Revit intermig en entorn BIM

Inscripció

Inscripció

  • Inscripció

   Adjuntar documentació
   • Per acabar de formalitzar la teva inscripció i que sigui válida necessitem que adjuntis la següent documentació:

    Correu electrònic:

    Annexo 1: descarregueu el document, ompliu-lo i adjunteu-lo

    Descarregar Annex 1

    DNI/NIE

    CV

    Última nómina (Només si ets assalariat)

    Últim rebut autònom (Nómes si ets autònom)

    Dardo (Només si et trobes a l'atur)

    Document on aparegui el núm. d'afiliació a la seguretat social
   • Preu matrícula

    100% subvencionat

    Durada

    16 hores

    Dates

    Del 27/2/24 al 12/3/24

    Horari

    Dimarts i Dijous de 18:00 a 21:00

    Metodologia
    Virtual

    Ubicació

    Llorens i Artigas, 12 – 08028 BCN

    Objectius

    General

    Millorar el control i seguiment de les obres, desviacions, intervencions, etc.

    Requisits d’accés

    Consulta els requisits per poder accedir al curs aquí.

    Consulta els requisits tecnològics mínims aquí.

    cimupc continua revit basic intermig en entorn bim 3

    Continguts

    1. Documentació d’un projecte en revit
    1.1. Càlcul i gestió de superfícies: etiquetatge d’habitacions i superfícies. Creació D’esquemes de color.
    1.2. Taules de planificació per a amidaments: creació de taules per a l’extracció de dades i la seva exportació.
    1.3. Creació de detalls constructius: creació de crides i vistes de detall.
    1.4. Anotació, etiquetes i llegendes: incorporació de notes, creació d’etiquetes, càrrega de famílies d’etiquetes, edició d’estils de text.
    1.5. Preparació de plànols i caixetins: inclusió d’elements: imatges, textos, vistes, llegendes i taules de planificació. Introducció a la representació gràfica amb grossors i tipus de línia.

    2. Topografia i plataformes
    2.1. Topografia: creació i edició de superfícies topogràfiques: per punts o importació des de cad. Taules de planificació topogràfica.
    2.2. Plataformes: creació de plataformes, subregions i línies de propietat.
    2.3. Anotació: incorporació de cotes de nivell, de pendents i de coordenades en plànols topogràfics.

    3. Modelat amb masses
    3.1. Masses conceptuals: creació de formes sòlides i buides per línies de referència i línies de model. Afegir i treballar amb masses conceptuals.
    3.2. Masses in situ: creació de masses dins del projecte.

    4. Renderitzat
    4.1. Edició de materials: canvi de patrons i colors, ús de fotos i relleus.
    4.2. Llums: il·luminació i col·locació de llums.
    4.3. Càmeres: creació de càmeres i configuració de vistes, altures, camp visual. Secció escapolida a partir d’una càmera.
    4.4. Recorreguts: realització d’un recorregut en una edificació.
    4.5. Renderitzat: mètodes de renderitzat, exportació d’imatges i vídeos. Render in cloud

    Informació addicional

    En finalitzar el curs, es farà entrega d’un certificat d’aprofitament.

    Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya.

    Com formalitzar la inscripció

    Per a realitzar la inscripció és imprescindible emplenar el formulari que trobaràs en el botó “inscripció” i adjuntar la següent documentació:

    Emplenar i adjuntar al formulari de preinscripció l’Annex 1 

    • Fotocòpia del DNI en vigor.
    • Curriculum Vitae.
    • Fotocòpia de l’última nòmina en la seva totalitat on aparegui la següent informació: N.º de Seguretat Social del treballador, N.º de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa (si estàs en actiu).
    • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms (només si ets autònom).
    • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya) (només si ets desocupat).
    • Fotocòpia de qualsevol document on es pugui apreciar el N.º d’afiliació a la Seguretat Social  (només si ets desocupat).

     Sol·licitud d'informació

     Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.

      Inscripció

      Adjuntar documentació

       Per acabar de formalitzar la teva inscripció i que sigui válida necessitem que adjuntis la següent documentació:

       Correu electrònic:

       Annexo 1: descarregueu el document, ompliu-lo i adjunteu-lo

       Descarregar Annex 1

       DNI/NIE

       CV

       Última nómina (Només si ets assalariat)

       Últim rebut autònom (Nómes si ets autònom)

       Dardo (Només si et trobes a l'atur)

       Document on aparegui el núm. d'afiliació a la seguretat social
       logo-consorci_per_a_la_formacio
       Ministerio de trabajo y economía social - SEPE - Servicio de empleo público estatal
       • Treballadores assalariades que treballin en empreses privades o entitats públiques no incloses en l’àmbit d’aplicació dels acords de formació de les administracions públiques i que cotitzin a la Seguretat Social la quota de Formació Professional.
       • Treballadores fixes discontinues en períodes de no ocupació, persones que es queden a l’atur quan es trobin en el període formatiu o persones acollides a la regulació d’ocupació en els seus períodes de suspensió de treball.
       • Treballadores desocupats (places limitades a tots els plans per convocatòria).
       • Règim especial de persones treballadores autònomes.
       • Treballadores en situació d’ERTO.

       Requisits tecnològics mínims

       Sistema Operatiu: Windows 10 – 11 / MAC no soportat
       Més informació