Administració de Bases de Dades (CdP nivell 3)

Inscripció

Inscripció

  • Inscripció

   Adjuntar documentació
   • Per acabar de formalitzar la teva inscripció i que sigui válida necessitem que adjuntis la següent documentació:

    Correu electrònic:

    DNI/NIE

    CV

    Document de inscripció al SOC (DARDO) / Document acreditatiu situació ERTE

   • Preu matrícula
    100% subvencionat

    Durada
    610+80h de pràctiques en empresa

    Dates
    Del 27/03/2023 fins al 31/10/2023

    Horari
    De dilluns a divendres de 08:00 a 14:00h

    Metodologia
    Presencial

    Ubicació
    Llorens i Artigas, 12 – 08028 BCN

    Propòsit

    El curs ocupacional Administració de bases de dades capacita a qualsevol tècnic a configurar sistemes informàtics i gestionar un sistema de base de dades.

    Mitjançant una plataforma d’administració i anàlisi de base de dades, es dissenya, es crea i s’administra una base de dades. Amb aquesta eina s’assegura la integritat, la disponibilitat i la confidencialitat de la informació emmagatzemada en una base de dades.

    Amb l’elaboració de diferents casos pràctics garantim l’aprenentatge d’un sistema de base de dades així com les tècniques més habituals per a poder configurar i gestionar els sistemes d’informació dins d’una empresa.

    Certificat de professionalitat

    Els certificats de professionalitat són títols oficials a tot l’Estat Espanyol que acrediten les competències professionals que ha adquirit a un treballador per al desenvolupament d’una activitat laboral, confirma que la persona que el posseeix té les habilitats i coneixements necessaris per a ocupar aquest treball, és a dir: està qualificat i compleix el perfil professional per al compliment d’una professió.

    El Certificat de Professionalitat està constituït per uns blocs denominats Unitats de Competència i aquests al seu torn s’organitzen en Mòduls Formatius. Cada unitat de competència té associada un codi d’acció formativa dins de l’itinerari i es facilita que un mateix alumne participi en totes les accions de l’itinerari, perquè pugui obtenir el títol corresponent.

    El certificat es convalida per mitjà de les Qualificacions Professionals amb la formació del Cicle Formatiu de Grau Mitjà i/o Superior de la família professional a la qual correspon.

    L’alumne que no realitzi tots els mòduls formatius que integren el certificat de professionalitat obtindrà una certificació dels mòduls superats que tindrà efectes d’acreditació parcial acumulable de les competències professionals adquirides.

    A qui va dirigit?

    Està orientat a persones amb experiència en l’àmbit de la informàtica, informàtics, matemàtics, físics, telecomunicacions, perfils empresarials i administració d’empreses, administradors de sistemes.

    A aquelles persones que volen adquirir les habilitats professionals necessàries per conèixer els sistemes operatius i les aplicacions informàtiques, l’administració de sistemes gestors de bases de dades i la gestió de bases de dades.

    Han d’estar inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya abans d’iniciar l’acció formativa, tant si són persones treballadores en situació d’atur (80% de les places) acreditant el DO, com si són persones treballadores ocupades (20% de les places) ), realitzant la demanda de millora.

    Col·lectius prioritaris

    Prioritàriament, persones treballadores en situació d’atur demandants d’ocupació (DONO), i també:

    • Persones amb especials dificultats d’inserció al mercat de treball i/o en situació de vulnerabilitat social (persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, persones més grans de 45 anys.
    • Persones inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades de manera ininterrompuda més de 2 anys).
    • Dones.
    • Persones que no cobren prestació per desocupació o que no tinguin dret. Persones amb baixa qualificació professional.
    • Joves menors de 30 anys.
    • Persones treballadores en situació d’ERTO (Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació).
    • Persones beneficiàries dels programes PREPARA, “Activació per a l’Ocupació” i altres que comportin l’obligació o compromís de participar en cursos de formació per a l’ocupació, dins de les polítiques actives d’ocupació.
    bbdd

    Contenidos

    1. Módulo de sistemas operativos y aplicaciones informáticas

    • Computadors per a bases de dades: Diferenciar components bàsics d’un ordinador, Introducció als Sistemes Operatius (Windows, Linux).
    • Sistemes d’emmagatzematge: Sistemes d’arxiu, Volums lògics i físics, Salvaguarda física i lògica.
    • Aplicacions microinformàtiques i Internet per a consulta i generació de documentació: Processadors de Text, fulls de càlcul i Edició de Presentacions, Transferència de fitxers, Projectes de programari lliure.

    2. Administració de sistemes gestors de bases de dades

    • Emmagatzematge de la informació i introducció a SGBD: Anàlisi i exemplificació dels diferents models d’emmagatzematge d’informació en fitxers, Emmagatzematge en SGBD.
    • SGBD i instal•lació ( MySQL, Oracle ): Sistemes gestors de bases de dades, Diccionari de dades, Anàlisi de l’estructura funcional de l’SGBD, Instal·lació d’un SGBD.
    • Administració i monitorització dels SGBD instal·lats: Administració de l’SGBD, Construcció de guions per a l’administració del SGBD i les BBDD, Monitorització i ajust del rendiment del SGBD.
    • Introducció a les bases de dades no relacionals: MongoBD.
    • Consulta de dades, accés i monitorització de dades. Programació de aplicacions GUI (Phyton, Node-red).

    3. Gestió de bases de dades

    • Bases de dades relacionals i modelat de les dades: Bases de dades relacionals, Anàlisi del Model relacional, Descripció i aplicació del Model Entitat-Relació per a la modelització de dades.
    • Llenguatges de definició i modificació de les dades SQL: Anàlisi dels objectes i estructures d’emmagatzematge de la informació per a diferents SGBD, Llenguatges de definició, manipulació i control.
    • Salvaguarda i seguretat de les dades: Salvaguarda i recuperació de dades, bases de dades distribuïdes, Seguretat de les dades, Transferència de dades.

    4. Projecte final

    logos-foap

     Sol·licitud d'informació

     Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.

      Inscripció

      Adjuntar documentació

       Per acabar de formalitzar la teva inscripció i que sigui válida necessitem que adjuntis la següent documentació:

       Correu electrònic:

       DNI/NIE

       CV

       Document de inscripció al SOC (DARDO) / Document acreditatiu situació ERTE