Innovació en la construcció: Aridditive emergeix com a spin-off de la UPC i CIM UPC

El divendres passat es va constituir al Rectorat de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) la nova spin-off anomenada Aridditive, S.L. Aquesta empresa de nova creació és una col·laboració conjunta entre CIM UPC i la UPC, i la seva tecnologia es basa en la impressió 3D de materials cementosos en el sector de la construcció.

Aridditive té com a objectiu oferir solucions utilitzant impressores 3D de formigó per a empreses dedicades a la fabricació d’elements prefabricats i mobiliari urbà, amb la finalitat de reduir el temps, els costos, les emissions i el material de fabricació. La solució que Aridditive presenta al mercat permet l’ús d’una àmplia gamma de materials sota demanda i controlats mitjançant un circuit tancat, monitoritzant en temps real les condicions de pressió i temperatura per automatitzar i garantir la qualitat durant el procés de fabricació.

Des de 2014, CIM UPC i la UPC han treballat conjuntament en aquest desenvolupament tecnològic, participant en diversos projectes de recerca i estudiant les millors opcions per introduir la tecnologia d’impressió 3D en la construcció. Actualment, amb els projectes de recerca en curs, s’ha avançat en el procés de valorització i protecció. La subvenció Innovadors 2021 d’AGAUR ha permès desenvolupar el model de negoci i les diverses tasques derivades de la transferència tecnològica del projecte, així com incorporar una persona amb perfil emprenedor a l’oficina de transferència del CIM UPC per liderar Aridditive.

La creació d’Aridditive, S.L. sorgeix de la necessitat d’oferir un servei de fabricació amb impressió 3D com a acompanyament per a les empreses, en l’adopció de la tecnologia. Per aquestes raons, formar part del portfoli de spin-offs participades per la UPC es converteix en el marc ideal en aquesta etapa, on es continuarà el procés d’integració de la tecnologia en prototips funcionals.

Aridditive compta amb la col·laboració de CIM UPC i la UPC en activitats d’R+D+i, amb l’objectiu de millorar les diferents línies de productes i desenvolupar noves tecnologies susceptibles a ser llicenciades i explotades comercialment.