Planificació dels sistemes de control per a processos seqüencials en sistemes d’automatizació industrial

Inscripció

Inscripció

  • Inscripció

   Adjuntar documentació
   • Per acabar de formalitzar la teva inscripció i que sigui válida necessitem que adjuntis la següent documentació:

    Correu electrònic:

    Annexo 1: descarregueu el document, ompliu-lo i adjunteu-lo

    Descarregar Annex 1

    DNI/NIE

    CV

    Última nómina (Només si ets assalariat)

    Últim rebut autònom (Nómes si ets autònom)

    Dardo (Només si et trobes a l'atur)

    Document on aparegui el núm. d'afiliació a la seguretat social
   • Preu matrícula
    100% subvencionat

    Durada
    70 hores

    Dates
    Del 12/09/2023 al 30/11/2023

    Horari
    Dimarts i dijous de 18 a 21 h

    Metodologia
    Presencial

    Ubicació
    c/Llorens i Artigas, 12 – 08028 BCN

    Propòsit

    L’objectiu principal del curs és adquirir coneixements sobre el funcionament i utilització de PLC en l’àmbit industrial i aprendre les tècniques de programació que permetin l’elaboració i/o modificació de programes de control industrial.

    Conèixer els conceptes bàsics de l’automatisme, l’estructura de l’autòmat i el seu
    funcionament.

    A qui va adreçat?

    Perfils amb coneixements elèctrics bàsics interessats en desenvolupar la seva carrera
    professional en l’àmbit de l’automatització industrial.

    Requisits d’accés

    Consulta els requisits per poder accedir al curs aquí.

    plc1

    Continguts

    1. Introducció a la programació de PLC’s. Tipus de PLC’s i funcionament
    2. Elements d’Entrada – Sortida. Cablejat de la Targetes d’Entrada – Sortida
    3. Arquitectura Lògica d’un PLC
    4. Llenguatges de Programació. Blocs
    5. Contactes de bobines. Set i reset.
    6. Temporitzadors
    7. Comptadors. Moviment de Dades
    8. Instruccions aritmètiques i comparació
    9. GRAFCET’s
    10. Avaluació

    Informació addicional

    En finalitzar el curs, es farà entrega d’un certificat d’aprofitament.

    Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya.

    Com formalitzar la inscripció

    Per a realitzar la inscripció és imprescindible emplenar el formulari que trobaràs en el botó “inscripció” i adjuntar la següent documentació:

    Emplenar i adjuntar al formulari de preinscripció l’Annex 1 

    • Fotocòpia del DNI en vigor.
    • Curriculum Vitae.
    • Fotocòpia de l’última nòmina en la seva totalitat on aparegui la següent informació: N.º de Seguretat Social del treballador, N.º de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa (si estàs en actiu).
    • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms (només si ets autònom).
    • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya) (només si ets desocupat).
    • Fotocòpia de qualsevol document on es pugui apreciar el N.º d’afiliació a la Seguretat Social  (només si ets desocupat).

     Sol·licitud d'informació

     Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.

     a) Les persones treballadores assalariades que presten els seus serveis en empreses privades o entitats públiques no incloses en l’àmbit d’aplicació dels acords de formació de les administracions públiques i que cotitzen a la Seguretat Social en concepte de formació professional per a l’ocupació.

     b) Les persones treballadores que es trobin en alguna de les situacions següents: persones treballadores fixes discontinues en els períodes de no ocupació, persones treballadores que accedeixin a la situació de desocupació quan es trobin en període formatiu o persones treballadores acollides a la regulació d’ocupació en els seus períodes de suspensió d’ocupació.

     c) Les persones treballadores adscrites al sistema especial per a persones treballadores per compte d’altri incloses en el règim general de la Seguretat Social durant els períodes d’inactivitat, el règim especial de persones treballadores autònomes, el del mar i aquelles altres de la Seguretat Social que no cotitzin per formació professional.

     d) Les persones cuidadores de les persones en situació de dependència poden participar en la formació de les accions formatives específiques pròpies de la seva activitat.

     e) El personal al servei de les administracions públiques o sector públic.

     f) Les persones treballadores pertanyents a la plantilla de les entitats beneficiàries o proveïdores dels programes de formació regulats en aquesta Ordre, poden participar en les accions formatives que aquestes gestionin fins a un límit del 10% del total de participants del programa, sense superar, en cap cas, el límit del 10% del total de les seves persones treballadores en plantilla.

     Logo Generalitat de Catalunya y Gobierno de España