Introducció al modelatge amb Rhinoceros i Grasshopper

Preu matrícula
100% subvencionat

Durada
21 hores

Dates
Pendent de convocatòria

Horari
Pendent de convocatòria

Metodologia
Streaming

Ubicació
Llorens i Artigas, 12 – 08028 BCN

Propòsit

El propòsit del curs és subministrar a l’alumne unes bases per l’aprenentatge de modelatge algorítmic i paramètric mitjançant l’editor visual Grasshopper en un ambient Rhinoceros.

Objectius

L’objectiu del curs és ensenyar l’alumne a moure’s en l’interior de Rhinoceros i Grasshopper, tot comprenent la seva lògica i funcionament, a més d’iniciar a utilitzar amb profit uns dels programes més utilitzats en el àmbit del disseny paramètric i algorítmic.

A qui va adreçat?

Està dirigit a perfils amb interès en tenir coneixements de dibuix tècnic i modelatge en 3D a nivell bàsic. Es necessiten habilitats bàsiques de maneig amb l’ordinador a l’entorn de Windows, tot i que no són necessari coneixements previs de l’ús d’eines CAD per a la realització d’aquest curs.

Requisits d’accés

Consulta els requisits per poder accedir al curs aquí.

cimupc continua introduccio al modelatge amb rhinoceros grasshoper 2

Continguts

Funcions bàsiques de Rhinoceros

 • Conèixer les eines bàsiques de dibuix 2D
 • Generació de corbes de forma lliure
 • Modelar a partir de coordenades
 • Editar i transformar objectes
 • Edició de punts

Modelatge en 3D

 • Creació de formes sòlides
 • Creació de formes deformables i editar-les
 • Introducció al món de les NURBS

Grasshopper

 • Introducció al modelatge paramètric generatiu

Informació addicional

En finalitzar el curs, es farà entrega d’un certificat d’aprofitament.

Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya.

Com formalitzar la inscripció

Per a realitzar la inscripció és imprescindible emplenar el formulari que trobaràs en el botó “inscripció” i adjuntar la següent documentació:

Emplenar i adjuntar al formulari de preinscripció l’Annex 1 

 • Fotocòpia del DNI en vigor.
 • Curriculum Vitae.
 • Fotocòpia de l’última nòmina en la seva totalitat on aparegui la següent informació: N.º de Seguretat Social del treballador, N.º de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa (si estàs en actiu).
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms (només si ets autònom).
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya) (només si ets desocupat).
 • Fotocòpia de qualsevol document on es pugui apreciar el N.º d’afiliació a la Seguretat Social  (només si ets desocupat).
Generalitat de Catalunya consorci per a la formació contínua de Catalunya
Ministerio de trabajo y economía social - SEPE - Servicio de empleo público estatal
unio patronal metalurgica

  Sol·licitud d'informació

  Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.


   Inscripció


   Adjuntar documentació

    Per acabar de formalitzar la teva inscripció i que sigui válida necessitem que adjuntis la següent documentació:

    Correu electrònic:

    Annexo 1: descarregueu el document, ompliu-lo i adjunteu-lo

    Descarregar Annex 1

    DNI/NIE

    CV

    Última nómina (Només si ets assalariat)

    Últim rebut autònom (Nómes si ets autònom)

    Dardo (Només si et trobes a l'atur)

    Document on aparegui el núm. d'afiliació a la seguretat social

    a) Les persones treballadores assalariades que presten els seus serveis en empreses privades o entitats públiques no incloses en l’àmbit d’aplicació dels acords de formació de les administracions públiques i que cotitzen a la Seguretat Social en concepte de formació professional per a l’ocupació.

    b) Les persones treballadores que es trobin en alguna de les situacions següents: persones treballadores fixes discontinues en els períodes de no ocupació, persones treballadores que accedeixin a la situació de desocupació quan es trobin en període formatiu o persones treballadores acollides a la regulació d’ocupació en els seus períodes de suspensió d’ocupació.

    c) Les persones treballadores adscrites al sistema especial per a persones treballadores per compte d’altri incloses en el règim general de la Seguretat Social durant els períodes d’inactivitat, el règim especial de persones treballadores autònomes, el del mar i aquelles altres de la Seguretat Social que no cotitzin per formació professional.

    d) Les persones cuidadores de les persones en situació de dependència poden participar en la formació de les accions formatives específiques pròpies de la seva activitat.

    e) El personal al servei de les administracions públiques o sector públic.

    f) Les persones treballadores pertanyents a la plantilla de les entitats beneficiàries o proveïdores dels programes de formació regulats en aquesta Ordre, poden participar en les accions formatives que aquestes gestionin fins a un límit del 10% del total de participants del programa, sense superar, en cap cas, el límit del 10% del total de les seves persones treballadores en plantilla.