Un networking sobre ocupació en el sector de la impressió 3D

Felip Fenollosa i Roger Uceda participen en una sessió organitzada per Barcelona Activa i la Fundació BCN Formació Professional on s’exposen les possibilitats d’ocupabilitat presents i futures del sector de la impressió 3D i les empreses relacionades en una combinació de ponències, taula rodona i, sobretot, networking. 

A finals d’octubre, Felip Fenollosa, director d’I+D al CIM UPC, i Roger Uceda van participar en una conferència organitzada per Barcelona Activa i la Fundació BCN Formació Professional. L’objectiu de la sessió era compartir el coneixement sobre la impressió 3D i les empreses que orbiten al seu voltant, per tal d’exemplificar les aplicacions presents i les perspectives futures d’aquesta tecnologia, així com les opcions que ofereix en relació al món laboral degut al seu ràpid desenvolupament.

La conferència va tenir lloc la tarda del 27 d’octubre en format online. Barcelona Activa, l’agència de desenvolupament local enfocada a la promoció de la competitivitat econòmica de la ciutat, i la Fundació BCN Formació Professional van posar en marxa una sessió on van participar diferents agents relacionats amb el sector de la impressió 3D o amb el comerç i la indústria de la ciutat. La jornada es va iniciar amb una ponència inicial a càrrec de Felip Fenollosa i la presentació de l’estudi ‘Necessitats formatives i tendències de la Impressió 3D’ de la mà de Pau Alarcón, tècnic de l’Observatori de la Fundació Barcelona Formació Professional.

Felip Fenollosa va exposar a la seva ponència l’estat de l’ocupació al sector de la impressió 3D. Va iniciar fent un retrat de l’ampli ventall de tecnologies que formen part d’aquesta indústria (fotopolimerització en tanc, extrusió de material, projecció d’aglomerat, laminació de capes…) i els productes que produeixen (prototips de visualització i d’assaig, peces finals…). Seguidament va assenyalar com la impressió 3D pot tenir i té cabuda en gran varietat de sectors industrials, ja que permet fabricar qualsevol geometria i personalitzar un producte en un temps d’execució immediat, el que accelera, flexibilitza i fa més competitiu el desenvolupament i el procés de fabricació.  A més, Fenollosa també va defensar que la impressió 3D té gran potencial per incidir en molts altres sectors a banda dels merament industrials, i, de fet, ja ho fa, cosa que obre unes possibilitats d’ocupació encara més àmplies.

Es tracta d’un ecosistema amb una evolució ràpida i constant a Catalunya, el que explica que més del 35% de les empreses implicades tinguin menys de 10 anys. Tanmateix, el sector involucra ja a 1.321 treballadors i compta amb una facturació de 325 milions d’euros. El ponent va presentar com a exemple d’espais creadors d’ocupabilitat l’Spin-Off del CIM UPC, BCN3D, l’empresa HP i els Ateneus de Fabricació i FabLabs com els que el centre CIM té repartits per Barcelona, però també va assenyalar que això són només uns pocs exemples de les nombroses empreses que cada cop més estan incorporant de forma més o menys profunda la impressió 3D als seus processos productius. Per tot això Fenollosa argumenta la necessitat d’aprofitar la gran competitivitat de l’ecosistema català per tal d’igualar-lo a les empreses d’arreu del món que ja han aplicat de forma integral la impressió 3D, i fer que el sector protagonitzi una relocalització industrial a la nostra regió. De fet, ja existeix un sistema de recerca molt fort a Catalunya, però cal traslladar això a resultats industrials per dur-los al mercat, aprofitant l’embranzida que ja han pres moltes PIMES que ja utilitzen la impressió 3D amb intensitat.

Felip Fenollosa va concloure la ponència insistint en les grans possibilitats futures que té el sector, especialment com a eina per a afrontar molts dels reptes actuals, la majoria arrelats en la necessitat d’aconseguir un desenvolupament sostenible. Aquestes possibilitats van ser materialitzades posteriorment en la presentació que va fer Pau Alarcón de l’estudi ‘Necessitats formatives i tendències de la Impressió 3D’, tot arrodonint una obertura de la conferència centrada en el futur immediat de l’ocupabilitat i les potencialitats del sector.

La sessió va continuar amb una taula rodona on els representants de diferents empreses pertanyents al sector de la Impressió 3D o relacionades amb ell van debatre sobre la indústria. Van participar Israel Arias, cofundador i director general de Drukatt, una empresa enfocada en la manufactura additiva; Roger Uceda, cofundador i CEO de BCN3D, la spin-off del CIM UPC; Francesc Adell, assessor en tecnologia 3D a SICNOVA, un distribuïdor d’impressores 3D professionals; i Silvia Nualart, directora de serveis minoristes a Horizons Optical, que produeix ulleres a mida a través d’impressió 3D.

En aquesta part de la jornada, els participants esmentats van dialogar al voltant de diferents qüestions relacionades amb el mercat laboral del sector de la impressió 3D. La diversitat de perfils en els ponents complementada amb l’estudi de la Fundació BCN Formació Professional que s’havia presentat prèviament van permetre observar unes tendències comunes en els diferents àmbits implicats en aquesta indústria. Per exemple, en relació als perfils professionals més demandats per les empreses, el de dissenyador és el rol contractat més freqüentment, seguit pel de comercial. Tanmateix, es tracta de perfils difícils de trobar, especialment pel baix nivell d’especialització de l’oferta formativa, que no respon a les necessitats del mercat. És per aquesta raó que un dels reptes del sector en el futur és una adequació de la formació a la indústria, diversificant i especialitzant la primera per adaptar-se als canvis constants de la segona. Alguns exemples d’aquesta especialització podrien ser perfils dedicats exclusivament a la post-producció o al control de qualitat. Són uns reptes l’acompliment dels quals resultaria en uns avantatges importants. Incorporar una nova oferta formativa suposaria una inserció elevada al mercat laboral i bones condicions pels perfils resultants, segons les previsions de creixement del sector que, evidentment, també es veuria beneficiat per la incorporació aquests nous professionals.

I precisament atenent a aquestes tendències de creixement, les entitats participants a la conferència aquí narrada van establir interconexions  a l’última part de la jornada. Es va celebrar així un espai de networking, durant el qual tots els participants van establir diàlegs amb l’objectiu de generar nous contactes en el mercat i obrir noves oportunitats professionals. La dinamització va ser a càrrec de Rosaura Alastruey, experta en networking professional i pionera en la introducció d’aquesta pràctica al país.

Aquesta sessió és un exemple d’un tipus d’accions molt necessàries avui en dia. Exposar l’ecosistema de nova indústria que està sorgint a la ciutat permet descobrir noves opcions per un món laboral en tímid però constant creixement després de la pandèmia. Experiències d’intercanvi de diàleg com aquesta són les que porten a un desenvolupament interdisciplinari i complet que impulsa la innovació a la localitat.

Imatges: Barcelona Activa i Fundació BCN Formació Professional