bàsica i a extreure informació bàsica del model 3D generat amb Autodesk Revit. A més, es donarà importància a que l’alumne entengui com en Revit no es dibuixen línies, arcs o cercles, sinó elements constructius concrets.

Específics

Millorar el control i seguiment de les obres, desviacions, intervencions, etc.

Requisits d’accés

Consulta els requisits per poder accedir al curs aquí.

Consulta els requisits tecnològics mínims aquí.

cimupc continua revit mep entorn bim 2

Continguts

 1. Introducció a REVIT MEP
 2. Projecte nou i eines
 3. Climatització equips mecànics i conductes
 4. Climatització canonades
 5. Fontaneria i sanejament
 6. Electricitat
 7. Documentació. Taules i plànols
 8. Famílies

Informació addicional

En finalitzar el curs, es farà entrega d’un certificat d’aprofitament.

Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya.

Com formalitzar la inscripció

Per a realitzar la inscripció és imprescindible emplenar el formulari que trobaràs en el botó “inscripció” i adjuntar la següent documentació:

Emplenar i adjuntar al formulari de preinscripció l’Annex 1 

 • Fotocòpia del DNI en vigor.
 • Curriculum Vitae.
 • Fotocòpia de l’última nòmina en la seva totalitat on aparegui la següent informació: N.º de Seguretat Social del treballador, N.º de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa (si estàs en actiu).
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms (només si ets autònom).
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya) (només si ets desocupat).
 • Fotocòpia de qualsevol document on es pugui apreciar el N.º d’afiliació a la Seguretat Social  (només si ets desocupat).

  Sol·licitud d'informació

  Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.

   Inscripció

   Adjuntar documentació

    Per acabar de formalitzar la teva inscripció i que sigui válida necessitem que adjuntis la següent documentació:

    Correu electrònic:

    Annexo 1: descarregueu el document, ompliu-lo i adjunteu-lo

    Descarregar Annex 1

    DNI/NIE

    CV

    Última nómina (Només si ets assalariat)

    Últim rebut autònom (Nómes si ets autònom)

    Dardo (Només si et trobes a l'atur)

    Document on aparegui el núm. d'afiliació a la seguretat social
    • Treballadores assalariades que treballin en empreses privades o entitats públiques no incloses en l’àmbit d’aplicació dels acords de formació de les administracions públiques i que cotitzin a la Seguretat Social la quota de Formació Professional.
    • Treballadores fixes discontinues en períodes de no ocupació, persones que es queden a l’atur quan es trobin en el període formatiu o persones acollides a la regulació d’ocupació en els seus períodes de suspensió de treball.
    • Treballadores desocupats (places limitades a tots els plans per convocatòria).
    • Règim especial de persones treballadores autònomes.
    • Treballadores en situació d’ERTO.

    * Requisit imprescindible haber cursat i superat el curs de Revit Bàsic/ Intermig o curs de Revit de CAD especialització o bé disposar de coneixements de Revit, sense aquests coneixements no podrà accedir a realitzar el curs.

    Requisits tecnològics mínims

    Sistema Operatiu: Windows 10 – 11 / MAC no soportat
    Més informació