Escàner Làser

El procés de mesurament mitjançant escàner làser ens permet analitzar un objecte per reunir dades de la seva forma i ocasionalment del seu color, creant un núvol de punts a partir de mostres geomètriques en la superfície de l’objecte, preses mitjançant un fes làser i un mirall o més d’un.

Utilitzant aquest núvol de punts, podem extrapolar la forma de l’objecte analitzat indiferentment de la seva complexitat. La informació obtinguda es pot usar per construir models digitals tridimensionals que s’utilitzen en una àmplia varietat d’aplicacions.

Avantatges

 • Sistema de mesurament d’alta precisió
 • Reducció dels temps de modelatge 3D i texturitzat d’una peça
 • Obtenció de les mesures i proporcions de les diferents parts d’una peça
 • Estudi al detall de models i peces: Mesurament de ranurats, textures, profunditats i altres paràmetres

Aplicacions

 • Verificació de propietats proporcionals d’una peça
 • Mesurament de peces amb geometries complexes
 • Modelat 3D per ordinador i rectificacions del disseny original
 • Enginyeria Inversa: Estudi del disseny d’una peça per inferir els principis utilitzats en la creació de la mateixa

Equipaments disponibles

Escáner 3D

cimupc metrologia scanner 3d

El escaner 3D Creaform Academia es pot utilitzar per a una àmplia varietat d’aplicacions d’enginyeria, com el desenvolupament de productes, l’enginyeria inversa i la inspecció.

Solució clau en mà amb tots els complements necessaris per a enriquir la seva formació didàctica amb solucions de mesurament 3D portàtils, ràpides i fàcils d’usar.

Característiques

 • Rang de grandària de peces: 0.3 – 3m
 • Exactitud: Hasta 0.250mm
 • Exactitud Volumètrica: 0.500mm/m
 • Resolució de Mesurament: 0.500mm
 • Resolució de Malla: 0.500mm (0.020 pulg.)
 • Àrea d’Escanejat: 380 x 380mm
 • Distància de Seguretat: 400mm
 • Profunditat de Camp: 250mm