La nostra Planta Pilot disposa d’equips industrials de fabricació (sostractiva i additiva) i d’automatització i robòtica, servint de laboratori per demostrar les capacitats de cada una d’aquestes tecnologies, així com de la seva interacció amb les persones.

L’objectiu principal és aplicar nous sistemes per flexibilitzar la producció, millorar la productivitat i facilitar el desenvolupament de nous models de negoci. La implicació de la Fabricació Additiva en la Indústria 4.0 genera noves oportunitats a les empreses per satisfer les necessitats dels seus clients. 

Durant els darrers anys, hem participat en projectes d’R+D+I en matèria de Fabricació Avançada en l’àmbit nacional i internacional, essent membre de plataformes europees com EFFRA i AM Platform, espanyoles com SIF i MANU-KET, i catalanes com Llavor 3D i BASE 3D. A més, participem i som membre actiu de la Xarxa d’R+D+I XaFIR (Xarxa Fourth Industrial Revolution), amb la finalitat de dur a terme programes de valorització i transferència de resultats.

Després d’anys treballant amb tecnologies de fabricació, hem constituït una àrea experta en Fabricació Additiva que ha dissenyat les nostres línies de recerca sobre tres eixos principals: potenciar la innovació, donar resposta a les noves necessitats socials i transferir la tecnologia al sector industrial.

  Sol·licita els nostres serveis

  T'ajudem a fer el teu projecte realitat. Emplena el formulari i en la màxima brevetat possible i ens posarem en contacte amb tu.


  Autoequator

  autoequator

  Bancs d'assaig de vàlvules d'alta pressió

  banc-assaig-valvules-alta-pressió

  Laboratori d'assajos geològics

  laborartori-assajos-geològics

  Manipulador de làmines amb càrrega estàtica

  manipulador-làmines-càrrega-estàtica

  BE-COOL

  be-cool

  LOOMING FACTORY

  looming-factory

  BIMzeed

  bimzeed

  Equip d’Experimentació Mèdica en Condicions de Microgravetat

  vol-parabolic

  L’empresa RENISHAW té uns comparadors tridimensionals anomenats EQUATOR, la funció d’aquests sistemes és la de mesurar una peça anomenada “master” i a continuació comparar les desviacions de les peces produïdes amb el patró per veure les desviacions de fabricació.

  El projecte va consistir a fer un sistema d’entrada de peces automàtic perquè un robot deixés les peces en una safata fora de l’Equator i el sistema portés la peça fins a l’interior per ser mesurada i després sortís.

  L’empresa LPG es dedica a la fabricació de vàlvules per a sistemes d’extinció d’incendis i distribució d’ampolles carregades a alta pressió d’agents extintors. El projecte va consistir en desenvolupar un sistema de seguretat per a les proves de les vàlvules. En el procés de validació es sotmeten les vàlvules a altes pressions simulant l’entorn real de treball i és possible que elements no connectats correctament poguessin sortir projectats.

  Després d’una avaluació de riscos, es va dissenyar i fabricar un carenat a mida i es va automatitzar el procés d’assajos, permetent a l’operari realitzar les tasques d’assajos sense necessitat d’assumir els riscos inherents del procés.

  La UNIVERSITAT DE BARCELONA (UB) compta amb un centre d’investigació anomenat Geomodels on investiguen diferents processos geològics mitjançant les noves tecnologies. L’equip de laboratori aconsegueix simular, mitjançant el moviment controlat de diferents actuadors, moviments de terra a escala reduïda per tal d’extrapolar els resultats a escala real.

  El laboratori treballa de manera multidisciplinar, on l’equip del CIM UPC, tenim un paper molt important; per modelar processos geològics amb mètodes de geologia, enginyeria i modelatge matemàtic. Els resultats són tant de tipus científic (avenç en el coneixement dels processos i la caracterització) com tecnològic (desenvolupament de metodologies de treball i eines de modelatge).

  L’empresa GEMALTO en una de les seves línies de negoci fabrica targetes bancàries i les distribueix, en un dels processos de fabricació anomenat laminatge les targetes es sotmeten a temperatura i pressió per unir les diferents capes que les formen.

  El projecte va consistir a fer una màquina que fos capaç de muntar les safates amb xapes metàl·liques i làmines de targetes, provinents d’un magatzem de producte brut, que entren en la màquina i en sortir laminades desmuntar aquestes safates per deixar el producte acabat en uns carros.

  El projecte Be-cool té com a objectiu desenvolupar una nova tecnologia de refrigeració alternativa basada en fluids criogènics, mitjançant el disseny, fabricació i validació d’un sistema de refrigeració versàtil capaç de reduir o eliminar per complet l’ús de refrigerants i fluids de tall tradicionals en els processos de mecanitzat. A més, reduirà els costos i l’impacte mediambiental, mantenint la productivitat del procés de mecanitzat.

  Els principals objectius del projecte són:

  • Desenvolupar d’un nou mètode de refredament/lubricació basat en fluid CO2 criogènic reciclat.
  • Provar el sistema desenvolupat en aleacions difícils de mecanitzar, establint paràmetres de tall i comparant-los amb els processos utilitzats actualment.
  • Dissenyar un sistema innovador que podria traslladar-se a altres aplicacions.

  En altres termes, el nou producte es presenta en dues versions:

  • Un sistema integrat MQL + CO2.
  • Una solució autònoma adaptable als equips actuals.

