CIM UPC, centre homologat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), imparteix cursos en Enginyeria, Disseny, Fabricació i Informàtica dirigits a persones en situació d’atur, amb la finalitat de dotar-los de coneixements professionals i transversals per potenciar la seva inserció al mercat laboral.

A més, gaudim d’una àmplia experiència en la realització d’aquests cursos, on es combinen pràctiques amb les eines més avançades emprades en la indústria per a desenvolupar projectes reals d’enginyeria i recerca.

Disposem d’una Borsa de Treball per facilitar l’accés al mercat laboral dels nostres estudiants, amb especial atenció als col·lectius en situació d’atur, els menors de 30 anys o majors de 45.

En algunes de les nostres formacions s’utilitzen eines de programació i simulació de dispositius industrials com PLCs, SCADA, Robots, …

Logo Rockwell
Logo Schneider
Logo Siemens
Logo RoboDK

Convocatòria FOAP

Desenvolupament de Projectes de Sistemes d'Automatització Industrial (CdP nivell 3)

cimupc desenvolupament projectes

Representació de Projectes d'Edificació (CdP nivell 3)

cimupc projectes edificacio

Convocatòria ADA (Subvenció dirigida a dones)

Disseny assistit per ordinador amb Autocad 2D

cimupc disseny grafic autocad

Introducció a la tecnologia d'impressió en 3D

cimupc disseny tridimensional parametric impressio 3d