Reptem l’alumnat a buscar la viabilitat tecnològica i econòmica de casos reals de la indústria

Francesc Sabaté, Roger Uceda i Felip Fenollosa són els directors acadèmics dels màsters en fabricació i desenvolupament tecnològic per a la indústria que impulsa el CIM-UPC. Aquests programes s’han dissenyat per formar els perfils digitals que demanarà la indústria en els pròxims anys, gràcies a la privilegiada experiència en recerca i innovació d’aquest centre tecnològic i al seu contacte directe amb les necessitats de l’empresa. En aquesta entrevista coneixem amb més detall aquestes propostes formatives en les àrees d’enginyeria i disseny de producte, producció, fabricació additiva, transformació digital i robòtica.
Indústria i tecnologia ja són un binomi indissociable. Com afecta aquest escenari digital a les empreses? Quins reptes tenen al davant per seguir sent competitives?

La digitalització a la indústria té ja un llarg recorregut: des dels anys 90, sota el concepte CIM (Computer Integrated Manufacturing), les empreses han assumit que molts guanys de competitivitat passen per integrar les eines digitals al procés de desenvolupament de nous productes i, per descomptat, al procés productiu. Les organitzacions més capdavanteres actualment són les que més esforços han anat fent en aquesta línia, i ara aquest camí progressa amb tota la potència que permeten les eines del nou paradigma de la Indústria 4.0. La digitalització arriba a l’extrem i de cop ens trobem no sols amb una optimització d’una activitat (un millor disseny CAD, una gestió de dades de producció al núvol…), sinó que s’obren nous models de negoci que poden capgirar el taulell empresarial: sensors IoT que permeten monitorar a distància un equipament, canviant un model de venda per un de servitització, o la materialització personalitzada de productes amb fabricació additiva, accedint així a nínxols de mercat per als quals abans no s’era competitiu… En resum, no estem parlant de reptes d’actualització, que també, sinó d’una possible reformulació total de les regles de joc.

També els professionals del sector industrial hauran d’adaptar-s’hi ràpidament. Quines competències hauran de desenvolupar?

La nostra vivència com a professionals que donem suport a la transferència tecnològica ens ha permès detectar tant les necessitats de les empreses per mantenir la seva competitivitat com el fet que no disposen de perfils preparats per a fer-hi front. A nivell general, ens preocupa molt el desenvolupament de competències transversals com la del treball en equip, que es reflecteix en la forma de desenvolupar els nostres programes formatius. També posem molta atenció a les competències vinculades a preparar models de negoci, presentar propostes de valor o a justificar inversions en tecnologia, donat que els rols demandats per les empreses són els de persones que puguin tenir un paper d’implantadores d’èxit tant de tecnologia com del negoci i la seva explotació. I les competències més tecnològiques, les que permeten dominar el nou llenguatge digital en què s’ha de moure la nova realitat industrial, es proporcionen al llarg de tots els itineraris, sempre en forma d’assimilació per la via de la pràctica.
El CIM UPC compleix 30 anys liderant recerca, transferència de tecnologia i formació en digitalització de la indústria. Quins projectes hi desenvolupeu actualment i són els reptes de futur en els pròxims anys?

La gran majoria dels projectes que duem a terme actualment pivoten al voltant de la Indústria 4.0 i comprenen un espectre molt ampli. Des de grans projectes consorciats com el projecte “Looming Factory”, que té com a objectiu transformar el model productiu per tal que màquines i treballadors treballin de forma integral i connectada, al projecte “Base 3D” que pretén potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació en Impressió 3D, passant per  innumerables projectes d’una dimensió més petita, però igualment transformadors amb PiMES i startups, que veuen en el CIM UPC el millor partner tecnològic estratègic amb qui aliar-se.
Com heu integrat tots aquests coneixements en els màsters i postgraus?

Ho integrem d’una forma molt natural. Fa més de 25 anys que impartim alguns dels nostres màsters i cada any evolucionen a partir de 3 grans eixos: la visió que tenim els directors a partir de la nostra participació en projectes industrials, el feedback que ens donen els participants i les empreses d’on procedeixen, així com els suggeriments dels diferents professors, molts professionals de la indústria, que tenim a l’equip.

Des del Centre CIM creiem que hem de predicar amb l’exemple, de forma que la millora contínua, principal estratègia de la filosofia lean manufacturing, és la millor eina que tenim per disposar de programes innovadors i actualitzats.

A part, els directors fem una feina de vigilància tecnològica, de forma que en els darrers 5 anys hem posat en marxa dos nous programes de màster estretament lligats amb la Indústria 4.0.
Quina és l’oferta formativa per a aquest curs acadèmic?

