Internet de les Coses (nivell avançat)

Inscripció
  • Inscripció

   Adjuntar documentació
   • Per acabar de formalitzar la teva inscripció i que sigui válida necessitem que adjuntis la següent documentació:

    Correu electrònic:

    Annexo 1: descarregueu el document, ompliu-lo i adjunteu-lo

    Descarregar Annex 1

    DNI/NIE

    CV

    Última nómina (Només si ets assalariat)

    Últim rebut autònom (Nómes si ets autònom)

    Dardo (Només si et trobes a l'atur)

    Document on aparegui el núm. d'afiliació a la seguretat social
   • Preu matrícula
    100% subvencionat

    Durada
    20 hores

    Dates
    Del 19/06/2023 al 10/07/2023

    Horari
    Dilluns i dimecres de 18 a 21 h

    Metodologia
    Presencial

    Ubicació
    Llorens i Artigas, 12 – 08028 BCN

    Objectius

    General

    Aquest curs vol presentar què és i com s’aplica els dispositius IoT. Es parlarà de dispositius electrònics i la seva aplicació, però sempre com a eines de recollida d’informació per millorar els processos i els serveis que tenim assignats en el nostre rol professional.

    Específics

    Veure l’estat actual del sector IoT, les arquitectures de hardware i software, estàndard de comunicació i la seguretat per assegurar la integritat de les dades generades.

    Processar i visualitzar aquestes dades.

    Requisits d’accés

    Consulta els requisits per poder accedir al curs aquí.

    cimupc continua introducció internet de les coses 3

    Continguts

    1. Conceptes bàsics IoT
    2. Anàlisi del sector
    3. Arquitectures hardware i software
    4. Sensors
    5. Estàndards de comunicació
    6. Seguretat
    7. Processament de les dades
    8. Visualització i preses de decisions

    Informació addicional

    En finalitzar el curs, es farà entrega d’un certificat d’aprofitament.

    Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya.

    Com formalitzar la inscripció

    Per a realitzar la inscripció és imprescindible emplenar el formulari que trobaràs en el botó “inscripció” i adjuntar la següent documentació:

    Emplenar i adjuntar al formulari de preinscripció l’Annex 1 

    • Fotocòpia del DNI en vigor.
    • Curriculum Vitae.
    • Fotocòpia de l’última nòmina en la seva totalitat on aparegui la següent informació: N.º de Seguretat Social del treballador, N.º de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa (si estàs en actiu).
    • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms (només si ets autònom).
    • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya) (només si ets desocupat).
    • Fotocòpia de qualsevol document on es pugui apreciar el N.º d’afiliació a la Seguretat Social  (només si ets desocupat).

     Sol·licitud d'informació

     Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.

     a) Les persones treballadores assalariades que presten els seus serveis en empreses privades o entitats públiques no incloses en l’àmbit d’aplicació dels acords de formació de les administracions públiques i que cotitzen a la Seguretat Social en concepte de formació professional per a l’ocupació.

     b) Les persones treballadores que es trobin en alguna de les situacions següents: persones treballadores fixes discontinues en els períodes de no ocupació, persones treballadores que accedeixin a la situació de desocupació quan es trobin en període formatiu o persones treballadores acollides a la regulació d’ocupació en els seus períodes de suspensió d’ocupació.

     c) Les persones treballadores adscrites al sistema especial per a persones treballadores per compte d’altri incloses en el règim general de la Seguretat Social durant els períodes d’inactivitat, el règim especial de persones treballadores autònomes, el del mar i aquelles altres de la Seguretat Social que no cotitzin per formació professional.

     d) Les persones cuidadores de les persones en situació de dependència poden participar en la formació de les accions formatives específiques pròpies de la seva activitat.

     e) El personal al servei de les administracions públiques o sector públic.

     f) Les persones treballadores pertanyents a la plantilla de les entitats beneficiàries o proveïdores dels programes de formació regulats en aquesta Ordre, poden participar en les accions formatives que aquestes gestionin fins a un límit del 10% del total de participants del programa, sense superar, en cap cas, el límit del 10% del total de les seves persones treballadores en plantilla.