El Programa de Màsters i Postgraus Professionals CIM UPC té el reconeixement de la Universitat Politècnica de Catalunya. Els màsters són propis universitaris, amb una càrrega de crèdits ECTS, i tenen una reconeguda orientació professional.

Els nostres serveis de fabricació i desenvolupament tecnològic per a la indústria ens permeten oferir un programa innovador i en contacte permanent a la realitat de les empreses. Està basat en tres eixos: el coneixement de professionals altament experimentats, l’aprenentatge a través de projectes reals d’empresa i l’ús d’instal·lacions punteres preparades per a simulacions i pràctiques.

El resultat és una formació amb un valor d’ús immediat al món laboral dissenyada segons el model de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). La mesura de la càrrega de treball té en compte tant l’assistència com les hores d’estudi, facilitant així el seu reconeixement dins del mercat europeu i afavorint la mobilitat i l’ocupació dels titulats.

En algunes de les nostres formacions s’utilitzen eines de programació i simulació de dispositius industrials com PLCs, SCADA, Robots, …

Logo Rockwell
Logo Schneider
Logo Siemens
Logo RoboDK