Preu matrícula
100% subvencionat

Durada
20 hores

Dates
Pendent de convocatòria

Horari
Pendent de convocatòria

Metodologia
Presencial

Ubicació
Llorens i Artigas, 12 – 08028 BCN

Propòsit

La present proposta està dissenyada per a ajustar-se a un col·lectiu dedicat a la Gestió de persones tant en posicions de responsabilitat com en posicions tècniques (Caps/as d’equips, Responsables de Departament, Supervisors/as, coordinadors…) amb ampli i reconeguda expertesa tècnica; no obstant això, per diferents circumstàncies professionals no han pogut desenvolupar al mateix nivell les seves competències en la gestió de persones, proposem treballar el present itinerari amb els següents objectius generals:

– Capacitar a la persona que lidera perquè sigui capaç de dinamitzar un equip, assumint la seva responsabilitat com a líder i gestor/a dels seus col·laboradors/as.

– Sensibilitzar i motivar a les persones a millorar el seu estil de lideratge i de gestió de persones.

– Incrementar la seva capacitat de comunicació en les diverses situacions que s’afronten personal i professionalment en l’àmbit laboral.

– Aprendre les eines per a manejar eficaçment els conflictes.

Objectius

Conèixer habilitats necessàries per a la millora de la gestió i efectivitat del temps de treball així com de la relació amb els altres en l’entorn laboral.

Aprendre els factors personals, situacionals i motivacionals i que incideixen en la gestió d’un equip de treball.

Adquirir habilitats que permeten millorar la motivació, la comunicació i el desenvolupament dels membres d’un equip.

A qui va adreçat?

El curs està especialment dirigit a emprenedors, comandaments intermedis i/o col·laboradors que desitgin introduir elements de canvi i millora competencial en el seu rol, convertint un grup de treball en un equip d’alt nivell i rendiment. També està dirigit a totes aquelles persones i/o professionals que considerin l’equip com a element fonamental per a incrementar l’eficàcia i l’eficiència en qualsevol àmbit o sector de desenvolupament o negoci.

Requisits d’accés

Consulta els requisits per poder accedir al curs aquí.

habilitats directives

Continguts

1. Habilitats com a directiu i com a persona

1.1. Competències directives
1.2. Les competències personals pel lideratge i la direcció

2. Habilitats com motivador i com creador d’equip

2.1. Lideratge. Conceptes, estils de conducció i lideratge d’equips de treball
2.2. Gestió d’equips
2.3. Gestió de la motivació.

3. Habilitats com desenvolupador de persones

3.1. Característiques i habilitats per exercir un lideratge multiplicador
3.2. Gestió del talent

Informació addicional

En finalitzar el curs, es farà entrega d’un certificat d’aprofitament.

Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya.

Com formalitzar la inscripció

Per a realitzar la inscripció és imprescindible emplenar el formulari que trobaràs en el botó “inscripció” i adjuntar la següent documentació:

Emplenar i adjuntar al formulari de preinscripció l’Annex 1 

 • Fotocòpia del DNI en vigor.
 • Curriculum Vitae.
 • Fotocòpia de l’última nòmina en la seva totalitat on aparegui la següent informació: N.º de Seguretat Social del treballador, N.º de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa (si estàs en actiu).
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms (només si ets autònom).
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya) (només si ets desocupat).
 • Fotocòpia de qualsevol document on es pugui apreciar el N.º d’afiliació a la Seguretat Social  (només si ets desocupat).
Generalitat de Catalunya consorci per a la formació contínua de Catalunya
Ministerio de trabajo y economía social - SEPE - Servicio de empleo público estatal
unio patronal metalurgica

  Sol·licitud d'informació

  Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.


   Inscripció


   Adjuntar documentació

    Per acabar de formalitzar la teva inscripció i que sigui válida necessitem que adjuntis la següent documentació:

    Correu electrònic:

    Annexo 1: descarregueu el document, ompliu-lo i adjunteu-lo

    Descarregar Annex 1

    DNI/NIE

    CV

    Última nómina (Només si ets assalariat)

    Últim rebut autònom (Nómes si ets autònom)

    Dardo (Només si et trobes a l'atur)

    Document on aparegui el núm. d'afiliació a la seguretat social

    a) Les persones treballadores assalariades que presten els seus serveis en empreses privades o entitats públiques no incloses en l’àmbit d’aplicació dels acords de formació de les administracions públiques i que cotitzen a la Seguretat Social en concepte de formació professional per a l’ocupació.

    b) Les persones treballadores que es trobin en alguna de les situacions següents: persones treballadores fixes discontinues en els períodes de no ocupació, persones treballadores que accedeixin a la situació de desocupació quan es trobin en període formatiu o persones treballadores acollides a la regulació d’ocupació en els seus períodes de suspensió d’ocupació.

    c) Les persones treballadores adscrites al sistema especial per a persones treballadores per compte d’altri incloses en el règim general de la Seguretat Social durant els períodes d’inactivitat, el règim especial de persones treballadores autònomes, el del mar i aquelles altres de la Seguretat Social que no cotitzin per formació professional.

    d) Les persones cuidadores de les persones en situació de dependència poden participar en la formació de les accions formatives específiques pròpies de la seva activitat.

    e) El personal al servei de les administracions públiques o sector públic.

    f) Les persones treballadores pertanyents a la plantilla de les entitats beneficiàries o proveïdores dels programes de formació regulats en aquesta Ordre, poden participar en les accions formatives que aquestes gestionin fins a un límit del 10% del total de participants del programa, sense superar, en cap cas, el límit del 10% del total de les seves persones treballadores en plantilla.