Sinteritzat làser (SLS)

El Sinteritzat Selectiu per Làser (Selective Laser Sintering) utilitza materials termoplàstics per la fabricació de prototips amb bones propietats mecàniques i funcionals que, per tant, de vegades s’utilitzen com a peces finals. Utilitza un làser d’alta potència per fondre partícules de plàstic en pols capa a capa. La possibilitat de fer servir materials compostos amb fibra (de vidre i de carboni) i metalls permet ampliar el seu rang d’aplicacions. Aquesta tecnologia no requereix estructures de suport i permet fabricar una peça sobre l’altra.

Tradicionalment, s’utilitza com a material la poliamida (PA), però noves tecnologies emergents disponibles en CIM UPC (Ricoh AM S5500P) permeten utilitzar plàstics més comuns com el polipropilè (PP).

Avantatges

 • Molt bon comportament mecànic
 • Resistència a la humitat i temperatures fins als 80 ºC
 • Resistència a l’impacte i a líquids agressius com hidrocarburs, glicol, aigua calenta
 • Cost més econòmic que l’esterolitografía
 • Absència de suports de construcció i construcció i posttractament
 • Inexistència de limitacions geomètriques

Aplicacions

 • Validació de muntatge d’un producte: idònia per a clipatges i per validar mecanismes i peces que han d’anar acoblades
 • Peces amb geometries complexes: En no requerir estructura de suport durant la fabricació, el sinteritzat és capaç de fabricar qualsevol geometria per difícil que pugui semblar.
 • Sèries curtes o peça final: Els materials carregats amb fibra o metàl·lics permeten la producció de sèries curtes o utilitzar els prototips com a peça final.
 • Peces en contacte amb líquids agressius: com hidrocarburs, glicol i aigua calenta.
 • Prototips de gran escala: Mitjançant un postprocés de soldadura no hi ha limitació dimensional per a la fabricació de prototips

 Equipaments disponibles

DTM Vanguard HS

cimupc-fabricacio-machine-dtm-vanguard

RICOH AM S5500P

cimupc-fabricacio-machine-ricoh

Aquest equip de 3D systems és similar a les màquines Sinterstation fonamentals de DTM, ja que tots dos utilitzen el procés de sinterització selectiva per làser de DTM, o SLS. No obstant això, les màquines Vanguard, estan dissenyades per realitzar peces de qualitat de producció d’una manera més ràpida i precisa, és a dir, amb uns detalls més fins i uns acabats superficials més llisos i perfectes.

A més, les dades de tolerància i dimensionals d’aquests equips, van mostrar una millora substancial del 20 per cent pel que fa a la Sinterstation 2500, fent-la una màquina més ràpida, precisa i que ofereix una major flexibilitat de fabricació.

Característiques

 • Potència de làser: 25-100 W
 • Màxima velocitat d’escanejat: 10 mm/s
 • Dimensions màximes de peça: 370 x 320 x 445 mm
 • Alçada mínima de capa: inferior a 0,1 mm

El RICOH AM S5500P és el futur de la fabricació additiva. Amb el seu volum generós de construcció, l’AM S5500P permet produir molts components alhora, assegurant una producció ràpida, flexible i rendible. Utilitza Powder Bed Fusion (o tecnologia SLS) per fondre una àmplia varietat de polímers i produir peces. La nostra tecnologia utilitza la calor i una coberta intel·ligent combinada amb un làser per fabricar components d’ús final, podent-se utilitzar en indústries com l’aeroespacial, l’automobilística i la mèdica. Usant paràmetres avançats de control tèrmic, es beneficia de capacitats de fabricació altament precises.

Característiques

 • Gran volum de construcció
 • Control de temperatura avançat
 • Distribució dual de la pols
 • Alta fiabilitat
 • Àmplia selecció de materials: pot seleccionar materials de la gamma aprovada de Ricoh, inclosos Polipropilè (PP), PA6GB, PA11, PA12, PA12GB
 • Volum efectiu: 550 x 550 x 500 mm

Impressió 3D (FFF)

La Fabricació per Fil Fos (FFF) és una tècnica per a la fabricació de prototips o peces finals que basa el seu funcionament en un fil de material termoplàstic i un extrusor que es mou en el pla XY horitzontal i la bancada en el pla Z vertical. Aquest termoplàstic es solidifica immediatament sobre la capa anterior.

CIM-UPC té accés tant a equips industrials (gamma Fortus de Stratasys) com equips de codi obert de sobretaula: CIM-UPC, a través de la spin-off BCN3D Technologies, ha fet accessible aquesta tecnologia a tothom, perfeccionat el seu ús amb el sistema de doble extrusor independent IDEX (Independent Dual EXtruder) que incorporen les impressores BCN3D Sigma i Sigmax.

