Introducció a Internet de les coses

Preu matrícula
100% subvencionat

Durada
20 hores

Dates
Pendent de convocatòria

Horari
Pendent de convocatòria

Metodologia
Presencial

Ubicació
Llorens i Artigas, 12 – 08028 BCN

Propòsit

El propòsit d’aquest curs és descriure i comprendre què és això que en diuen IoT, conèixer els seus usos i aprendre com desenvolupar diferents aplicacions d’adquisició de dades del procés o del servei.

Perquè IoT és Internet en les coses: tenir dispositius electrònics recollint dades i agrupar-les en un espai per analitzar tant les dades recollides a l’instant com la seva evolució en el temps. I segur que, estiguem en l’àmbit laboral que estiguem, amb dades directes i actualitzades que generin informació vàlida, serà més fàcil prendre la millor decisió.

En el marc actual de la digitalització i de la Indústria 4.0 apareixen nous sistemes de comunicació i captura de dades que ens permeten conèixer molt millor i al moment l’ús que se’n fan de molts serveis, espais o l’estat de molts dispositius: Quanta gent ha entrat a l’establiment, quines hores són les de més afluència? Cal regar els jardins de la ciutat? Quina és la producció actual de les nostres línies de fabricació? Quantes hores ha funcionat avui l’aire condicionat? Caldrà canviar aviat els rodaments de la màquina?

Objectius

Aquest curs vol presentar què és i com s’aplica els dispositius IoT. Es parlarà de dispositius electrònics i la seva aplicació, però sempre com a eines de recollida d’informació per millorar els processos i els serveis que tenim assignats en el nostre rol professional.

Per tant es vol oferir una descripció general dels diferents aspectes necessaris perquè la persona participant pugui entendre les implicacions d’Internet de les coses (IoT) a les empreses, així com en els seus processos i en els seus models de negoci.

Durant el curs es presentarà la metodologia d’identificació de les dades necessàries i el desplegament de dispositius i la arquitectura de connexió, sistemes de recollida i eines de visualització de les dades per generar-se informació. En les sessions es veuran casos d’èxit i les persones assitens desenvoluparan casos d’ús amb dispositius i eines de programació a l’aula.

Internet de les coses (IoT) pot permetre conèixer millor el nostre procés, tenir-ne una informació immediata i veraç per millorar la productivitat a la nostra empresa i una historització de dades per aplicar sistemes d’aprenentatge automàtic.

A qui va adreçat?

Aquest curs va adreçat a aquells responsables de processos i serveis de qualsevol àmbit públic o privat, industrial o comercial que necessitin conèixer i millorar la qualitat, els costos, la productivitat l’OEE, els consums energètics, les necessitats de recursos, l’ús del servei…

També s’adreça a les persones interessades en aplicacions d’IoT i que vulguin conèixer el camí de posar en marxa IoT: la connexió de sensors, la selecció de dispositius electrònics i l’adquisició i visualització de les dades recollides

No es requereix tenir coneixements informàtics de programació específics (tot i que en veurem exemples), però si que s’analitzaran processos computacionals: es programarà a través de l’eina low code (de poca programació) Node-Red; i es veuran bases de dades d’emmagatzematge. En ambdós casos se’n donarà una introducció pràctica.

Requisits d’accés

Consulta els requisits per poder accedir al curs aquí.

cimupc continua introducció internet de les coses 3

Continguts

 1. Què és Internet de les Coses?
 2. Pilars d’Internet de les Coses: sensors, dispositius, connexió, recopilació i visualització
 3. Com connectar el que està desconnectat: casos d’ús
 4. Transició a Internet de les Coses: Què volem saber? Què hem de millorar? Quins KPI volem? Procediments de determinació d’ús i desenvolupament d’aplicació.
 5. De les Dades a Informació

Informació addicional

En finalitzar el curs, es farà entrega d’un certificat d’aprofitament.

Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya.

Com formalitzar la inscripció

Per a realitzar la inscripció és imprescindible emplenar el formulari que trobaràs en el botó “inscripció” i adjuntar la següent documentació:

Emplenar i adjuntar al formulari de preinscripció l’Annex 1 

 • Fotocòpia del DNI en vigor.
 • Curriculum Vitae.
 • Fotocòpia de l’última nòmina en la seva totalitat on aparegui la següent informació: N.º de Seguretat Social del treballador, N.º de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa (si estàs en actiu).
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms (només si ets autònom).
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya) (només si ets desocupat).
 • Fotocòpia de qualsevol document on es pugui apreciar el N.º d’afiliació a la Seguretat Social  (només si ets desocupat).
Generalitat de Catalunya consorci per a la formació contínua de Catalunya
Ministerio de trabajo y economía social - SEPE - Servicio de empleo público estatal
unio patronal metalurgica

  Sol·licitud d'informació

  Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.


   Inscripció


   Adjuntar documentació

    Per acabar de formalitzar la teva inscripció i que sigui válida necessitem que adjuntis la següent documentació:

    Correu electrònic:

    Annexo 1: descarregueu el document, ompliu-lo i adjunteu-lo

    Descarregar Annex 1

    DNI/NIE

    CV

    Última nómina (Només si ets assalariat)

    Últim rebut autònom (Nómes si ets autònom)

    Dardo (Només si et trobes a l'atur)

    Document on aparegui el núm. d'afiliació a la seguretat social

    a) Les persones treballadores assalariades que presten els seus serveis en empreses privades o entitats públiques no incloses en l’àmbit d’aplicació dels acords de formació de les administracions públiques i que cotitzen a la Seguretat Social en concepte de formació professional per a l’ocupació.

    b) Les persones treballadores que es trobin en alguna de les situacions següents: persones treballadores fixes discontinues en els períodes de no ocupació, persones treballadores que accedeixin a la situació de desocupació quan es trobin en període formatiu o persones treballadores acollides a la regulació d’ocupació en els seus períodes de suspensió d’ocupació.

    c) Les persones treballadores adscrites al sistema especial per a persones treballadores per compte d’altri incloses en el règim general de la Seguretat Social durant els períodes d’inactivitat, el règim especial de persones treballadores autònomes, el del mar i aquelles altres de la Seguretat Social que no cotitzin per formació professional.

    d) Les persones cuidadores de les persones en situació de dependència poden participar en la formació de les accions formatives específiques pròpies de la seva activitat.

    e) El personal al servei de les administracions públiques o sector públic.

    f) Les persones treballadores pertanyents a la plantilla de les entitats beneficiàries o proveïdores dels programes de formació regulats en aquesta Ordre, poden participar en les accions formatives que aquestes gestionin fins a un límit del 10% del total de participants del programa, sense superar, en cap cas, el límit del 10% del total de les seves persones treballadores en plantilla.