Robòtica Autònoma i Col·laborativa

Inscripció

Inscripció

  • Inscripció

   Adjuntar documentació
   • Per acabar de formalitzar la teva inscripció i que sigui válida necessitem que adjuntis la següent documentació:

    Correu electrònic:

    Annexo 1: descarregueu el document, ompliu-lo i adjunteu-lo

    Descarregar Annex 1

    DNI/NIE

    CV

    Última nómina (Només si ets assalariat)

    Últim rebut autònom (Nómes si ets autònom)

    Dardo (Només si et trobes a l'atur)

    Document on aparegui el núm. d'afiliació a la seguretat social
   • Preu matrícula

    100% subvencionat

    Durada

    60 hores

    Dates

    Del 4/6/24 al 16/7/24

    Horari

    Dimarts i Dijous de 18:00 a 21:00

    Metodologia

    Presencial

    Ubicació

    Llorens i Artigas, 12 – 08028 BCN

    Objectius

    Generals

    Aprendre els fonaments del funcionament i programació de robots col·laboratius, autònoms i aeris
    (UAV’s).

    Requisits d’accés

    Consulta els requisits per poder accedir al curs aquí.

    robotica

    Continguts

    Descripció elements i seguretat

    1. Introducció. Característiques i terminologia. (4h)
    2. Com funciona un robot (5h)
    3. Robòtica col·laborativa. (6h)
    3.1. Configuració d’eines (exemple: pinça)
    3.2. Programació
    3.3. Interacció amb dispositius externs (sensors)
    4. Robòtica mòbil autònoma (15h)
    4.1. Robots terrestres
    4.1.1. Tipus i aplicacions
    4.1.2. Restriccions cinemàtiques i maniobrabilitat
    4.1.3. Estimació de la posició (SLAM)
    4.1.4. Planificació de trajectòries i evitació d’obstacles
    4.1.5. Introducció a ROS
    4.2. Robots aeris UAV’s
    4.2.1. Tipus i aplicacions
    4.2.2. Estimació de la posició: navegació amb sensors
    4.2.3. Control
    4.2.4. Mapejat aeri i reconstrucció 3D
    4.2.5. Estacions terrestres de control i protocols de comunicacions
    4.2.6. Autopilots open-source

    Informació addicional

    En finalitzar el curs, es farà entrega d’un certificat d’aprofitament.

    Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya.

    Com formalitzar la inscripció

    Per a realitzar la inscripció és imprescindible emplenar el formulari que trobaràs en el botó “inscripció” i adjuntar la següent documentació:

    Emplenar i adjuntar al formulari de preinscripció l’Annex 1 

    • Fotocòpia del DNI en vigor.
    • Curriculum Vitae.
    • Fotocòpia de l’última nòmina en la seva totalitat on aparegui la següent informació: N.º de Seguretat Social del treballador, N.º de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa (si estàs en actiu).
    • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms (només si ets autònom).
    • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya) (només si ets desocupat).
    • Fotocòpia de qualsevol document on es pugui apreciar el N.º d’afiliació a la Seguretat Social  (només si ets desocupat).
    logo-consorci_per_a_la_formacio
    Ministerio de trabajo y economía social - SEPE - Servicio de empleo público estatal

     Sol·licitud d'informació

     Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.

      Inscripció

      Adjuntar documentació

       Per acabar de formalitzar la teva inscripció i que sigui válida necessitem que adjuntis la següent documentació:

       Correu electrònic:

       Annexo 1: descarregueu el document, ompliu-lo i adjunteu-lo

       Descarregar Annex 1

       DNI/NIE

       CV

       Última nómina (Només si ets assalariat)

       Últim rebut autònom (Nómes si ets autònom)

       Dardo (Només si et trobes a l'atur)

       Document on aparegui el núm. d'afiliació a la seguretat social
       • Treballadores assalariades que treballin en empreses privades o entitats públiques no incloses en l’àmbit d’aplicació dels acords de formació de les administracions públiques i que cotitzin a la Seguretat Social la quota de Formació Professional.
       • Treballadores fixes discontinues en períodes de no ocupació, persones que es queden a l’atur quan es trobin en el període formatiu o persones acollides a la regulació d’ocupació en els seus períodes de suspensió de treball.
       • Treballadores desocupats (places limitades a tots els plans per convocatòria).
       • Règim especial de persones treballadores autònomes.
       • Treballadores en situació d’ERTO.