La UPC lidera l’ecosistema català de recerca i innovació en Intel·ligència Artificial

La UPC és l’entitat catalana que fa més recerca i innovació en l’àmbit de la Intel·ligència Artificial, segons l’informe ‘Anàlisi de l’especialització en intel·ligència artificial a Catalunya’, elaborat per la Generalitat de Catalunya.

A Catalunya, la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) és l’entitat que participa en més projectes (28) d’Intel·ligència Artificial del programa europeu Horizon 2020 i de l’estratègia d’R+I per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT), seguida del Barcelona Supercomputing Center (25), centre de recerca mixt de la UPC, la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.

Segons l’estudi ‘Anàlisi de l’especialització en intel·ligència artificial a Catalunya’, Catalunya es posiciona com a regió capdavantera en Intel·ligència Artificial a Europa, amb capacitat d’atraure un elevat volum de fons competitius europeus, especialment en projectes d’innovació en les pimes i d’aplicació de la intel·ligència artificial als reptes de la societat. El nombre de projectes europeus del programa Horizon 2020 en què participa Catalunya (8,43 % d’un total de 2.704) és superior a la mitjana europea (6,55 % d’un total de 30.699). El principal àmbit temàtic és el d’aprenentatge automàtic, seguit del de visió artificial i processament de llenguatge natural.

L’anàlisi elaborada destaca la gran quantitat de projectes d’innovació i aplicació de la Intel·ligència Artificial en els àmbits prioritaris de l’estratègia RIS3CAT: dels 683 projectes estudiats, 45 són de l’àmbit de la IA (el 6,66 %), centrats especialment en salut, sistemes industrials, energia i recursos, mobilitat sostenible i indústries culturals i basades en l’experiència. Molts d’aquests projectes contribueixen també a l’assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i conformen possibles nínxols de transformació sociotècnica amb potencial de ser replicats i escalats.

Ecosistema de coneixement en IA. S’estima que l’any 2030 la Intel·ligència Artificial generarà un increment addicional de 15,7 bilions de dòlars del PIB mundial. I la UPC, amb una llarga experiència en formació i recerca en Intel·ligència Artificial, està contribuint a fer que Catalunya esdevingui un motor a Europa en aquest àmbit. La Universitat disposa d’un ecosistema de coneixement i tecnològic format per diferents centres i grups de recerca que participen en grans projectes científics i tecnològics nacionals i internacionals. Un d’aquests centres és l’IDEAI-UPC, el qual constitueix actualment el centre d’IA més gran de Catalunya, amb gairebé 60 investigadors permanents i uns 150 estudiants de doctorat.

Alguns dels projectes més rellevants en IA que es desenvolupen a la UPC són els següents:

 • Intel·ligència Artificial per a la Unió Europea (AI4EU): projecte europeu en què participen diferents grups de la Universitat, juntament amb altres 60 centres de recerca capdavanters, i que marcarà el full de ruta en recerca, desenvolupament i innovació en aquest àmbit a Europa en els pròxims deu anys. Té com a objectiu posar a disposició dels usuaris recursos basats en la IA que facilitin la recerca científica i la innovació, analitzar les necessitats de recerca futura en IA i crear un observatori d’ètica que vetlli per una IA centrada en l’ésser humà. Hi participen investigadors de l’IDEAI-UPC i de l’Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (IRI), centre mixt del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i la UPC.
 • Del projecte AI4EU han sorgit, recentment, dues iniciatives més finançades per la Comissió Europea: StarwAI, liderada pel professor Javier Vázquez, i Knowledge AI, liderada pel professor Miquel Sánchez Marré, ambdós investigadors de l’IDEAI-UPC, Els dos projectes estan orientats a millorar l’experiència d’usabilitat d’aquesta plataforma.
 • Cognitive Assistive Social Pet Robots for Hospitalized Children (CASPER): un projecte en què s’estudia l’ús de robots cognitius, assistencials i socials en la forma de robots mascota per reduir el dolor i l’ansietat en nens i nenes hospitalitzats durant els seus tractaments clínics. La idea és que aquest tipus de mascota robot contribueixi a reduir el dolor i l’ansietat en els infants quan se sotmeten a alguna intervenció; incrementar la implicació d’infants, pares i mares, i entitat hospitalària en situacions molt estressants (unitat d’oncologia, unitat de recuperació, conflictes socials), i comprometre els infants en tractaments educatius des de diverses perspectives (habilitats socials amb infants autistes, menjars saludables amb infants anorèxics, recomanacions de menjar i lliurament de medicaments amb infants diabètics).

  Aquesta iniciativa, en la qual treballa l’investigador Cecilio Angulo, de l’IDEAI, s’ha desenvolupat conjuntament amb l’Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona, La Salle-Universitat Ramon Llull i PAL Robotics.

