CdP_Representació de Projectes d’Edificació Nivell 3 – 2 mòduls

Preu matrícula
100% subvencionat

Durada
270 hores

Dates
Del 10/05/2024 al 13/06/2024

Horari
De dilluns a divendres de 8h a 14h

Metodologia
Presencial

Ubicació
Llorens i Artigas, 12 – 08028 BCN

Propòsit

El curs ocupacional de Representació de Projectes d’Edificació té com a competència general la realització de plans per a projectes bàsics i d’execució, fotocomposicions i maquetes treballant amb els diferents softwares que actualment més demanda tenen en el mercat com Autocad, Revit, Sketch Up i Rhinoceros.

A més, també capacita per a l’elaboració de propostes per a completar el disseny d’aquests mateixos projectes, la supervisió d’arxius i la reproducció dels documents creats.

Certificat de professionalitat

Els certificats de professionalitat són títols oficials a tot l’Estat Espanyol que acrediten les competències que ha adquirit un treballador pel desenvolupament d’una activitat laboral. Confirmen que la persona que els posseeix té les habilitats i coneixements necessaris per ocupar aquest lloc de treball. És a dir, que està qualificat i compleix amb el perfil professional de la professió.

El Certificat de Professionalitat està constituït per uns blocs anomenats Unitats de Competència i aquests al seu torn s’organitzen en Mòduls Formatius. Cada unitat de competència té associada un codi d’acció formativa dins de l’itinerari i es facilita que un mateix alumne participi en totes les accions de l’itinerari, perquè pugui obtenir el títol corresponent.

El certificat es convalida per mitjà de les Qualificacions Professionals amb la formació del Cicle Formatiu de Grau Mitjà i/o Superior de la família professional a la qual correspon.

L’alumne que no realitzi tots els mòduls formatius que integren el certificat de professionalitat obtindrà una certificació dels mòduls superats que tindrà efectes d’acreditació parcial acumulable de les competències professionals adquirides.

A qui va adreçat?

Està orientat a persones amb experiència en l’àmbit de l’enginyeria i l’arquitectura. Enginyers, desenvolupament de producte, arquitectes, interioristes.

A aquelles persones que desenvolupen la seva activitat en l’àrea de disseny, en qualsevol tipus d’empresa, ja sigui com assalariat o autònom.

Han d’estar inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya abans d’iniciar l’acció formativa, tant si són persones treballadores en situació d’atur (80% de les places) tot acreditant el DONO, com si són persones treballadores ocupades (20% de les places), realitzant la demanda de millora.

Col·lectius prioritaris

Prioritàriament, persones treballadores en situació d’atur demandants d’ocupació (DONO), i també:

 • Persones amb especials dificultats d’inserció al mercat de treball i/o en situació de vulnerabilitat social (persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, persones més grans de 45 anys.
 • Persones inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades de forma ininterrompuda més de 2 anys).
 • Dones.
 • Persones que no cobren prestació per desocupació o que no hi tinguin dret. Persones amb baixa qualificació professional.
 • Joves menors de 30 anys.
 • Persones treballadores en situació d’ERTO (Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació).
 • Persones beneficiàries dels programes PREPARA, “Activación para el Empleo” i d’altres que comportin l’obligació o compromís de participar en cursos de formació per a l’ocupació, dins de les polítiques actives d’ocupació.
cimupc projectes edificacio 3

Continguts

MÒDUL III. DESENVOLUPAMENT D’INSTAL·LACIONS EN PROJECTES D’EDIFICACIÓ

1. Desenvolupament d’instal·lacions en projectes d’edificació

 • Sistemes Elèctrics
 • Sistemes Mecànics – Climatització
 • Sistemes Mecànics – Sanejament
 • Sistemes Mecànics – Aigua

MÒDUL IV. FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA (40H)

1. Prevenció de riscos laborals i inserció

MÒDUL V. PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS (120H)

“Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya –SOC- amb fons rebuts del Ministeri d’Educació i Formació Professional“

logos-foap

  Sol·licitud d'informació

  Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.

   Inscripció

   Adjuntar documentació

    Per acabar de formalitzar la teva inscripció i que sigui válida necessitem que adjuntis la següent documentació:

    Correu electrònic:

    DNI/NIE

    CV

    Document de inscripció al SOC (DARDO) / Document acreditatiu situació ERTE

    El Certificat de Professionalitat està constituït per uns blocs anomenats Unitats de Competència i aquests al seu torn s’organitzen en Mòduls Formatius. Cada unitat de competència té associada un codi d’acció formativa dins de l’itinerari i es facilita que un mateix alumne participi en totes les accions de l’itinerari, perquè pugui obtenir el títol corresponent.

    El certificat es convalida per mitjà de les Qualificacions Professionals amb la formació del Cicle Formatiu de Grau Mitjà i/o Superior de la família professional a la qual correspon.

    L’alumne que no realitzi tots els mòduls formatius que integren el certificat de professionalitat obtindrà una certificació dels mòduls superats que tindrà efectes d’acreditació parcial acumulable de les competències professionals adquirides.