Visual Design amb Photoshop (Adobe Certified Associate)

Preu matrícula
100% subvencionat

Durada
40 hores

Dates
Pendent de convocatòria

Horari
Pendent de convocatòria

Metodologia
Presencial

Ubicació
Llorens i Artigas, 12 – 08028 BCN

Propòsit

El propòsit d’aquest curs és dotar a l’alumne de tots els coneixements tècnics i pràctics necessaris per desenvolupar material gràfic de tota mena, mitjançant l’eina de referència en el sector d’edició i retoc d’imatges, Photoshop.

El que destaca d’aquesta eina és la seva polivalència, ja que permet treballar, de la mà de la IA (Intel·ligència artificial), en l’edició i composició de fotos, el desenvolupament de la pintura digital, animació, disseny gràfic, i molt més.

Objectius

Una de les missions principals és aconseguir que els participants del curs puguin navegar còmodament per Photoshop i el seu entorn d’imatges, comprenent la finalitat i avantatges que té l’ús d’Adobe Bridge. Per això, una altra de les metes serà comprendre els conceptes de mida de la imatge, resolució i modes de color, així com crear i modificar seleccions, treballar amb capes, grups de capes, estils i modes de combinació d’aquestes. A més, es perseguirà ensenyar l’ús d’eines comunes de retocs d’imatges i filtres i conèixer les possibilitats d’exportació imatges des de Photoshop.

A qui va adreçat?

Les possibilitats que dóna l’eina permeten el desenvolupament de pràcticament qualsevol material gràfic. Per aquest motiu, aquest curs va dirigit tant a professionals de disseny gràfic, tractament d’imatges, fotografia digital, maquetació i arquitectura web, com a qualsevol interessat a ampliar el seu coneixement d’aquest software, ja siguin estudiants de Belles arts, Disseny, o d’altres titulacions relacionades amb el desenvolupament de material visual.

Requisits d’accés

Consulta els requisits per poder accedir al curs aquí.

cimupc continua visual design amb photoshop adobe certified 2

Continguts

 • Introducció a Photoshop: interfície, customització de les preferències, zooming i navegació Introducció a Adobe Bridge: interfície, treballant amb imatges, filtratge, metadade, mini Bridged
 • Fonaments de la imatge: creació d’un document, rasters i imatges vectorials, resolució, rotació i retallat d’imatges
 • Seleccions: eines Marquee, Lasso, Quick Selection, gamma de colors, refinant una selecció, desar i carregar seleccions
 • Capes: combinació d’imatges amb capes, creació, gestió i transformació de capes, eines Eraser, ajustos habituals
 • Capes avaçat: estils de capes, modes de combinació, treballant amb capes d’ajustament, eina Type
 • Eines de retoc: Spot Healing Brush, Patch, Content-Aware Fill, Content-Aware Move
 • Treball amb History: fonaments, configuració, tauler, History Brush
 • Filtres: galeria de filtres, desenfocament gaussià, sharpening,
 • Exportació amb Photoshop: modes de color, exportació d’altres tipus de fitxers

Informació addicional

En finalitzar el curs, es farà entrega d’un certificat d’aprofitament.

Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya.

Com formalitzar la inscripció

Per a realitzar la inscripció és imprescindible emplenar el formulari que trobaràs en el botó “inscripció” i adjuntar la següent documentació:

Emplenar i adjuntar al formulari de preinscripció l’Annex 1 

 • Fotocòpia del DNI en vigor.
 • Curriculum Vitae.
 • Fotocòpia de l’última nòmina en la seva totalitat on aparegui la següent informació: N.º de Seguretat Social del treballador, N.º de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa (si estàs en actiu).
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms (només si ets autònom).
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya) (només si ets desocupat).
 • Fotocòpia de qualsevol document on es pugui apreciar el N.º d’afiliació a la Seguretat Social  (només si ets desocupat).
Generalitat de Catalunya consorci per a la formació contínua de Catalunya
Ministerio de trabajo y economía social - SEPE - Servicio de empleo público estatal
unio patronal metalurgica

  Sol·licitud d'informació

  Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.


   Inscripció


   Adjuntar documentació

    Per acabar de formalitzar la teva inscripció i que sigui válida necessitem que adjuntis la següent documentació:

    Correu electrònic:

    Annexo 1: descarregueu el document, ompliu-lo i adjunteu-lo

    Descarregar Annex 1

    DNI/NIE

    CV

    Última nómina (Només si ets assalariat)

    Últim rebut autònom (Nómes si ets autònom)

    Dardo (Només si et trobes a l'atur)

    Document on aparegui el núm. d'afiliació a la seguretat social

    a) Les persones treballadores assalariades que presten els seus serveis en empreses privades o entitats públiques no incloses en l’àmbit d’aplicació dels acords de formació de les administracions públiques i que cotitzen a la Seguretat Social en concepte de formació professional per a l’ocupació.

    b) Les persones treballadores que es trobin en alguna de les situacions següents: persones treballadores fixes discontinues en els períodes de no ocupació, persones treballadores que accedeixin a la situació de desocupació quan es trobin en període formatiu o persones treballadores acollides a la regulació d’ocupació en els seus períodes de suspensió d’ocupació.

    c) Les persones treballadores adscrites al sistema especial per a persones treballadores per compte d’altri incloses en el règim general de la Seguretat Social durant els períodes d’inactivitat, el règim especial de persones treballadores autònomes, el del mar i aquelles altres de la Seguretat Social que no cotitzin per formació professional.

    d) Les persones cuidadores de les persones en situació de dependència poden participar en la formació de les accions formatives específiques pròpies de la seva activitat.

    e) El personal al servei de les administracions públiques o sector públic.

    f) Les persones treballadores pertanyents a la plantilla de les entitats beneficiàries o proveïdores dels programes de formació regulats en aquesta Ordre, poden participar en les accions formatives que aquestes gestionin fins a un límit del 10% del total de participants del programa, sense superar, en cap cas, el límit del 10% del total de les seves persones treballadores en plantilla.