Estereolitografia (SLA)

L’estereolitografia (SLA) és una tecnologia additiva per a la fabricació de prototips que requereixen alta precisió de detall, bon acabat superficial i aspecte similar als plàstics tècnics.

Es classifica dins del camp de la Fotopolimerització en tanc (Vat photopolymerization), i utilitza resines epoxi fotopolímèriques que es solidifiquen quan estan exposades a la llum ultraviolada, ja sigui per làser o projectors de tipus DLP. En el primer cas, partint d’un fitxer CAD 3D, un raig làser ultraviolat traça cada secció del model que cal fabricar sobre un tanc de resina fotopolimèrica i materialitza el model capa a capa. Aquesta tecnologia requereix una estructura de suport, que es fa amb la mateixa resina, per a la sustentació de la peça a la cubeta durant la fabricació.

Avantatges

 • Rapidesa de fabricació: Els objectes funcionals poden ser produïts en menys d’un dia
 • Elevada presència a industria. Primera tecnologia de fabricació additiva capaç de reproduir detalls i parets primes.
 • Bon acabat superficial: No presenten porositat en la superfície, i no necessiten tractament per fer-les impermeables a l’aigua o a l’aire
 • Les peces produïdes mitjançant esterolitografia poden ser mecanitzades posteriorment

Aplicacions

 • Presentacions de marketing: Acabat mirall idèntic a la peça final, ideal per promocionar un producte. Apte per a peces finals sense exigències mecàniques elevades.
 • Assajos amb fluids: Donada la suavitat de les superfícies i la baixa rugositat de les parets és ideal per a prototips que han d’estar en contacte amb fluids.
 • Motlles de silicona: A partir de la fabricació d’una peça màster es realitza el motlle de silicona.
 • Escultura i art: Fàcil de polir, manipular i pintar. Artistes i modelistes fan ús d’aquesta tecnologia com a eina de fabricació dels seus models.

Equipaments disponibles

SLA-7000

cimupc-fabricacio-machine-sla-7000

Aquest equip d’impressió 3D per tecnologia de estereolitografia (foto-solidificació de resines) permet la fabricació de peces de qualsevol geometria amb uns acabats d’alta precisió, i unes capacitats superficials i mecàniques de gran qualitat.

Les peces obtingudes poden mecanitzar-se i ser utilitzades per a la creació de motlles mestres pel moldeig per injecció, termoconformació o bufat. Però a més les peces ofereixen la possibilitat de realitzar acoblats perfectes, clicatges i inserits metàl·lics. Els materials utilitzats poden ser transparents o amb color, rígids o elàstics o fins i tot combinar propietats en diferents proporcions.

Característiques

 • Alçada mínima de capa: 0,0254 mm
 • Pes màxim de peça: 68 kg
 • Màxim volum de peça: 253,6 litres
 • Dimensions màximes de peça: 508 x 508 x 600 mm