Actualment disposem de 6 programes de màster, que cobreixen les necessitats de qualsevol perfil industrial dins les àrees de disseny de producte, enginyeria de processos, automatització, transformació digital i gestió de la producció. En concret estem parlant dels següents programes:

Màster en Enginyeria de Producte i Processos de Fabricació (CIME)
Màster en Disseny i Enginyeria de Desenvolupament de Producte (DEDP)
Màster en Disseny i Enginyeria per a Fabricació Additiva (DEFAM)
Màster en Producció Automatitzada i Robòtica (PAIR)
Màster en Transformació Digital en la Indústria (MTDI)
Màster en Direcció de la Producció (MDP)

Com a directors acadèmics, combineu la vostra activitat docent i investigadora amb una llarga experiència al sector industrial. És un patró que es repeteix en la resta d’equip docent?

Certament, aquest patró no és el que predomina als nostres màsters. Generalment, el professorat està format per professionals que treballen en empreses líders i que són especialistes en la matèria que imparteixen al màster.

Aquesta expertise, juntament amb les ganes de compartir el seu coneixement i experiència, fa que siguin els millors candidats a participar en els nostres programes.

La nostra feina com a directors és la d’alinear les diferents matèries de forma que s’aconsegueixin els objectius específics de cada màster, tot vetllant perquè el model pedagògic tingui la unitat i excel·lència que són el nostre segell característic.

Quina és la metodologia d’aprenentatge d’aquests programes? Podeu citar-nos algun exemple concret?

La metodologia que utilitzem és eminentment pràctica. Com millor s’aprèn és fent i la nostra feina com a directors és proposar una sèrie de reptes en forma de casos que s’han de solucionar a partir de les competències tècniques i transversals que anem treballant en els diferents màsters i postgraus.

Tenim exemples molt interessants, com seria el cas del disseny en 3D d’una lluminària per una empresa molt reconeguda a nivell internacional, que s’havia de poder imprimir en 3D, o bé la connectivitat dels centres de mecanitzat de la nostra planta pilot, aplicant algoritmes de machine learning per tal de preveure possibles fallades en temps real.

Al CIM UPC apostem sempre per proposar reptes reals als nostres alumnes, que els facin sortir de la zona de confort d’una aula, i ho podem fer gràcies al nostre estret contacte amb el teixit industrial. En tots els màsters es treballa pel mètode del cas, els participants han de treballar com una enginyeria i buscar la viabilitat tecnològica i econòmica al repte real que cada director presenta a l’inici del màster. Al llarg del curs, en cada assignatura, es van donant els continguts i coneixements tecnològics, que, traslladats al cas, permetin trobar la millor solució, la qual hauran de defensar davant d’un tribunal i de la resta de participants del curs.

Quin tipus d’equipaments trobem a les instal·lacions del CIM UPC i quin ús se’n fa per a simulacions i pràctiques?

El CIM UPC no és un centre de formació, sinó un centre tecnològic que transfereix el coneixement a través de la participació en projectes col·laboratius amb empreses i a través dels diferents programes de formació que impartim.

Així, aquests programes són la conseqüència del nostre dia a dia i els equipaments que utilitzem ocupen gran part del seu temps treballant en aquests projectes reals amb empreses i altres centres de recerca.

Aquesta manera de funcionar, permet que tinguem sempre el nivell tecnològic actualitzat i disponible per utilitzar als nostres programes de formació.

A la nostra Planta Pilot disposem de diversos robots, ja siguin industrials ABB o col·laboratius d’Universal Robots. També disposem de centres de mecanització de 3 i 5 eixos Haas i Deckel Maho, màquines d’injecció de plàstic, equips d’escanejat làser i impressores 3D de Ricoh, 3D Systems i BCN3D. Pel que fa als entorns de producció comptem amb panells de programació amb PLC/PAC Schneider, SIEMENS, Rockwell Automation; centres de regulació i control amb instrumentació VEGA, Endress Hauser, Bürkert, connectats a sistemes SCADA/MES Wonderware/AVEVA i Ignition; i un gateway LoRa en l’àmbit de IIoT.

En total, uns equips amb un valor de més de 3 milions d’euros que estan a la disposició dels diferents programes que impartim des del CIM UPC. Si els voleu conèixer, ja sabeu on trobar-nos!

Font: F. Sabaté, R. Uceda i F. Fenollosa: “Reptem l’alumnat a buscar la viabilitat tecnològica i econòmica de casos reals de la indústria”