QUÈ OFERIM?

Som una entitat adscrita a la Universitat Politècnica de Catalunya, que té la missió institucional de transferir coneixements d’enginyeria i gestió de la tecnologia a les empreses i professionals que busquen ampliar les possibilitats de l’indústria del territori a través de la creació, millora i promoció dels seus productes i processos de fabricació.

La borsa de treball CIM UPC es gestiona a través de la plataforma JOBTEASER de forma gratuïta tant per empreses com per als candidats/es.

Aquest servei està adreçat a:

 • Alumnat o exalumnat CIM:

Oferim el nexe clau entre la universitat i l’empresa, a través de les diferents ofertes laborals o de practiques amb empreses de primer nivell

 • Empreses i professionals:

Oferim l’oportunitat de publicar ofertes de totes les modalitats contractuals de manera completament gratuïta i poder cobrir les noves necessitats que van sorgint al dia a dia de totes les empreses a causa del constant canvi en el mercat.

Ofertes laborals CIM
UPC-EMPRESES COL·LABORADORES
PRÀCTIQUES EN EMPRESES PROGRAMA D’ACOMPANYAMENT
PROFESSIONAL (PAPCIM)
Objectius:

 • Oferir la possibilitat a l’estudiantat a accedir al món laboral.

Funcionament:

 • Cobrir la necessitat formal d’un perfil específic per part d’una empresa.

A qui va adreçat:

 • A alumnes i exalumnes CIM UPC.

Remuneració:

 • A convenir amb l’empresa.
Objectius:

 • Ajudar a l’estudiantat a augmentar i completar el coneixement adquirit durant la seva formació.
 • Complementar la formació dels estudiants/es del programa amb la formació en especialització CAD CIM UPC.
 • Facilitar a les empreses l’accés a professionals.

Funcionament:

 • Es realitza un seguiment de les pràctiques per part CIM per confirmar que es desenvolupa
  correctament el programa i que tant l’empresa com l’alumne/a estan satisfets.

Durada:

 • Vinculació de 6 mesos amb la realització de cada curs d’especialització CAD amb una durada màxima de
  2500 hores.

A qui va adreçat:

 • A alumnes CIM UPC.

Remuneració:

 • A determinar per l’empresa, amb un mínim recomanat de 6€/hora.
Objectius:

 • Facilitar l’accés dels estudiants al mercat laboral realitzar pràctiques extracurriculars a CIM UPC.
 • Complementar la formació dels estudiants d’últims anys de cicles formatius, graus universitaris, de
  màster o postgraus.

Funcionament segons seguiment individual i itinerari formatiu:

 • Participació en projectes reals per a empreses.
 • Participació en projectes de recerca i desenvolupament tecnològic i de la fabricació avançada CIM
  UPC.
 • Participació en activitats de formació en l’àmbit de les tecnologies de la producció.

Durada:

 • Màxim 2500 hores

A qui va adreçat:

 • Estudiants de qualsevol dels cursos formatius del programa formatiu CIM UPC.
 • Estudiants de carreres que hagin superat el 50% dels crèdits.
 • Estudiants de màsters i postgraus.
 • Estudiants de cicles formatius.
 • És un requisit indispensable tenir la matrícula dels estudis en vigor.

INSCRIU-TE

Informació: borsatreballcimupc.org