Electroerosió de fil

El mecanitzat per electroerosió de fil s’utilitza per realitzar talls d’alta precisió en materials conductors.

És possible gràcies al salt de descàrregues elèctriques que té lloc entre l’elèctrode i la peça a mecanitzar. És un procés termoelèctric, en el qual les espurnes produïdes representen una font tèrmica puntural que s’encarregara de fondre el material de la peça, produint d’aquesta manera l’erosió. A més, s’utilitza aigua desionitzada, que ajudarà al salt i per tant a la qualitat de les espurnes, a refrigerar el material ja erosionat i a eliminar el material arrencat.

Avantatges

 • Treball amb materials conductors que tinguin gruix rellevant
 • No resulta necessari el mecanitzat previ de l’elèctrode
 • És un procés d’alta precisió i amb angularitat variable controlada
 • Resultats constants: Permet la reproducció de la mateixa peça una vegada i una altra
 • Es poden aconseguir formes complexes
 • Permet mecanitzar materials prèviament temperats

Aplicacions

 • Tall de materials i peces d’extremada duresa sense esforç mecànic
 • Erosió de materials conductors
 • Peces metàl•liques de molt gruix (que no es tallarien per làser o aigua) en què es desitja precisió i no importa la productivitat (procés lent)
 • Peces molt petites com a clavilles d’injector o agulles per a ús mèdic
 • Peces amb parets molt primes
 • Tall de materials apilats: Sense necessitat de dispositius ni suports de subjecció
 • Tall de radis diminuts

Equipaments disponibles

ONA FIL

ona_ue250

Equip que a partir de l’electroerosió per fil permet la fabricació d’eines i prototips de metall, amb alt nivell de precisió i acabats superficials de qualitat. S’utilitza per al mecanitzat de peces, de materials conductors, que tinguin un gran gruix o densitat i permet reduir el temps de mecanitzat d’aquestes.

Una de les seves característiques principals és que pot utilitzar-se per a la realització de textures en superfícies metàl·liques, així com mecanitzat, això la fa ideal per a la fabricació d’eines per a model per injecció de plàstic i altres processos per a la fabricació de peces de plàstic, sent aquest l’àmbit de major aplicació d’aquest procés.

Característiques

 • Nombre d’eixos: 4
 • Diferència de potencial: 100-250 Volts
 • Velocitat màxima de tall: 240 mm/min
 • Màxim pes de peça: 500 kg
 • Diàmetre del fil: 0,1 – 0,3 mm