Webinar. EPLAN Data portal

EPLAN és un programa específic per a l’enginyeria elèctrica, l’automatització i la mecatrònica, el que es coneix com un CAE. És un software intuïtiu i fàcil d’utilitzar que amb l’ús de bases de dades centrals, et permet un estalvi de temps i una minimització d’errors en la planificació i execució dels projectes elèctrics.

 

Et permetrà conèixer les eines adequades per a dissenyar i implementar projectes elèctrics recolzant-se en el software EPLAN, per optimitzar i automatitzar al màxim el procés de desenvolupament de projectes elèctrics.

 

Webinar

En aquest webinar farem Introducció a la base de dades d’articles d’Eplan mitjançant la realització d’un exercici pràctic de cintes transportadores.

 

La sessió es realitzarà de manera virtual el dimarts dia 10 de gener a les 19 h, tindrà una durada aproximada d’una hora.

 

      

 

INSCRIPCIÓ

https://zfrmz.com/YKBNkMTs0SxBMjs8RW2r

Ponent

La sessió anirà a càrrec de Jonathan Palma. Enginyer Electrònic industrial i automàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya. Actualment col.labora a l’àrea de formació i divulgació tecnològica al CIM-UPC.