Desenvolupament de Projectes de Sistemes d’Automatització Industrial (CdP nivell 3) – 2 mòduls

Inscripció

Inscripció

  • Inscripció

   Adjuntar documentació
   • Per acabar de formalitzar la teva inscripció i que sigui válida necessitem que adjuntis la següent documentació:

    Sol·licitud d'admissió FOAP: descarregueu el document, ompliu-lo i adjunteu-lo

    Sol·licitud d'admissió

    Correu electrònic:

    DNI/NIE

    CV

    Document de inscripció al SOC (DARDO) / Document acreditatiu situació ERTE

   • Preu matrícula
    100% subvencionat

    Durada
    220 hores

    Dates
    Del 29/05/2024 a 23/07/2024

    Horari
    De dilluns a divendres de 8h a 14h

    Metodologia
    Presencial

    Ubicació
    Llorens i Artigas, 12 – 08028 BCN

    Propòsit

    El curs ocupacional de Desenvolupament de Projectes d’Automatització Industrial capacita a qualsevol persona a desenvolupar tot el disseny de l’automatització d’una instal·lació o màquina industrial, des de l’elaboració de plànols elèctrics i tota la resta de documentació del projecte d’automatització (llista de materials, certificats d’obra, etc.) fins al desenvolupament del software de control dels sistemes implicats (Robots, Autòmats programables o plc’s, terminals d’operador i Scades).

    Amb l’elaboració de diferents casos pràctics garantim l’aprenentatge de les tècniques més habituals per desenvolupar projectes d’automatització industrial, tant des del punt de vista de l’elaboració dels plànols elèctrics com de la programació dels robots, plc’s, terminals d’operador i Scades que formen part de la instal·lació.

    Certificat de professionalitat

    Els certificats de professionalitat són títols oficials a tot l’Estat Espanyol que acrediten les competències que ha adquirit un treballador pel desenvolupament d’una activitat laboral. Confirmen que la persona que els posseeix té les habilitats i coneixements necessaris per ocupar aquest lloc de treball. És a dir, que està qualificat i compleix amb el perfil professional de la professió.

    El Certificat de Professionalitat està constituït per uns blocs anomenats Unitats de Competència i aquests al seu torn s’organitzen en Mòduls Formatius. Cada unitat de competència té associada un codi d’acció formativa dins de l’itinerari i es facilita que un mateix alumne participi en totes les accions de l’itinerari, perquè pugui obtenir el títol corresponent.

    El certificat es convalida per mitjà de les Qualificacions Professionals amb la formació del Cicle Formatiu de Grau Mitjà i/o Superior de la família professional a la qual correspon.

    L’alumne que no realitzi tots els mòduls formatius que integren el certificat de professionalitat obtindrà una certificació dels mòduls superats que tindrà efectes d’acreditació parcial acumulable de les competències professionals adquirides.

    A qui va adreçat?

    Perfils amb coneixements elèctrics bàsics interessats en desenvolupar la seva carrera professional en l’àmbit de l’automatització industrial.

    Han d’estar inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya abans d’iniciar l’acció formativa, tant si són persones treballadores en situació d’atur (80% de les places) tot acreditant el DONO, com si són persones treballadores ocupades (20% de les places), realitzant la demanda de millora.

    Col·lectius prioritaris

    Prioritàriament, persones treballadores en situació d’atur demandants d’ocupació (DONO), i també:

    • Persones amb especials dificultats d’inserció al mercat de treball i/o en situació de vulnerabilitat social (persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, persones més grans de 45 anys, persones inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades de forma ininterrompuda més de 2 anys).
    • Dones.
    • Persones que no cobren prestació per desocupació o que no hi tinguin dret. Persones amb baixa qualificació professional.
    • Joves menors de 30 anys.
    • Persones treballadores en situació d’ERTO (Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació).
    • Persones beneficiàries dels programes PREPARA, “Activación para el Empleo” i d’altres que comportin l’obligació o compromís de participar en cursos de formació per a l’ocupació, dins de les polítiques actives d’ocupació.
    cimupc desenvolupament projectes 2

    Continguts

    MÒDUL III. Desenvolupament de Projectes de Xarxes de Comunicació en Sistemes d’Automatització Industrial (180H)

    • Estructura d’una xarxa de comunicació. Piràmide CIM. Topologia en xarxes de comunicació industrial: ASI, Profibus, Profinet, Modbus, CanOpen, Ethernet, etc.
    • Sistemes de Control distribuït (DCS).
    • Panels d’operador programable HMI. Concepte e implementació.
    • Tècniques de Configuració de terminals HMI i de Programació de SCADA (Interconnexions, eines de programació, Declaració de Tags, Dinamització d’objectes, Alarmes i events, Històrics, Gràfics i Corbes de Tendència, Proves en RunTime, etc.)
    • Programació de SCADA amb llenguatge Script.
    • Emmagatzematge de dades. Base de dades MySQL
    • Documentació i elaboració d’esquemes de Xarxes de Comunicació: Memòria de projecte, plànols, etc. Normativa i Seguretat.

     

    MÒDUL IV. Formació Complementaria (40H)

    • Prevenció de riscos laborals i inserció

    MÒDUL V.Projecte Final

    El Certificat de Professionalitat està constituït per uns blocs anomenats Unitats de Competència i aquests al seu torn s’organitzen en Mòduls Formatius. Cada unitat de competència té associada un codi d’acció formativa dins de l’itinerari i es facilita que un mateix alumne participi en totes les accions de l’itinerari, perquè pugui obtenir el títol corresponent.

    El certificat es convalida per mitjà de les Qualificacions Professionals amb la formació del Cicle Formatiu de Grau Mitjà i/o Superior de la família professional a la qual correspon.

    L’alumne que no realitzi tots els mòduls formatius que integren el certificat de professionalitat obtindrà una certificació dels mòduls superats que tindrà efectes d’acreditació parcial acumulable de les competències professionals adquirides.

    “Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya –SOC- amb fons rebuts del Ministeri d’Educació i Formació Professional“

    logos-foap

     Sol·licitud d'informació

     Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.

      Inscripció

      Adjuntar documentació

       Per acabar de formalitzar la teva inscripció i que sigui válida necessitem que adjuntis la següent documentació:

       Correu electrònic:

       DNI/NIE

       CV

       Document de inscripció al SOC (DARDO) / Document acreditatiu situació ERTE

       El Certificat de Professionalitat està constituït per uns blocs anomenats Unitats de Competència i aquests al seu torn s’organitzen en Mòduls Formatius. Cada unitat de competència té associada un codi d’acció formativa dins de l’itinerari i es facilita que un mateix alumne participi en totes les accions de l’itinerari, perquè pugui obtenir el títol corresponent.

       El certificat es convalida per mitjà de les Qualificacions Professionals amb la formació del Cicle Formatiu de Grau Mitjà i/o Superior de la família professional a la qual correspon.

       L’alumne que no realitzi tots els mòduls formatius que integren el certificat de professionalitat obtindrà una certificació dels mòduls superats que tindrà efectes d’acreditació parcial acumulable de les competències professionals adquirides.