 • Lifelong UNiversal lAnguage Representation (LUNAR), iniciativa per explorar nous mètodes de traducció automàtica de text i veu. Liderat per la investigadora Marta Ruíz Costa-Jusà, de l’IDEAI, el projecte estudia un sistema de traducció automàtica més eficient que els actuals que ofereixi qualitats similars per a llengües majoritàries i minoritàries. La investigadora ha obtingut un Starting Grant de l’European Research Council (ERC) per dur a terme la recerca. Més informació.
 • DigiPatICS: projecte per digitalitzar els serveis d’anatomia patològica mitjançant les tecnologies de visió artificial, de manera que es potencia el treball en xarxa i es millora l’assistència als pacients. El projecte, impulsat per l’Institut Català de la Salut (ICS), està liderat, per part de la UPC, pel professor Ferran Marqués, investigador de l’IDEAI. La finalitat de DigiPatICS és l’optimització del procés diagnòstic anatomopatològic en xarxa dels hospitals de l’Institut Català de la Salut a través de la digitalització i l’ús d’eines d’Intel·ligència Artificial. Inclou des de la gestió de la sol·licitud de la mostra d’anatomia patològica fins al lliurament del resultat clínic.
 • Xarxa de Tecnologies de la Salut (Xartec Salut): una xarxa formada per 47 grups de recerca de Catalunya de 17 institucions diferents, entre els quals hi ha grups de la UPC, l’objectiu de la qual és ser un catalitzador de l’R+D+i en el camp de la tecnologia de la salut, que fomenti l’intercanvi de coneixement i transferència de tecnologia entre grups de recerca, institucions, hospitals i empreses. La idea és promoure la creació i el creixement de noves empreses innovadores i oferir més instruments eficients per a la transferència de tecnologia amb un major impacte econòmic i social.

  En el marc de XarTEC SALUT, liderada pel Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB) i en la qual també participa l’IDEAI, es pretén crear un programa per a la valorització i transferència de tecnologia en el camp de la tecnologia de la salut. La iniciativa inclou cinc programes específics (rehabilitació, estudis clínics / diagnòstic, tractament, formació i esport) que inclouen una àmplia varietat de tecnologies: enginyeria de materials; anàlisi de big data; eHealth; instrumentació i sensors; imatge biomèdica 2D i 3D; robòtica mèdica; radiofísica mèdica; simulació, jocs seriosos i gamificació, entre d’altres. La intenció és convertir-se en una incubadora de referència per a projectes i empreses emergents HealthTech en fase inicial als països mediterranis.

 • Smart Autonomous Robotic Assistant Surgeon (SARAS): està centrat a desenvolupar la nova generació de sistemes robòtics quirúrgics que permetran a un sol cirurgià realitzar la cirurgia robòtica mínimament invasiva (R-MIS) sense la necessitat d’un cirurgià assistent expert. El projecte, en el qual hi participa la investigadora Alícia Casals, del CREB, se centra a desenvolupar una plataforma robòtica quirúrgica, de manera que es pugui augmentar l’eficiència social i econòmica d’un hospital i garantir el mateix nivell de seguretat per als pacients. Així, es crearà un sistema de cirurgia en solitari, amb un parell de braços robòtics cooperants i autònoms que sostinguin els instruments quirúrgics.
 • Looming Factory: aliança entre grups d’R+D+I del món universitari i de la indústria per facilitar i accelerar la introducció al mercat de tecnologies emergents alineades amb les necessitats i els nous reptes industrials que resulten de la transformació digital: fàbriques intel·ligents i connectades, i  robòtica de col·laboració en entorns productius, amb demostració d’aquestes tecnologies en entorns reals.

  El projecte Looming Factory està coordinat pel centre de recerca en Accionaments Electrònics i Aplicacions Industrials (MCIA, per les seves sigles en anglès) de la UPC, i es proposa desenvolupar i validar en plantes pilot de sistemes productius les tecnologies digitals de l’anomenada quarta Revolució Industrial, caracteritzada per la interconnexió de màquines i sistemes i la integració operacional dels treballadors amb l’entorn productiu, així com l’intercanvi d’informació amb els sistemes de logística i distribució. Més informació.

 • CoCoUnit: An Energy-Efficient Processing Unit for Cognitive Computing: en aquest projecte s’estudia el disseny de nous sistemes de computació intel·ligents inspirats en el cervell humà. Liderat per l’investigador Antonio González, del Departament d’Arquitectura de Computadors, el projecte parteix d’un plantejament disruptiu: investigar arquitectures no convencionals, “dramàticament diferents”, en paraules de l’investigador, que puguin oferir una major eficiència energètica en el seu rendiment, i a un cost reduït, en la realització de funcions cognitives.

  L’objectiu és inspirar-se en com funciona el cervell humà per dissenyar noves arquitectures de sistemes de computació que realitzin funcions cognitives amb una elevada eficiència energètica i un cost reduït, per fer viable, així, la seva incorporació a tota mena de dispositius. El projecte ha estat reconegut amb una Advanced Grant, la màxima distinció que atorga l’ERC a projectes de recerca. Més informació.

 • BD4OPEM H2020: projecte liderat per Mònica Aragüés, investigadora del Centre d’Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA-UPC). El projecte es focalitza en el desenvolupament d’una plataforma allotjada al núvol (analytic toolbox) que integrarà serveis basats en Intel·ligència Artificial per millorar la monitorització, l’operació, el manteniment i la planificació de les xarxes elèctriques de distribució.

  L’estratègia del projecte BD4OPEM és compartir i extreure més valor de les dades disponibles, proporcionant noves solucions per millorar la gestió de les xarxes elèctriques, en un mercat obert o plataforma pública, on els usuaris trobin el que necessiten utilitzant els serveis prestats per diferents empreses especialitzades. Més informació.

D’altra banda, l’IDEAI, juntament amb el Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM), adscrit a la UPC, i que té una llarga trajectòria en creativitat digital, són els dos centres que estan al capdavant del projecte l’AI and Music Festival.

Així mateix, diferents investigadors i investigadores de la UPC assessoren la Comissió Europea, el govern català i l’Ajuntament de Barcelona en l’àmbit de la IA.

FontLa UPC lidera l’ecosistema català de recerca i innovació en Intel·ligència Artificial a Catalunya, Universitat Politècnica de Catalunya, 6 de juliol de 2021