Avantatges

 • Materials termoplàstics molt accessibles (PLA) i molt utilitzats en els productes finals (ABS, PET-G…)
 • Producció de peces a un cost molt reduït
 • Mescla de diferents tipus de materials (rígids i flexibles) i amb diferents característiques (resistència, color, …)
 • Construcció de geometries complexes: Gràcies a la utilització de suports hidrosolubles
 • Reducció del temps d’impressió: Gràcies a la utilització de diferents gruixos de hotend

Aplicacions

 • Petits prototips, objectes de regal, gadgets…
 • Les peces obtingudes poden ser usades com a prototips a la oficina tècnica o com peces finals en processos productius (utillatges a mida), bens d’equip (peces singulars), etc.
 • Programes formatius en Fabricació Digital, donada la seva gran accessibilitat. Maquetes i muntatges de projectes educatius són comunament realitzats en FFF donada la disponibilitat i baix cost
 • Autofabricació de models i peces finals
 • Fabricació de peces multimaterial i/o multicolor

Equipaments disponibles

BCN3D Epsilon W27

BCN3D Epsilon W27

BCN3D Epsilon W50

BCN3D Epsilon W50

La Epsilon W27 és una potent impressora 3D professional, dissenyada per a fabricar peces sòlides amb materials industrials, gràcies a característiques com el seu disseny tancat, que permet un major control de la temperatura a l’interior de la cambra.

Equipada amb el nostre revolucionari sistema de Doble Extrusió Independent (IDEX), la Epsilon W27 imprimeix peces funcionals i resistents amb qualitat i precisió extremes.

Característiques

 • Perfils recomanats: Altura de capa: 0,2mm | 0,3mm | 0,4mm (depenent del diàmetre del filtre)
 • Altura de capa: 0,05mm – 0,5 mm – (perfils personalitzats)
 • Resolució de posicionament (X / I / Z): 1,25 µm / 1,25 µm / 1 µm
 • Temperatura de funcionament: 15°C – 30°C
 • Temperatura màxima de l’extrusor: 300°C
 • Temperatura màxima del llit: 120°C

La Epsilon W50 és una potent impressora 3D professional, dissenyada per a fabricar peces a gran escala amb materials industrials, gràcies a característiques com el seu disseny tancat, que permet un major control de la temperatura a l’interior de la cambra.

Equipada amb el nostre revolucionari sistema de Doble Extrusió Independent (IDEX), la Epsilon W50 imprimeix peces funcionals i resistents amb qualitat i precisió extremes.

Característiques

 • Perfils recomanats: Altura de capa: 0,2mm | 0,3mm | 0,4mm (depenent del diàmetre del filtre)
 • Altura de capa: 0,05mm – 0,5 mm – (perfils personalitzats)
 • Resolució de posicionament (X / I / Z): 1,25 µm / 1,25 µm / 1 µm
 • Temperatura de funcionament: 15°C – 30°C
 • Temperatura màxima de l’extrusor: 300°C
 • Temperatura màxima del llit: 120°C

Estereolitografia (SLA)

L’estereolitografia (SLA) és una tecnologia additiva per a la fabricació de prototips que requereixen alta precisió de detall, bon acabat superficial i aspecte similar als plàstics tècnics.

Es classifica dins del camp de la Fotopolimerització en tanc (Vat photopolymerization), i utilitza resines epoxi fotopolímèriques que es solidifiquen quan estan exposades a la llum ultraviolada, ja sigui per làser o projectors de tipus DLP. En el primer cas, partint d’un fitxer CAD 3D, un raig làser ultraviolat traça cada secció del model que cal fabricar sobre un tanc de resina fotopolimèrica i materialitza el model capa a capa. Aquesta tecnologia requereix una estructura de suport, que es fa amb la mateixa resina, per a la sustentació de la peça a la cubeta durant la fabricació.

Avantatges

 • Rapidesa de fabricació: Els objectes funcionals poden ser produïts en menys d’un dia
 • Elevada presència a industria. Primera tecnologia de fabricació additiva capaç de reproduir detalls i parets primes.
 • Bon acabat superficial: No presenten porositat en la superfície, i no necessiten tractament per fer-les impermeables a l’aigua o a l’aire
 • Les peces produïdes mitjançant esterolitografia poden ser mecanitzades posteriorment

Aplicacions

 • Presentacions de marketing: Acabat mirall idèntic a la peça final, ideal per promocionar un producte. Apte per a peces finals sense exigències mecàniques elevades.
 • Assajos amb fluids: Donada la suavitat de les superfícies i la baixa rugositat de les parets és ideal per a prototips que han d’estar en contacte amb fluids.
 • Motlles de silicona: A partir de la fabricació d’una peça màster es realitza el motlle de silicona.
 • Escultura i art: Fàcil de polir, manipular i pintar. Artistes i modelistes fan ús d’aquesta tecnologia com a eina de fabricació dels seus models.

Equipaments disponibles

SLA-7000

cimupc-fabricacio-machine-sla-7000

Aquest equip d’impressió 3D per tecnologia de estereolitografia (foto-solidificació de resines) permet la fabricació de peces de qualsevol geometria amb uns acabats d’alta precisió, i unes capacitats superficials i mecàniques de gran qualitat.

Les peces obtingudes poden mecanitzar-se i ser utilitzades per a la creació de motlles mestres pel moldeig per injecció, termoconformació o bufat. Però a més les peces ofereixen la possibilitat de realitzar acoblats perfectes, clicatges i inserits metàl·lics. Els materials utilitzats poden ser transparents o amb color, rígids o elàstics o fins i tot combinar propietats en diferents proporcions.

Característiques

 • Alçada mínima de capa: 0,0254 mm
 • Pes màxim de peça: 68 kg
 • Màxim volum de peça: 253,6 litres
 • Dimensions màximes de peça: 508 x 508 x 600 mm

  Demana el teu pressupost

  T'ajudem a fer el teu projecte realitat. Emplena el formulari i en la màxima brevetat possible ens posarem en contacte amb tu.