Present i Futur de la tecnologia de fabricació digital

La fabricació digital obre les barreres d’entrada al món de la producció a qualsevol persona. Tot un canvi procedimental, de la societat del consum a una societat productora de les seves pròpies idees, on els individus són capaços ara de dissenyar i fabricar espais, objectes i dispositius.

També són i seran els dissenyadors i professionals que mitjançant el seu treball defineixen els objectes del nostre entorn els qui puguin aprofitar els avantatges de les màquines de fabricació digital, per tal de crear noves oportunitats de negoci i incorporar les propietats de les noves tecnologies en el desenvolupament de noves solucions, com ara, la bioimpressió. Una filosofia Open Source que queda definida pel lema “How to make (almost) anything”  i “How to make something that makes (almost) anything”.

Banner de la pròxima edició de la CSCC que se celebrarà a l’illa de Zakythos (Grècia).

La prioritat de la 19ª Conferència Internacional de Circuits, Sistemes, Comunicacions i Ordinadors (CSCC per les seves sigles en anglès) que se celebrarà a l’illa de Zakynthos (Grècia) del dia 16 de juliol al 20 del mateix mes, és crear un espai de debat que tracta de donar el relleu que es mereix aquesta polifacètica tecnologia. Un workshop que porta per títol “Low Cost 3D Printing: Present and Future Trends” té per objectiu discutir el camí a recórrer – i el que ja en porta fet – l’evolució tècnica de la impressió 3D per extreure’n el màxim partit i així respondre eficientment a les demandes de la societat.

O bé, quines estratègies serien les més adients a seguir per tal de reduir els costos de producció de la maquinària i aconseguir les millors garanties de sostenibilitat. Paràmetres importants i que resten a l’avantguarda evolutiva de les tecnologies de fabricació digital. El fet d’obrir noves vessants de coneixement amb les que aquesta tipologia de eina de manufactura pot col•laborar en serà també un dels reptes a debat del CSCC 2015, que mira d’establir un diàleg sinèrgic entre la fabricació digital i la medicina o la tecnologia i la química.

Tecnologies de fabricació digital innovadores de BCN3D Technologies

Una proposta que evoca i defineix el gran ventall de possibilitats potencials que ofereix la tecnologia d’impressió 3D, en contacte directe amb d’altres esferes d’especialitat ja sigui funcionant com a eina de suport o amb la seva capacitat íntegra. El principal organitzador d’aquest fòrum de caràcter internacional i l’encarregat, per tant, de moderar l’espai de debat serà el Professor Tawfik Benabdallah, director d’Industrial Products & Systems Innovation Laboratory, una secció puntera del Departament d’Enginyeria Mecànica de l’Escola Nacional Politècnica d’Oran, Algèria.

No només aquesta serà l’única figura distingida a la Conferència, sinó que vindrà acompanyada d’un Comitè amb una gran trajectòria acadèmica, per tal d’assegurar la millor qualitat i mantenir els estàndards científics dins els paràmetres internacionals més exigents que s’encarregaran de revisar tots els papers enviats per científics, enginyers o metges amb les seves acurades propostes.

Una conferència que parlarà sobre l’estat de l’art de les tecnologies d’impressió digital i posarà de manifest tot el que queda per recórrer, en una potencialitat que només queda limitada per les ales de la creativitat de la societat que la gestiona.