Neix Nimble Diagnostics per monitorar els ‘stents’ a través de microones

Nimble Diagnostics és una ‘spin-off’ que desenvolupa una tecnologia basada en microones per monitorar els ‘stents’ implantats en pacients amb malalties cardiovasculars, vasculars, renals o pulmonars. Es tracta d’una ‘spin-off’ de l’Institut d’Investigació Germans Trias i Pujol (IGTP), la Universitat de Barcelona (UB) i la UPC que ha desenvolupat un dispositiu que permetrà identificar possibles obstruccions als ‘stents’ de manera ràpida i no invasiva.


Els stents són un dels dispositius mèdics més implantats al món per la seva capacitat de restaurar el flux correcte de la sang o d’altres fluids. Aquestes cànules s’utilitzen comunament per tractar malalties cardiovasculars, i ajuden a prevenir l’infart de miocardi o a tractar-ne els símptomes que perduren en el pacient. Malauradament, però, un cop implantats es poden obstruir o danyar, si bé els símptomes només apareixen quan l’stent ja ha perdut el 90% de la seva capacitat funcional, i ja és massa tard perquè el personal sanitari pugui evitar un empitjorament de les condicions del pacient.

En aquests casos s’ha de realitzar un procediment invasiu anomenat angiografia, que consisteix a introduir un catèter a l’artèria per inspeccionar directament l’stent. Òbviament, es tracta d’un procediment molt complex i invasiu, en què el pacient necessita anestèsia, rep molta exposició a raigs X i requereix un ingrés hospitalari de com a mínim 24 hores, que comporta uns costos associats molt elevats.

Tot això porta a una situació en què els professionals mèdics no poden actuar davant el problema fins que ja s’ha manifestat, fet que augmenta la incidència de complicacions greus, com ara l’ictus, l’infart o fins i tot la mort sobtada, que d’una altra manera es podrien prevenir.

Havent identificat aquesta necessitat no coberta, personal investigador de l’Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP), la Universitat Politècnica de Catalunya – BarcelonaTech (UPC) i la Universitat de Barcelona (UB) ha constituït Nimble Diagnostics, la spin-off que comercialitzarà un dispositiu per monitorar els stents a través d’una tecnologia basada en microones. El sistema Nimble permetrà identificar possibles problemes cardíacs abans que sigui massa tard, d’una manera completament no invasiva, ràpida i fàcil d’utilitzar. Això permetrà implementar tractaments primerencs per prevenir complicacions greus, així com identificar i optimitzar el tractament farmacològic dels pacients, correlacionar els símptomes amb la funció de l’stent i enfocar el tractament del pacient d’una manera holística.

 

La spin-off estarà liderada per Oriol Iborra (CEO) i per la investigadora Susana Amorós (CTO). En són cofundadors els doctors Carolina GàlvezOriol Rodríguez i Antoni Bayés, de l’IGTP; de la UPC, els investigadors Joan O’Callaghan, del grup de recerca de Sistemes, Dispositius i Materials de RF i microones (RF&MW), i  Jordi Romeu i Lluís Jofre del Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions, i vinculats a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicacions de Barcelona (ETSETB), i el professor Javier Tejada, de la UB. L’objectiu és realitzar proves preclíniques en porcs i dur a terme proves d’estrès tècniques durant el 2022, i poder començar a comercialitzar la tecnologia a partir del 2025.

 

FONT: Neix Nimble Diagnostics per monitorar els ‘stents’ a través de microones, Sala de Premsa, UPC.