Portal de transparència

CIM UPC pertany al grup de la Universitat Politècnica de Catalunya. La nostra actuació és, per tant, pública i volem ser transparents. D’acord amb la Llei estatal 19/2013 de transparència, posem aquí a la seva disposició informació rellevant de què som, qui som, què fem i com ho fem, així com la memòria d’activitats.

El patronat

El patronat exerceix les seves funcions de govern i direcció del CIM UPC de forma col·legiada i mitjançant l’adopció dels acords pertinents en cada cas. (art. 18 Estatuts del CIM UPC 25/04/2013).

Daniel Crespo Artiga

President del Patronat

(Rector de la UPC)

Climent Molins Borrell

Vicepresident del Patronat
(Vicerector de Transferència, Innovació i Emprenedoria)

Jordi Llorca Piqué

Vocal del Patronat
(Vicerector de Recerca)

Laia Ferrer Martí

Vocal del Patronat
(Directora del Departament d’Enginyeria Mecànica)

Enric Fossas Colet

Vocal del Patronat
(Director de la ETSEIB)

Àlvar Vinacua Pla

Vocal del Patronat
(Vicerector d’Estratègia Digital i representant d’UPCnet, S.L.)

La Comissió Delegada

El ple del Patronat del CIM UPC podrà delegar, mitjançant acord, la totalitat de les seves funcions a excepció d’aquelles que, mitjançant els presents estatus o per disposició legal siguin indelegables.
( art. 22 Estatuts del CIM UPC).

Sra. Laia Ferrer Martí

Presidenta de la Comissió Delegada
(Directora del Departament d’Enginyeria Mecànica)

Sr. Climent Molins Borrell

Vocal de la Comissió Delegada
(Vicerector de Transferència, Innovació i Emprenedoria)

Sr. José María Cabrera Marrero

Vocal de la Comissió Delegada
(Director General del CIM UPC)

Pla d’Igualtat

Perfil del contractant