Sinteritzat làser (SLS)

El Sinteritzat Selectiu per Làser (Selective Laser Sintering) utilitza materials termoplàstics per la fabricació de prototips amb bones propietats mecàniques i funcionals que, per tant, de vegades s’utilitzen com a peces finals. Utilitza un làser d’alta potència per fondre partícules de plàstic en pols capa a capa. La possibilitat d’utilitzar materials composats amb fibra (de vidre i de carboni) i metalls permet ampliar el seu rang d’aplicacions. Aquesta tecnologia no requereix estructures de suport i permet fabricar una peça sobre l’altra.

Tradicionalment s’utilitza com a material la poliamida (PA), però noves tecnologies emergents disponibles en el CIM UPC (Ricoh AM S5500P) permeten utilitzar plàstics més comuns com el polipropilè (PP).

Avantatges

 • Molt bon comportament mecànic
 • Resistència a la humitat i temperatures fins als 80 º C
 • Resistència a l’impacte i a líquids agressius com hidrocarburs, glicol, aigua calenta
 • Cost més econòmic que la esterolitografía
 • Absència de suports de construcció i post-tractament
 • Inexistència de limitacions geomètriques

Aplicacions

 • Validació de muntatge d’un producte: idònia per a clipatges i per validar mecanismes i peces que han d’anar acoblades
 • Peces amb geometries complexes: En no requerir estructura de suport durant la fabricació, el sinteritzat és capaç de fabricar qualsevol geometria per difícil que pugui semblar.
 • Sèries curtes o peça final: Els materials carregats amb fibra o metàl·lics permeten la producció de sèries curtes o utilitzar els prototips com a peça final.
 • Peces en contacte amb líquids agressius: com hidrocarburs, glicol i aigua calenta.
 • Prototips de gran escala: Mitjançant un postprocés de soldadura no hi ha limitació dimensional per a la fabricació de prototips

 Equipaments disponibles

DTM Vanguard HS

cimupc-fabricacio-machine-dtm-vanguard

RICOH AM S5500P

cimupc-fabricacio-machine-ricoh

Aquest equip de 3D systems és similar a les màquines Sinterstation fonamentals de DTM, ja que tots dos utilitzen el procés de sinterització selectiva per làser de DTM, o SLS. No obstant això, les màquines Vanguard, estan dissenyades per realitzar peces de qualitat de producció d’una manera més ràpida i precisa, és a dir, amb uns detalls més fins i uns acabats superficials més llisos i perfectes.

A més, les dades de tolerància i dimensionals d’aquests equips, van mostrar una millora substancial del 20 per cent pel que fa a la Sinterstation 2500, fent-la una màquina més ràpida, precisa i que ofereix una major flexibilitat de fabricació.

Característiques

 • Potència de làser: 25-100 W
 • Màxima velocitat d’escanejat: 10 mm/s
 • Dimensions màximes de peça: 370 x 320 x 445 mm
 • Alçada mínima de capa: inferior a 0,1 mm

El RICOH AM S5500P és el futur de la fabricació additiva. Amb el seu volum generós de construcció, l’AM S5500P permet produir molts components alhora, assegurant una producció ràpida, flexible i rendible. Utilitza Powder Bed Fusion (o tecnologia SLS) per fondre una àmplia varietat de polímers i produir peces. La nostra tecnologia utilitza la calor i una coberta intel·ligent combinada amb un làser per fabricar components d’ús final, podent-se utilitzar en indústries com l’aeroespacial, l’automobilística i la mèdica. Usant paràmetres avançats de control tèrmic, es beneficia de capacitats de fabricació altament precises.

Característiques

 • Gran volum de construcció
 • Control de temperatura avançat
 • Distribució dual de la pols
 • Alta fiabilitat
 • Àmplia selecció de materials: pot seleccionar materials de la gamma aprovada de Ricoh, inclosos Polipropilè (PP), PA6GB, PA11, PA12, PA12GB
 • Volum efectiu: 550 x 550 x 500 mm