  Looming Factory està coordinat pel centre de recerca en Accionaments Electrònics i Aplicacions Industrials (MCIA, per les seves sigles en anglès) de la UPC que es proposa desenvolupar i validar en plantes pilot de sistemes productius les tecnologies digitals de l’anomenada Quarta Revolució Industrial, caracteritzada per la interconnexió de màquines i sistemes i la integració operacional dels treballadors amb l’entorn productiu, així com per l’intercanvi d’informació amb els sistemes de logística i distribució. En aquest sentit desenvoluparà quatre projectes que sumen una inversió global de 4 milions d’euros.

  • Smart Factory: centrat en desenvolupar algorismes de monitoratge avançat.
  • Connected Factory: centrat en els sistemes de comunicacions.
  • Robots on Factory: ús de l’espai de treball per part de braços robots o de robots mòbils i la seva col·laboració amb treballadors.
  • Factories of the Future: inclou els demostradors de tecnologies desenvolupades en els projectes anteriors, on al CIM UPC som líders de projecte.

  Aquest projecte es cofinança pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

  El projecte BIMzeED s’enfoca en les necessitats formatives per a la indústria de la construcció actual i futura amb el propòsit principal de fomentar:

  1. Una millor ocupabilitat
  2. Un creixement baix en carboni
  3. Habilitats verdes i NZEB (near Zero Energy Buildings )
  4. Augment en l’ocupació juvenil

  El desafiament del projecte BIMzeED és superar el desajust d’habilitats i millorar l’ocupabilitat en l’actual mercat europeu de la construcció ampliant les habilitats existents de formadors, pimes, administradors d’edificis, treballadors artesanals i altres professionals.

  L’objectiu del projecte és estudiar el comportament dels transportadors ABC (agents biològics responsables de l’eliminació de drogues i altres toxines de les cèl·lules humanes) en condicions de microgravetat. Per aconseguir aquestes condicions, l’experiment s’ha dut a terme mitjançant una successió de vols parabòlics de la ESA.

  Una vegada en condicions d’ingravitació es duen a terme els experiments que avaluen l’activitat de la família de transportadors ABC. Durant els últims anys hem estat desenvolupant un protocol d’actuació que ens permetrà mesurar amb precisió l’activitat del transportador ABC durant els vols parabòlics.

  Es realitza un experiment en condicions normals de gravetat amb tal de comparar si els esforços gravitacionals són capaços d’afectar l’activitat del transportador. Per entendre amb més detall el mecanisme d’acció dels transportadors s’utilitzaran inhibidors capaços de regular la funció transportadora.

  L’agrupació emergent BASE3D, coordinada per CIM UPC, és una agrupació de centres de recerca nascuda per potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació en Impressió 3D, i que s’ha proposat augmentar els TRL (Technology Readiness Level) de diverses línies de fabricació de tecnologies de fabricació additiva, i que ho farà executant projectes que totalitzen una inversió global d’uns 3,7 M€.

  Per fer-ho, s’han impulsat 4 projectes:

  • LIGHT3D: Tecnologies de làser i altra Llum, liderat per LEITAT.
  • FUSE3D: Tecnologies per a deposició de material semifós, liderat per HSJD.
  • INK3D: Tecnologies per a la deposició de tintes contínues, liderat pel grup de recerca BBT de la UPC.
  • HYBRI3D: Tecnologies per a la hibridació multimaterial, liderat per CIM UPC.

  Està cofinançat un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional 2014-20 de Catalunya amb el suport del Departament de Recerca i Universitats.

            

  La Comunitat LLAVOR 3D coordinada per Leitat agrupa 31 entitats catalanes desenvolupant 4 projectes amb un pressupost de quasi 11M€. L’objectiu és accelerar el desenvolupament i l’adopció de la fabricació additiva i impressió 3D per part del sector industrial per a la millora de la seva competitivitat. L’esdeveniment de llançament de la Comunitat RIS3CAT LLAVOR 3D va tenir lloc el 10 de maig a la seu de Leitat.

  La Comunitat LLAVOR 3D s’engloba en el marc de l’estratègia RIS3CAT, l’objectiu principal de la qual és la recerca i la innovació per a l’especialització intel•ligent de Catalunya, en resposta a l’exigència de la Unió Europea. Amb un pressupost de quasi 11M€, la Comunitat té com a objectiu final accelerar el desenvolupament i l’adopció de les tecnologies de fabricació additiva i impressió 3D per part de la indústria. La Comunitat està cofinançada per la Generalitat de Catalunya a través d’ACCIÓ, mitjançant un ajut de fins a 3.8 milions d’euros provinents del fons FEDER.

  En l’esdeveniment van participar més de 100 persones, provinents tant de les 31 entitats membres de la Comunitat com d’altres entitats col•laboradores que estaran vinculades de forma activa. A la Comunitat hi participen tant PIMES com grans empreses, centres de recerca i universitats del sistema d’innovació català. Per a les empreses, aquestes tecnologies representen una alternativa per a dissenyar, desenvolupar i produir de manera sostenible nous productes que enforteixin la seva competitivitat. El Pla d’Actuació de la Comunitat preveu el desenvolupament d’aquest tipus de tecnologia als sectors de la fabricació d’utillatges, la millora de productes i processos industrials, el transport i la salut.

  Dins dels projectes de la Comunitat LLAVOR 3D, es desenvoluparan noves eines de software, nous materials, processos productius més eficients i versàtils, nous postprocessos i tractaments superficials i noves aplicacions de la impressió 3D, contribuint a la creació d’un ecosistema d’I+D en tecnologies de fabricació additiva que enforteixi el posicionament de Catalunya com a referent internacional.

  logos-blog2_0.jpg