Kick-off de dos projectes finançats pel Ministeri de Ciència

Es tracta dels programes d’investigació 3PP i Sensocrete 3D del CIM UPC, que han estat finançats en el marc de la convocatòria “Projectes d’I+D+i en línies estratègiques, en col·laboració publicoprivada”, que dona suport a la investigació industrial per fer front a diverses problemàtiques actuals.

La setmana passada vam donar el tret de sortida a dos projectes finançats pel Ministeri de Ciència i Innovació d’Espanya. Es tracta dels programes Sensocrete 3D i 3PP. Els seus Kick-Offs van tenir lloc el 14 d’octubre y el 22 d’octubre, respectivament, el que significa l’inici de la col·laboració entre la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat de Girona, BCN3D i Escofet 1886 amb el CIM UPC per dur a terme les investigacions.

La convocatòria en la qual s’emmarquen aquests finançaments és la de “Projectes d’I+D+i en línies estratègiques, en col·laboració publicoprivada”, la qual és llençada pel Ministeri de Ciència i Innovació a través de l’Agència Estatal d’Investigació. El seu objectiu és donar suport a projectes d’investigació industrial duts a terme en una cooperació entre entitats privades i públiques del sector I+D per tal d’impulsar la innovació i el desenvolupament tecnològic en direcció a enfrontar diversos desafiaments actuals. Aquests són delineats a la convocatòria en forma de “prioritats temàtiques” per tal de valorar la multidisciplinarietat dels projectes.

“3D printed sensorized concrete building components oriented to active monitorization” (Sensocrete 3D – PLEC2021-007982 / AEI / 10.13039/501100011033), “Impressió 3D de formigó sensoritzat per a components d’edificació orientats al monitoratge actiu” en català (), és un projecte inclòs en la prioritat temàtica “Tecnologies d’edificis intel·ligents”. Es tracta d’un projecte que indaga en el concepte de les infraestructures intel·ligents, i està enfocat a dissenyar i construir una impressora 3D capaç de prefabricar components per edificar a partir de materials basats en ciment sensoritzat, capaços de monitorar tant aquelles variables mediambientals (temperatura, humitat…) com les transformacions produïdes en el mateix material, permetent així actuar a l’instant per tal de millorar-ne la seguretat.

La Universitat Politècnica de Catalunya i el CIM fan així un consorci amb Escofet 1886, una empresa enfocada en el disseny i la fabricació de components d’urbanisme, per tal de dur a terme aquest projecte. Tot el procés tindrà present la relació entre la digitalització i la indústria de la construcció, una sincronia les possibilitats de la qual seran explorades per les entitats participants per tal d’aconseguir no només una major seguretat estructural sinó també els impactes positius en l’eficiència ecològica de les construccions.

El segon programa d’investigació, l’anomenat “Novel drug-testing pre-clinical platform based on 3D bioprinting culture plates” (3PP – PLEC2021-007523 / AEI / 10.13039/501100011033), en català “Innovadora plataforma preclínica d’assaig de fàrmacs basada en plaques de cultiu de bio-impressió 3D”, ha estat finançat en la categoria de prioritats temàtiques “Noves estratègies de biofabricació: dels òrgans en un xip, organoides o bioimpressió 3D, a l’aplicació clínica”. L’objectiu de la investigació és avançar en la medicina personalitzada per tractar una de les variants de càncer més agressiu, el triple negatiu, desenvolupant una plataforma tecnològica mitjançant la impressió 3D que combini per primer cop fabricació additiva per extrusió de filament i electrospinning. Es tracta de produir àgilment estructures impreses en 3D on es cultivin i creixin cèl·lules del càncer de mama triple negatiu del mateix pacient (tumoroids), mimetitzant de manera més efectiva les condicions reals de la malaltia. Així, es podran testejar ràpidament els fàrmacs per la seva cura, essent el procés de selecció del fàrmac idoni molt més ràpid i evitant així un procés de prova i error que actualment condiciona les possibilitats de supervivència de les pacients.

Aquesta investigació tindrà una durada de tres anys, temps durant el qual el CIM UPC i BCN3D, l’Spin-Off del nostre centre tecnològic, col·laboraran amb el grup de recerca TargetsLab de la Universitat de Girona, el qual lidera el projecte. TargetsLab és un equip enfocat al disseny i l’ús d’eines tecnològiques i moleculars que permeten abordar la recurrència i la progressió del càncer de mama i la cicatrització de lesions no regulades. El projecte suposa doncs una mostra de fins a quin punt és important la convergència entre medicina i tecnologia pel desenvolupament de nous i efectius tractaments per la salut.

Així doncs ambdós projectes, en la línia del que la convocatòria de finançament del Ministeri de Ciència i Innovació proposa, busquen experimentar i posar en pràctica les aplicacions i solucions que la tecnologia i la societat digitalitzada poden aportar a diferents problemàtiques actuals.