Planificació de les xarxes de comunicació en sistemes d’automatització industrial

Preu matrícula
100% subvencionat

Durada
60 hores

Dates
Del 09/05/2023 al 13/7/2023

Horari
Dimarts i dijous de 18 a 21 h

Metodologia
Presencial

Ubicació
c/Llorens i Artigas, 12 – 08028 BCN

Propòsit

L’objectiu principal del curs és adquirir coneixements sobre els dispositius de control i de SCADA a la indústria: desenvolupar aplicacions SCADA, accedir a les dades i estructurar la base de dades associada.

A qui va adreçat?

Perfils amb coneixements elèctrics bàsics interessats en desenvolupar la seva carrera professional en l’àmbit de l’automatització industrial.

Requisits d’accés

Consulta els requisits per poder accedir al curs aquí.

scada

Continguts

Estructura d’una xarxa de comunicació. Piràmide CIM. Topologia en xarxes de comunicació industrial: ASI, Profibus, Profinet, Modbus, CanOpen, Ethernet, etc.

Sistemes de Control distribuït (DCS).

Panels d’operador programable HMI. Concepte e implementació.

Tècniques de Configuració de terminals HMI i de Programació de SCADA (Interconnexions, eines de programació, Declaració de Tags, Dinamització d’objectes, Alarmes i events, Històrics, Gràfics i Corbes de Tendència, Proves en RunTime, etc.)

Programació de SCADA amb llenguatge Script.

Documentació i elaboració d’esquemes de Xarxes de Comunicació: Memòria de projecte, plànols, etc.

Informació addicional

En finalitzar el curs, es farà entrega d’un certificat d’aprofitament.

Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya.

Com formalitzar la inscripció

Per a realitzar la inscripció és imprescindible emplenar el formulari que trobaràs en el botó “inscripció” i adjuntar la següent documentació:

Emplenar i adjuntar al formulari Annex 1:

 • Fotocòpia del DNI en vigor.
 • Títol acadèmic.
 • Curriculum Vitae.
 • Fotocòpia de l’última nòmina en la seva totalitat on aparegui la següent informació: N.º de Seguretat Social del treballador, N.º de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa (si estàs en actiu).
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms (només si ets autònom).
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya) (només si ets desocupat).
 • Fotocòpia de qualsevol document on es pugui apreciar el N.º d’afiliació a la Seguretat
  Social  (només si ets desocupat).

  Sol·licitud d'informació

  Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.

   Inscripció

   Adjuntar documentació

    Per acabar de formalitzar la teva inscripció i que sigui válida necessitem que adjuntis la següent documentació:

    Correu electrònic:

    Annexo 1: descarregueu el document, ompliu-lo i adjunteu-lo

    Descarregar Annex 1

    DNI/NIE

    CV

    Última nómina (Només si ets assalariat)

    Últim rebut autònom (Nómes si ets autònom)

    Dardo (Només si et trobes a l'atur)

    Document on aparegui el núm. d'afiliació a la seguretat social

    a) Les persones treballadores assalariades que presten els seus serveis en empreses privades o entitats públiques no incloses en l’àmbit d’aplicació dels acords de formació de les administracions públiques i que cotitzen a la Seguretat Social en concepte de formació professional per a l’ocupació.

    b) Les persones treballadores que es trobin en alguna de les situacions següents: persones treballadores fixes discontinues en els períodes de no ocupació, persones treballadores que accedeixin a la situació de desocupació quan es trobin en període formatiu o persones treballadores acollides a la regulació d’ocupació en els seus períodes de suspensió d’ocupació.

    c) Les persones treballadores adscrites al sistema especial per a persones treballadores per compte d’altri incloses en el règim general de la Seguretat Social durant els períodes d’inactivitat, el règim especial de persones treballadores autònomes, el del mar i aquelles altres de la Seguretat Social que no cotitzin per formació professional.

    d) Les persones cuidadores de les persones en situació de dependència poden participar en la formació de les accions formatives específiques pròpies de la seva activitat.

    e) El personal al servei de les administracions públiques o sector públic.

    f) Les persones treballadores pertanyents a la plantilla de les entitats beneficiàries o proveïdores dels programes de formació regulats en aquesta Ordre, poden participar en les accions formatives que aquestes gestionin fins a un límit del 10% del total de participants del programa, sense superar, en cap cas, el límit del 10% del total de les seves persones treballadores en plantilla.