Màquina de medició per coordenades

La mesura de peces mitjançant una Màquina de Mesura per Coordenades (MMC) permet l’obtenció de les principals característiques geomètriques d’una peça. Mitjançant components mòbils que es traslladen amb recorreguts ortogonals, es determinen les coordenades X,Y i Z dels punts de la peça.

La digitalització de plànols 2D i 3D és de vital importància en els processos de fabricació i presenta diverses característiques que donen resposta a diferents necessitats industrials, com ara el control de qualitat en productes industrials o l’enginyeria inversa.

Avantatges

 • Alta precisió i repetibilitat
 • Elevada velocitat de captació de dades i per tant reducció del temps total del procés
 • Robustesa davant les forces externes
 • Evita l’acumulació d’errors com un mal palpat per part de l’operari
 • Permet la captura de diferents tipus d’objectes, diverses dimensions, geometries i textures

Aplicacions

 • Control de qualitat dimensional.
 • Homolagació de primeres sèries, motlles o utillatges.
 • Enginyeria Inversa: Còpia de peces i motlles, estudi previ (volum, interferències, etc), càlcul per elements finits (anàlisi de la concurrència), o en la reconstrucció de superfícies estàndard per: Estudi de Concepció, remodelització de peces o d’utillatges existents.
 • Obtenció d’un model de malla de polígons (STL) per a fabricació de prototips en 3D, creació de catàlegs digitals …

Equipaments disponibles

Taylor Hobson Talyrond

cimupc fabricacio machine taylor hobson

Talyrond 585 de Taylor Hobson és un instrument amb un braç totalment automatitzat, incloent el mecanisme de posicionament i orientació del captador de forma, que permet el mesurament de la cilindricitat / rodonesa amb una excel·lent fiabilitat i precisió.

L’electrònica avançada ha permès un control complet de tots els eixos amb modes ràpids i precisos que permeten la combinació exacta de moviment i velocitat de mesurament per als components de diverses geometries i pesos. Ofereix la possibilitat de mesurar errors de forma, rugositat i perfilometria.

Característiques

 • Diàmetre màxim de peça: 400mm
 • Alçada màxima: 300,500 o 900 mm
 • Pes màxim: 75 kg
 • Precisió de rodonesa: 0.015 micròmetres
 • Resolució del captador: 0.5, 2 i 8 nanòmetres
 • Precisió de rectitut: 0.15 micròmetres