Tornejat CNC

El tornejat CNC és un procés de fabricació sustractiva, que resulta molt útil per realitzar diverses operacions d’erosió sobre el material i per mecanitzar peces de revolució.

Aquesta tecnologia permet mecanitzar, tallar, foradar, ranurar i devastar peces de tots els tipus. És una de les tècniques més utilitzades per a la fabricació de peces senzilles, utillatges i per realitzar els ajustos finals a les peces fabricades mitjançant altres tecnologies. La màquina opera empenyent l’eina de tall o devastació en un moviment regulat d’avanç cap a una peça subjecta per un capçal que al seu torn manté la peça girant contínuament, fins que el contacte amb la mateixa produeix l’arrencada de ferritja que possibilita l’erosió de la peça.

Avantatges

 • Permet obtenir més precisió en el mecanitzat de geometries de revolució.
 • Seguretat: els treballadors no estan en contacte directe ni exposats a les eines de tall
 • Són capaços de realitzar el mateix procés sempre amb el mateix nivell de perfecció
 • Execució de processos complexos en menor temps
 • Reducció dels errors humans típics del tornejat convencional

Aplicacions

 • Els torns CNC tenen aplicació en diferents indústries: fabricants de maquinària, indústria automotriu, producció de mobles, indústria petroliera, indústria mèdica, fins i tot per a la fabricació de canonades per al transport de l’aigua.
 • Cilindrat exterior i interior de peces
 • Tornejat de cons exteriors
 • Trossejat, ranurat i refrentat

Equipaments disponibles

Okuma Genos L200E-M

cimupc-fabricacio-machine-okuma-genos

El GENOS L200 és un equipament de tipus torn multifunció que és de tot menys bàsic. Construït sobre una base de ferro colat d’una sola peça amb un sistema de via horitzontal i superfícies de muntatge de contrapunt, aquesta màquina proporciona estabilitat, rigidesa i precisió per a una gran varietat d’aplicacions.

El cargol està col·locat en posició horitzontal, encara que també està disponible un sistema de moviment en l’eix Y i un sistema d’extensió del llit. El sistema de control de moviments es realitza mitjançant la tecnologia CNC, la qual cosa garanteix uns acabats professionals i gran repetibilitat.

Característiques

 • Velocitat màxima de tall: 20 m/min
 • Màxima longitud de treball: 380 mm
 • Màxima velocitat de gir: 12000 rpm
 • Diàmetre màxim de gir: 200 mm